-A +A

Kostcontract

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het kostcontract is een overeenkomst waarbij als tegenprestatie voor de afstand van een goed of geldsom, een prestatie wordt bedongen bestaande uit het levenslang verschaffen van kost (voeding), inwoon, verzorging.

Oorsprong: Germaans contract waarbij in de sociale verzekering van ouderen wordt voorzien door middel van een pensioen (pension) na afstand van hun goederen ten voordele van hun kinderen.

Obenoemd contract

Het kostcontract is een onbenoemd contract. Dit wil zeggen dat het contract niet geregeld wordt door het burgerlijk wetboek en de pertijen er dus vrij invulling dienen aan te geven. Het contract heeft gelijkenissen met het lijfrentecontract, doch de regels van de lijfrente zijn niet toepasselijk op het (onbenaamde) kostcontract.

De regels van artikel 11975 en 978 BW die een afwaijking uitmaken op de regels van het burgerlijk recht zijn derhalve niet op het kostcontract van toepassing:

Zijn aldus niet van toepassing op het kostcontract:

• Art. 1975. Ieder contract van lijfrente waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is overleden is zonder gevolg.

• Art. 1978. De enkele wanbetaling van de rentetermijnen geeft de persoon te wiens behoeve de lijfrente gevestigd is, niet het recht om de terugbetaling van het kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen; hij kan slechts op de goederen van zijn schuldenaar beslag leggen en die doen verkopen, en doen bevelen of doen toestaan dat uit de opbrengst van de verkoop een voldoende bedrag voor de uitkering van de termijnen wordt belegd.

Dit neemt niet weg dat ook het kostcontract kan nietig verklaard worden of ontbonden zoals alle overeenkomst volgens de regelks van het burgerlijk verbintenissenrecht.

Kanscontract

Het kostcontract is een kanscontract, waarbij de alea (kanselement bestaat uit de onzekere levensduur van de persoon die "de kost (en inwoon)" ontvangt.

Wanneer er geschillen ontstaan tussen de partijen bij het kostcontract of wanneer de uitvoering onmogelijk wordt, kan het kostcontract middels een vordering omgezet worden in een contract van lijfrente.

Toepassing

Kostcontracten worden vaak afgesloten tussen ouderen en hun kinderen of rechtsopvolgers. Het contract wordt vaak afgesloten in de agrarische sector wanneer een gepensioneerde landbouwer het bedrijf overlaat aan een inwonend kind. Maar het contract wordt courant toegepast wanneer een ouder bij een kind gaat inwonen. Niets belet dat het contract met andere personen dan kinderen wordt afgesloten.

Gezien het contract onbenaamd is en de partijen dus niet kunnen terugvallen op regels van het burgerlijk wetboek is een zorgvuldige opstelling van het contract zeer aangewezen.

 

 

 

Franse term: 
bail à nourriture
Commentaar: 

Het kostrecht wordt ook het boerenrechtelijk ouderdeel geheten: "den bäuerlichen Altenteil, das Ausgedinge, der Austrag (Beierse en Oostenrijkse begrippen). 

Zie ook in de uitdrukking:

"im Austrag leben"
"in den Austrag gehen"

vergelijk met: "op pensio(e)n gaan"

 

zie ook: "zum Austrag kommen/gelangen" Beteutung: (Papierdeutsch) ausgetragen, entschieden werden.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 28/06/2015 - 12:35
Laatst aangepast op: do, 10/12/2015 - 21:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.