-A +A

Law, Like Love

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Recht is als de liefde

Recht, zeggen de tuinders, is de zon,
Het recht is de ene waarheid
Die alle tuinders gehoorzamen
Morgen, gisteren, vandaag.

Het recht is de wijsheid van de oude,
Prevelt de machteloze grootvader zwak scheldend.
En met uitgestoken gespleten tong, schreeuwen de kleinkinderen,
Recht is de zintuigen van de jongeren.

Recht, zegt de priester met priesterlijke stem,
In zijn preek tot de gelovigen,
Het recht is de woorden in mijn priesterlijke boek,
Recht is mijn preekstoel en mijn toren.

Recht, zegt de rechter terwijl hij langs zijn neus naar beneden kijkt,
Met duidelijke en zware stem
Recht is zoals ik u eerder heb verteld…
Recht is, zoals u weet denk ik…
Recht is, maar laat het me nu nog één keer uitleggen…
Recht is recht.

Toch schrijven gezagsgetrouwe geleerden:
Recht is noch juist, noch verkeerd,
Recht is gebod en verbod
Gestraft op bepaalde plaatsen en in bepaalde tijden,
Recht is de kleren die de mensen dragen
Altijd en overal,
Recht is Goedemorgen en Goedenacht.

Anderen zeggen, recht is ons lot;
Anderen zeggen, recht is onze staat;
Anderen zeggen, anderen zeggen
Er is geen recht,
Recht is verdwenen.

En altijd schreeuwt de luide woedende menigte,
Erg boos en zeer luid,
Recht is Wij,
En altijd de zachte idioot,
zachtjes,
ik.

Mijn liefste, als we weten dat we niet meer weten
Dan zij over Het Recht,
Als ik niet meer dan jij
Weet wat we wel en niet moet doen
Behalve dat we het allemaal eens zijn
Graag of jammerlijk
Dat Het recht is
En dat allen het weten
Al lijkt het absurd
Dat recht niet kan omschreven met enig ander woord

Niet beter dan de anderen
kunnen wij de universele wens onderdrukken
Anders dan zovele anderen kan ik niet zeggen
Recht is...

Wij onderdrukken
De universele wens om te raden
Boven onze eigen normen en waarden te vatten
Vrij en onbekommerd.
Hoewel ik tenminste
Jouw ijdelheid en de mijne
Durf te beperken.

Durf ik...
Te schuchter te verklaren
Dat recht als liefde is.

Net als liefde weten we niet waar of waarom,
Als in liefde kunnen we niet dwingen of vliegen,
Als in de liefde huilt het recht vaak,
Net als in de liefde
weten we zelf ons zelden
aan onze plicht en het recht te houden.

Vertaling uit het Engels, Law, Like Love
WH Auden

 

Law, Like Love
Audio weergaveLaw, say the gardeners, is the sun,
Law is the one
All gardeners obey
To-morrow, yesterday, to-day.

Law is the wisdom of the old,
The impotent grandfathers feebly scold;
The grandchildren put out a treble tongue,
Law is the senses of the young.

Law, says the priest with a priestly look,
Expounding to an unpriestly people,
Law is the words in my priestly book,
Law is my pulpit and my steeple.

Law, says the judge as he looks down his nose,
Speaking clearly and most severely,
Law is as I've told you before,
Law is as you know I suppose,
Law is but let me explain it once more,
Law is The Law.

Yet law-abiding scholars write:
Law is neither wrong nor right,
Law is only crimes
Punished by places and by times,
Law is the clothes men wear
Anytime, anywhere,
Law is Good morning and Good night.

Others say, Law is our Fate;
Others say, Law is our State;
Others say, others say
Law is no more,
Law has gone away.

And always the loud angry crowd,
Very angry and very loud,
Law is We,
And always the soft idiot softly Me.

If we, dear, know we know no more
Than they about the Law,
If I no more than you
Know what we should and should not do
Except that all agree
Gladly or miserably
That the Law is
And that all know this
If therefore thinking it absurd
To identify Law with some other word,
Unlike so many men
I cannot say Law is again,

No more than they can we suppress
The universal wish to guess
Or slip out of our own position
Into an unconcerned condition.
Although I can at least confine
Your vanity and mine
To stating timidly
A timid similarity,
We shall boast anyway:
Like love I say.

Like love we don't know where or why,
Like love we can't compel or fly,
Like love we often weep,
Like love we seldom keep.
WH Auden

 


W. H. Auden - Law Like Love door poetictouch

Rechtsleer: 

Adams M.,  Law is as I've told you before, TPR, 1997, 1329

Deze bijdrage betreft een synthese van het proefschrift dat de auteur op 23 april 1997 aan de K.U.Leuven verdedigde. Titel: ,De precedentwerking van rechterlijke uitspraken. Een rechtstheoretische en rechtsvergelijkende studie". Promotoren: prof H. Cousy en prof.M. Van Hoecke.
1329 Law is as I've told you before - Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in België - klik hier -
Adams M.
 

 

Gerelateerd
Nog dit: 
From Shakespeare's The Merchant of Venice, 1596.
PORTIA:
The quality of mercy is not strain'd,


It droppeth as the gentle rain from heaven
Upon the place beneath: it is twice blest;
It blesseth him that gives and him that takes:
'Tis mightiest in the mightiest: it becomes
The throned monarch better than his crown;
His sceptre shows the force of temporal power,
The attribute to awe and majesty,
Wherein doth sit the dread and fear of kings;
But mercy is above this sceptred sway;
It is enthroned in the hearts of kings,
It is an attribute to God himself;
And earthly power doth then show likest God's
When mercy seasons justice. Therefore, Jew,
Though justice be thy plea, consider this,
That, in the course of justice, none of us
Should see salvation: we do pray for mercy;
And that same prayer doth teach us all to render
The deeds of mercy. I have spoke thus much
To mitigate the justice of thy plea;
Which if thou follow, this strict court of Venice
Must needs give sentence 'gainst the merchant there.
Cobbe family portrait of William Shakespeare
 
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 24/03/2015 - 19:49
Laatst aangepast op: di, 24/03/2015 - 21:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.