-A +A

Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtsleer: 

Toelichting over dit ministerieel besluit NJW N° 228, 13 oktober 2010, 618

Wetgeving: 

WETGEVING RUIMTELIJKE ORDENING

Vaststelling en realisatie van rooilijnen

 
Milieueffectrapportage
 
Minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening
 
Ruimtelijke ordening - register van ruimtelijke planners – Voorwaarden voor opname in registers
 
 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Milieueffectrapportage
  
Aanvraag verkavelingsvergunning
 
 
Aanvragen stedenbouwkundige vergunning en verkaveling – Openbare onderzoeken
 
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Dossiersamenstelling
 
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Erratum
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 
Ruimtelijke ordening – Minnelijke schikking
 
Ruimtelijke ordening – Toelaatbare functiewijzigingen
 
Ruimtelijke ordening – Planologisch attest
 
Ruimtelijke ordening - Planbatenheffing
 
Ruimtelijke ordening – Instanties advies vergunningsaanvraag
 
Ruimtelijke ordening – vrijstellingen van eensluidend advies gemachtigde ambtenaar
 
Ruimtelijke ordening – Berekening en betaling meerwaarde
 
Ruimtelijke ordening – Vrijstellingen medewerking architect
 
Ruimtelijke ordening – Deontologische code voor commissieleden ruimtelijke ordening
 
Ruimtelijke ordening – Concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften
 
Ruimtelijke ordening – Raad voor vergunningsbetwistingen
 
Ruimtelijke ordening – Wijziging diverse besluiten ingevolge de nieuwe Codex
 
Ruimtelijke ordening - plannenregister
 
Ruimtelijke ordening – Beveiligde zendingen
 
Ruimtelijke ordening – Aankoop door Vlaams Gewest na weigering stabiliteitswerken
 
Ruimtelijke ordening – Aanwijzing adviesinstanties voor het watersysteem
 
Ruimtelijke ordening – Grond- en pandenbeleid
 
Ruimtelijke ordening – Afwijkingen voorschriften gewestplannen
 
Ruimtelijke ordening – Opheffing uitvoeringsbesluit van art. 145 DRO 18/05/1999 - Zonevreemd
 
Ruimtelijke ordening – Register onbebouwde percelen
 
Ruimtelijke ordening – Aanwijzing werken algemeen belang en vooroverleg Vlaamse bouwmeester
 
Ruimtelijke ordening - Woonrecht
 
Grond- en pandenbeleid – Renovatieovereenkomsten - Belastingvermindering
 
Stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen – Administratieve beroepsprocedure
 
Ruimtelijke ordening – Stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
 
Ruimtelijke ordening – Delegatie van bevoegdheden
 
 
Bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van het Milieuhandhavingscollege
 
Milieuvergunning
 
Ruimtelijke ordening – Goedkeuring huishoudelijke reglement Vlaamse commissie
 
Ruimtelijke ordening
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Stedenbouwkundige attesten
 
Grond- en pandenbeleid – Kredietregeling – Dossiersamenstelling aanvraag vergunning
 
Ruimtelijke ordening – Zonevreemde functiewijzigingen
 
Aanvragen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen – Openbare onderzoeken

Grond- en pandenbeleid

 
Milieuvergunningendatabank
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Vergunningen - Bouwkundig erfgoed
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Aanpassingen als gevolg van het bestuurlijk beleid
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Het declaratief attest van woonrecht
 
Goedkeuring Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening – Meldingsplichtige handelingen

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 23/10/2010 - 19:34
Laatst aangepast op: za, 23/10/2010 - 19:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.