-A +A

Onderhoudsplicht voor stiefkinderen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Er bestaat geen directe onderhoudsplicht voor stiefkinderen. Nergens in het Burgerlijk wetboek is deze plicht voorzien.

De onderhoudsplicht voor stiefkinderen of pluskinderen (in nieuw samengestelde gezinnen) is een vinding van bepaalde rechtspraak die in enkele omstandigheden meent dat stiefouders/plusouder voor hun stiefkinderen/pluskinderen onderhoudsplichtig zijn mits:

• de langstlevende natuurlijke ouder van het stiefkind niet meer leeft
• er een wettelijke samenwoning bestond tussen de ouder van het kind en de "onderhoudsplichtige"
• een natuurlijke verbintenis tot onderhoudplicht kan worden weerhouden
• de onderhoudsplicht beperkt blijft tot hetgeen de stiefouder van de ouder ontvangen heeft
 

Naar Belgisch recht hebben stiefkinderen geen onderhoudsplicht ten aanzien van stiefouders.

Het OCMW kan zich bezwaarlijk steunen op artikel 11 van het KB van 9 mei 1984. De wet en al zeker het BW primeert op een KB.

Welnu het burgerlijk wetboek kent geen stiefouderlijke onderhoudsplicht.

Hier bestaat dus een tegenstrijdigheid van een wet (het B.W.) met een koninklijk besluit. Volgens art. 159 van de Grondwet mag een K.B. dat strijdig is met een wet niet worden toegepast door de rechtbank.

Wanneer het OCMW naar de rechtbank stapt en de onderhoudsplichtige de “exceptie van illegaliteit” inroept, heeft dit kans op slagen. Er is al rechtspraak die weigert het K.B. toe te passen en zich enkel baseert op het B.W. zodat men enkel rekening mag houden met het inkomen van de onderhoudsplichtige (Brussel 20.1.2004, inforum nr. 206548 en Gent 10.2.2005, inforum nr. 202476).

 

Gerelateerd
Nog dit: 

In sommige rechtstaal wordt nog de term behuwd kind gebruikt. Dit is het kind gehuwd met de zoon of de dochter, met andere woorden, de schoondochter of de schoonzoon.

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 30/11/2016 - 14:32
Laatst aangepast op: ma, 09/10/2017 - 11:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.