-A +A

Medisch dossier

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Medisch dossier

Heb ik een medisch dossier? Wie heeft dat in zijn bezit? Kan ik het raadplegen? Kan men het aan anderen overdragen?

Bij elk bezoek aan een dokter ontstaat er normaal gezien een medisch dossier. Als je een specialist raadpleegt, ontstaat er een gedeeltelijk dossier (bv. een gynaecologisch dossier). De huisarts beheert en bewaart je medisch dossier.
 
GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
 
Sinds mei 2002 kun je – ongeacht je leeftijd – aan om het even welke erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) te openen.
 
DE VOORDELEN VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
 
  • Je kunt bij je ziekenfonds een korting van 30% krijgen op het bedrag dat je zelf moet betalen (= remgeld) voor je consultaties bij je huisarts en bij huisbezoeken.
  • Je huisarts houdt alle informatie over je gezondheid bij. Door deze centralisering van gegevens kan hij je als patiënt beter opvolgen en overbodige onderzoeken vermijden.
De kosten voor opening en beheer van een globaal medisch dossier bedragen 27,50 euro per jaar (op 01/01/2009). Het ziekenfonds betaalt deze kosten volledig terug.
 
VERLENGING VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
 
Je moet je globaal medisch dossier elk jaar laten verlengen door een erkende huisarts, anders verlies je de voordelen die eraan verbonden zijn. Dat kun je doen naar aanleiding van een raadpleging of een huisbezoek. Ook de ziekenfondsen kunnen onder bepaalde voorwaarden het globaal medisch dossier verlengen.
 
RAADPLEGING EN OVERDRACHT
 
Je hebt het recht je medisch dossier te raadplegen en een kopie ervan te vragen tegen kostprijs. Maar je hebt geen toegang tot de persoonlijke notities van je huisarts en evenmin tot de gegevens over andere personen. Als je je gegevens toch wilt kennen, kun je schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen die je medisch dossier samen met jou – of in jouw plaats – mag raadplegen.
Als je van huisarts verandert, kun je de overdracht van je medisch dossier vragen. De artsen wisselen onder elkaar het medisch dossier geheel of gedeeltelijk uit om de continuïteit van je behandeling te garanderen.
De dokter is verplicht om aan andere professionele zorgverleners alle informatie te geven die nuttig en nodig is voor een volledige diagnose of voor de voortzetting van een behandeling. Hij moet daarbij wel het medisch geheim respecteren.
 
contacten
 
Neem contact op met je ziekenfonds of met je huisarts.
 
meer weten
 

Bron Belgopocket

Rechtsleer: 

L’accès du patient aux log files, de son dossier informatisé, Jean HERVEG, DCCR 90 - 2011, 34

1. Qu’est-ce qu’un log file

2. Quel dossier de patient

3. Quel lien entre les mesures techniques et organisationnelles destinées à assurer la sécurité du traitement de données et les log files?

A. La prévention des usages non autorisés de donnée

B. Un aspect de cette prévention : les mesures techniques et rganisationnelles destinées à assurer la sécurité d’un traitement de donnée

C. Qu’en est-il des log files

D. Quel est le statut de la personne dont les actions sont nregistrées par les log files

E. Que faut-il faire avec les log files

L’accès du patient aux log files de son dossier informatisé 

Quel est le lien entre le droit d’accès de la personne aux données qui la concernent et les log files

5. La communication spontanée des log files au patien

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 08/12/2009 - 13:10
Laatst aangepast op: zo, 15/05/2011 - 21:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.