-A +A

Juridische websites en databanken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Juridische websites en databanken naast www.elfri.be
1.Nationaal (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer)

Website hoven en rechtbanken
Informatie in het algemeen en over alle gerechtelijke entiteiten (hoven, rechtbanken, vredegerechten, politierechtbanken enz. http://www.rechtbanken-tribunaux.be 
Portaalsite F.O.D. Justitie http://www.juridat.be/
Informatie over de hervorming van Justitie https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/documentatie/video

Openbaar Ministerie             http://www.om-mp.be/
Hof van Cassatie
 

Arresten Hof van Cassatie (vanaf 2011)

Libercas (samenvatting voornaamste arresten Hof van Cassatie van lopend jaar en voorheen) http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docu menten/libercas/ 
Casslex (Samenvattingen van de arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens uitgelegde wetsbepaling)

Tradcas bevat de vertaalde samenvattingen van arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens rolnummer 

 
 Juridat - rechtspraak van Hof van Cassatie, hoven van beroep, rechtbanken enz.
  
Wetgeving


Voor teksten gepubliceerd na 1 juni 1997
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm. 
 Wetteksten verkeerswetgeving.
Voor teksten over de verkeerswetgeving kan u terecht op onderstaande url:
Kamer - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden http://www.dekamer.be
Bulletin schriftelijke vragen en antwoorden –klik hier 
Beknopt verslag Commissies - klik hier
Senaat - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden http://www.senate.be
Indien u het nummer van het document kent (zie onderaan in B.S. op de betreffende wetgeving), dan kan u gemakkelijk de voorbereidende werkzaamheden terugvinden, door in het menu van de Senaat links bovenaan op “wetgeving” te klikken en dan zoeken “op nummer”
BelgieLex - kruispuntbank van de wetgeving - handleiding beschikbaar op de site http://www.belgielex.be
Grondwettelijk Hof
 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Databank arresten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/arresten/arresten-rvv
Interfederaal gelijkekansencentrum  Databank rechtspraak
               http://unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven
Jura www.jura.be Login en paswoord nodig - betalend
Strada www.stradalex.com Login en paswoord nodig -betalend
Lexact.
http://www.lexact.be(betalend) – in eerste instantie wetgevingsdatabank
Site gerechtsdeurwaarders http://www.gerechtsdeurwaarders.be
Notariaat        https://www.notaris.be/  
Advocatuur   www.ordeexpress.be 
Jurisquare (betalend)Via onderstaande url http://www.jurisquare.be/nl/newsletter.html
Internetcodex (maakt gebruik van Justel) http://www.internetcodex.be/
 

Vlaamse Codex

De geconsolideerde Vlaamse Wetgeving 
FisconetPlus
 
FisconetPlus vindt u terug via onderstaande url:

Staatsblad Clip

gratis nieuwsbrief van het Staatsblad.
Databank internationaal privaatrecht http://www.ipr.be/
Databanken milieurecht
Databank Kinderrechten http://www.kekidatabank.be/opac/
Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie
Databank rechtspraak migratie – integratie http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak
Belgisch Tijdschrft voor Sociale Zekerheid
 
Tijdschrift voor privaatrecht
 
Rechtskundig Weekblad (archief)
 
https://www.rw.be/archief/jaargang 

2.Europees en internationaal

Databank Nederlands recht  
Wetgeving e.d.m.
  http://wetten.overheid.nl/zoeken/      
Databank Frans recht  Wetgeving en rechtspraak  http://www.legifrance.gouv.fr
Databank Duits recht
               Wetgeving
               http://www.gesetze-im-internet.de
Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen gemeenschappelijk zijn. Arresten Benelux Gerechtshof http://www.courbeneluxhof.be/nl/arresten_lst.asp
 

Publicatieblad Europese Unie

 

 
Europees Hof van de Rechten van de Mens http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Recente arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (HUDOC) http://hudoc.echr.coe.int/engCase Law information note http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/clin&c= 
Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

Internationaal Gerechtshof Den Haag


List of Cases referred to the Court since 1946 by date of introduction http://www.icj-

 

Databank verdragen

Een overzicht van de bestaande verdragen vanaf 1987 vindt u terug op onderstaande url:
 

3.Diversen.

Afkortingenlijst juridische tijdschriften http://www.law.kuleuven.be/rechtsaf/
Indicatieve tabel 2016        http://www.fcgb-bgwf.be/documents/Indicatieve_Tab_2016.pdf 
Vademecum douane en accijnzen
Fiscaal memento
Fiscaal memento– overzicht
 
Informatie over Justitie in België (blogspot Eric Beaucourt)

Tarieven (allerlei tarieven in verband met Justitie)
 
 
Juridische verwijzingen en afkortingen
 

Masterproeven studenten.

Masterproeven Gent

via Google 
Masterproeven Hasselt https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/ 
Bron: Eric Beaucourt
Gerelateerd
BijlageGrootte
juridische websites 2018.pdf584.25 KB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 20/03/2018 - 19:12
Laatst aangepast op: di, 20/03/2018 - 19:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.