-A +A

Non-binaire genderidentiteit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

In het Nederlands kennen we termen als mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Maar wat personen betreft is het Nederlands binair. Het Nederlands kent enkel de mannelijke of vrouwelijk aanspreekvorm en ook het recht is binair in die zin dat mensen juridisch beschouwd worden als mannelijk of vrouwelijk.

Terecht wordt in ons taalgebied meer en meer geopteerd voor non-binaire aansprekingen zoals "(beste) kijkers, kinderen, landgenoten, [sport]liefhebbers, kinderen.

Een non-binair persoon is iemand die zich niet wil ingedeeld zien in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich aldus een niet-binaire, genderidentiteit aanmeet. Wie non binair is, kan fysieke binaire geslachtskenmerken hebben van een man of een vrouw, terwijl de identiteit daarentegen niet de fysieke identiteit is, of de tegenovergestelde, maar wel een metagendervorm, aan gene zijde van het mannelijke of het vrouwelijke, die kan bestaan in een combinatie, dan wel de afwezigheid van het mannelijke en vrouwelijke, of het verwerpen van elke gender.

Genderidentiteit en genderexpressie zijn niet per definitie met mekaar verbonden. De genderidentiteit van een persoon kan niet afgelezen worden uit diens genderexpressie.

Het non binaire gendermodel valt als overkopelende term samen met ondermeer:

• derde geslachtsoptie
• non-binary gender
• genderqueer
• gender nonconform
• agender
• genderfluïde
• bigender
• genderexpansief
• genderneutraal

Deze genderidentiteiten hebben met mekaar gemeen dat ze zich buiten de binaire gendernorm bevinden, maar ze verschillen onderling van mekaar, waarbij de terminologie zelf de verschillende nuanceringen aanduidt.

Daarnaast zijn er de personen met de fysieke kenmerken van de twee geslachten, zij zijn tweeslachtig of hermafrodiet, Sommige van hen hebben een binaire genderidentiteit (zij voelen zich man of vrouw), anderen vhebben een non-binaire genderidentiteit.

Een non-binair individu dient aldus onderscheiden van een hermafrodiet, maar ook van een traverstiet of een transseksueel. Zowel de traverstiet als de transseksueel hebben een binaire gender expressie.

Op dit ogenblik laat de registratie in de registers van burgerlijke stand enkel binaire geslachtskeuzes toe. Ontegensprekelijk is zuls een schending van het recht op persoonlijkheid waarbij mag verwacht worden dat het weze de wetgever, het weze het grondwettelijk hof de weg vrij zal maken tot non regsitratie van de genderidentiteit of tot registratie van non-binaire geslachtsregistratie.

Het Duitse grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht 22/10/2017, 2019/16) oordeelde reeds dat een persoon de mogelijkheid moet hebben om vrijwillig de geslachtsaanduiding te wijzigen naar een non-binaire optie met impliciete aanbeveling om de geslachtsaanduiding te schrappen, gezien het recht zoniet genderneutraal is geworden, dan minstens hier naar streeft.

Rechtsleer, Pieter Cannoot, Duits Grondwettelijk Hof maakt weg vrij voor derde geslachtsoperatie, Juristenkrant 22/11/2017, pagina 4

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 30/11/2017 - 10:56
Laatst aangepast op: do, 30/11/2017 - 11:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.