-A +A

OBSI

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De Officiële Belgische Schaal, ter bepaling van de graad van Invaliditeit, OBSI of BSI  is bestemd om, krachtens de wettelijke beschikkingen welke er de toepassing van bekrachtigen, als schattingsbasis te dienen voor de door tussenkomst van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst uitgevoerde medische expertises.

Zij werd goedgekeurd Bij Regentbesluit van 12 februari 1946 waarvan de geconsolideerde versie van deze tekst echter niet meer beschikbaar is. Evenwel kan de schaal teruggevonden worden in de Bijlage van het Koninklijk besluit van 8 februari 2006 houdende bepaling van de wijze waarop een volledige blindheid, een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en een blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt, wordt vastgesteld.

De BSI is de fysiologische invaliditeit is de vermindering van de lichamelijke integriteit. De invaliditeitsgraad, uitgedrukt in een percentage, wordt bepaald bij een geneeskundige beslissing, op basis van de officiële Belgische schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit. Deze schaal wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Invaliditeit is een vermindering van de fysische of psychische integriteit met als vergelijkingspunt het absolute vermiogen (aan 100%) van een valide persoon De invaliditeitsgraad drukt de vermindering uit van de mens als psychosomatisch geheel voor de volle 100% te functionerenen, (Definitie in OBSI en in de Belgische rechtspraak). 

meer info: Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit

fysieke en economische graad van Invaliditeit

Gerelateerd
BijlageGrootte
OBSI schaal.pdf5.18 MB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 28/09/2014 - 17:31
Laatst aangepast op: wo, 22/02/2017 - 12:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.