-A +A

non-disclosure agreement

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Een geheimhoudingsverklaring (ook wel vaak aangeduid met de Engelse term non-disclosure agreement) is een contract dat er voor moet zorgen dat de ene partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt toegelicht, dan wel alle gegevens met betrekking tot een onderneming met inbegrip van een deel of het geheel van de bedrijfsgeheimen door een andere partij niet kan gebruiken voor eigen doeleinden en informatie die samenhangt met een product, dienst, onderneming of idee voor zich houdt en, behoudens medewerkers in het bedrijf zelf, geheimhoudt.

Een geheimhoudingsverklaring houdt in dat de partij aan wie het product, de dienst, de nuttige gegevens of het idee wordt voorgelegd:

de informatie als vertrouwelijk beschouwt en dus strikt geheim houdt voor derden.
degene die het product, de dienst of het idee heeft toegelicht schadeloos stelt als er inbreuk wordt gemaakt op eigenschappen van product, dienst, of idee.
Voorbeeld: een uitvinder heeft een uitvinding bedacht en gaat daarmee naar een grote dienstverlener. De dienstverlener tekent de geheimhoudingsverklaring, maar gebruikt toch een bepaald onderdeel of aspect voor diens eigen producten. De dienstverlener dient, als hij gedaagd wordt, de uitvinder schadeloos te stellen voor gederfde inkomsten.

Voorbeeld: Een alvorens een onderneming wordt overgenomen dient de overnemer alle nuttige gegevens van de onderneming te beschikken om te kunnen beslissen al dan niet te contracteren en de juiste prijs te kunnen bepalen voor de overname.

Geheimhoudingsovereenkomsten kunnen in zeer veel varianten worden opgesteld waarbij de toegnkelijkheid van de informatie geheel of gedeeltielijk kan zijn en eventueel gefaseerd met op maat te maken in te bouwen garanties.
 

Nuttige tips: 

Ons kantoor verleent alle tussenkomsten bij overname van ondernemingen, zowel bij de overname van activa als bij de overname van de aandelen van een vennootschap. Hiertoe wordt samengewerkt met financiële experten en analysten waarbij een screening gebeurt aan de hand van een zeer uitgebreide checklist, zowel op bedrojfseconomisch vlak, risico-analyse, waardering, sinisterstudie, fiscaal en sociaal onderzoek, concurrentiepositie, lopende contracten, risicoindekking en waarborgen...

In de regel wordt na een eerste interesse een geheimhoudingsverklaring ondertekend waardoor er garantie kan worden verleend dat verschafte informatie door de kandidaat overnemer nooit gebruikt kan worden indien de overname zou afspringen. Eén en ander wordt geformaliseerd in een non-disclosure agreement.

Hierna wordt de onderhandeling begeleid in functie van de bekomen resultaten om hierna de overname te finaliseren in een juridisch sluitend document met de best mogelijk ingebouwde voorwaarden en waarborgen. Wij treden hierbij op zowel voor overnemers als overlaters.

Let vooral op met de zogeheten lege dozen die aangboden worden door boekhouders. Deze lege of slapende vennootschappen hebben vaak heel wat verborgen angels en kunnen later zeer zuur opbreken. Het lijkt aantrekkelijk en goedkoop maar vaak in de regel is het stukken veiliger om een eigen nieuwe schone vennootschap op te richten. Wanneer u toch een zogenasvennootschap overneemt, zijn de kosvan een onderzoek naar het werkelijk leeg karakter van de vennootschap in de regel hoger dan de kosten van oprichting van een nieuwe vennootschap.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 25/11/2011 - 10:55
Laatst aangepast op: vr, 02/12/2011 - 12:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.