-A +A

Islamitische Staat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De Islamitische Staat (IS), Arabisch : الدولة الإسلامية ad-Dawlah al-'Islāmiyyah, voorheen bekend als de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL) en de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS ), is een niet-erkende jihadistische staat, een kalifaat in het hart van het Midden-Oosten. .

In zijn zelfverklaarde status als een kalifaat , beweert IS religieus gezag te hebben over alle moslims ter wereld en heeft de ambitie om een groot deel van de moslims bewoonde regio's van de wereld tonder haar controle te brengen,

De groep is samengesteld uit en ondersteund door een verscheidenheid aan soennitische Arabische terroristische groepen opstandelingen, waaronder de haar voorgaande organisaties, Al-Qaeda in Irak (AQI) (2003-2006), Mujahideen Shura Raad (2006-2006) en de Islamitische Staat van Irak (ISI) (2006-2013) en de andere opstandige groepen zoals Jeish al-Taiifa al-Mansoura , Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba en Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Soennah, en een aantal Iraakse stammen die de soennitische islam aanhangen. .

ISIS groeide aanzienlijk als organisatie vanwege haar deelname aan de Syrische burgeroorlog en de kracht van haar leider, Abu Bakr al-Baghdadi. De beschuldigingen van economische en politieke discriminatie van Arabische Iraakse soennieten sinds de val van de seculiere Saddam Hoessein hebben hen geholpen om ondersteuning te krijgen. Op het hoogtepunt van de 2003-2011 oorlog in Irak genoten, de voorlopers van een aanzienlijke aanwezigheid in de Iraakse provincies van Al Anbar , Nineve , Kirkuk , de meeste van Salah ad Din , delen van Babil , Diyala en Bagdad.

In de voortdurende Syrische burgeroorlog, heeft ISIS een grote aanwezigheid gehad in de Syrische provincies van Ar-Raqqah , Idlib en Aleppo .

De groep heeft een speciale relatie met de Syrische regering de Mukhabarat (inlichtingendienst). Hun steunpunten en basiskampen in Syrië, zijn vrijgesteld van het doelwit van de Syrische luchtmacht onder de voorwaarde dat ISIS olie blijft pompen naar het leger vanuit de door hen bezette installaties van de olievelden.

De Syrische regering heeft de strijd met ISIS pas juni 2014 aangevat.

De Islamitische Staat of ISIS dwingen hun gezag over de bevolking in de door hen bezette gebieden af op straffe van dood en door een gruwelijke terreur die ze zelf propageren. Het schrikbewind kent verkoop van vrouwen als slavinnen, gedwongen bekeringen op straffe va de doord, onthoofding door afzaging, gijzelneming, plundering,, foltering of verminking.

Zij eisen van de bevolking niet alleen bekering maar eisen dat er in de bezette gebiedenwordt wordt geleefd precies volgens hun interpretatie van de (soennitische) islam en de sharia .

ISIS had nauwe banden met al-Qaeda tot 2014, maar in februari van dat jaar, na een acht maanden durende machtsstrijd, zou al-Qaeda alle banden met de groep verbroken hebben, naar verluidt om haar wreedheid en 'beruchte eigenzinnigheid."

Oorspronkelijke doel van ISIS was een kalifaat in de soennitische meerderheid regio's van Irak te vestigen.

Naar aanleiding van haar betrokkenheid bij de Syrische burgeroorlog , wer het voor haar een tweede bedoeling deze macht uit te breiden tot de soennitische gebieden binnen Syrië.

Het kalifaat werd afgekondigd op 29 juni 2014, Abu Bakr al-Baghdadi-nu bekend als Amir al-Mu'minin kalief Ibrahim -werd genoemd als de kalief , en de groep werd omgedoopt tot de Islamitische Staat.

 

De naam IS en de voorgeschiedenis van de naam

 

De groep heeft een aantal verschillende namen gehad sinds haar oprichting in het begin van 2004 als Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad , "De organisatie van het Monotheïsme en Jihad" (JTJ).

In oktober 2004, zwoer de leider van de groep van Abu Musab al-Zarqawi trouw aan Osama bin Laden en veranderde de naam van de groep om in "Tanzim Qā'idat al-Jihad fi Bilād al-Rāfidayn" , "De organisatie van Jihad Base in het Land van de Twee Rivieren" , "beter bekend als" Al-Qaeda in Irak "(AQI). Hoewel de groep zichzelf nooit heeft uitgeroepen "Al-Qaeda in Irak", is deze naam vaak gebruikt om haar te beschrijven door middel van haar verschillende incarnaties.

In januari 2006, werd AQI gefuseerd met een aantal kleinere Iraakse opstandelingen onder een overkoepelende organisatie genaamd de " Mujahideen Shura Raad . " Dit was iets meer dan een media training en een poging om de groep een meer Iraakse smaak te geven en misschien te distantiëren van al-Qaeda en van enkele tactische fouten al-Zarqawi's, met name de 2005 bomaanslagen door AQI van drie hotels in Amman. Al-Zarqawi werd gedood in juni 2006, waarna de richting van de groep opnieuw verschoof.

Op 12 oktober 2006 is de Mujahideen Shura Raad toegetreden tot vier opstandige groeperingen en de vertegenwoordigers van een aantal Iraakse Arabische stammen, en samen zwoeren ze de traditionele Arabische eed van trouw bekend als Hilf al-Muṭayyabīn ("Eed van de Scented Ones")

Tijdens deze ceremonie zwoeren de deelnemers de soennieten Irak te bevrijden van de “Shia”, waarmee ze buitenlandse onderdrukking van Irak bedoelden, en de naam van Allah te bevorderen en de Islam te herstellen naar “de heerlijkheid”.

Op 13 oktober 2006, werd de oprichting van de Dawlat al-'Iraq al-Islamiyah , " Islamitische Staat van Irak '(ISI) aangekondigd.

Een kabinet werd gevormd en Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi werd ISI boegbeeld en emir, terwijl de echte macht in de handen kwam van de Egyptische Abu Ayyub al-Masri .

Deze verklaring werd op vijandige kritiek ontvangen, niet alleen van ISI's jihadistische rivalen in Irak, maar ook van toonaangevende jihadistische ideologen buiten het land.

Al -Baghdadi en al-Masri werden beiden gedood in een Amerikaans-Iraakse operatie in april 2010. De volgende leider van de ISI werd Abu Bakr al-Baghdadi .

Op 9 april 2013 werd de beweging uitgebreid naar Syrië, en kreeg de groep de naam " Islamitische Staat van Irak en de Levant ", ook wel bekend als" Islamitische Staat van Irak en al-Sham . "

De naam wordt afgekort als ISIS of afwisselend ISIL. De laatste "S" in de afkorting ISIS komt voort uit het Arabische woord Sham (of Shaam ), die in het kader van de wereldwijde jihad verwijst naar de Levant of Greater Syrië .

ISIS was ook bekend als al-Dawlah ( "de Staat"), of al-Dawlah al-Islamiyah ("de Islamitische Staat"). Dit zijn de korte vormen van de naam "Islamitische Staat van Irak en al-Sham" in het Arabisch.

ISIS's tegenstanders, met name in Syrië, heten ISIS spottend " Da'ish "of" Daesh ", ( داعش ), een term die gebaseerd is op een acroniem gevormd uit de letters van de naam in het Arabisch, al-Dawla al-Islamiya fi Irak wa al-Sham .

Op 14 mei 2014, werd  "Islamitische Staat van Irak en de Levant" (ISIL) de primaire naam van de groep.

Op 29 juni 2014, werd de oprichting van een nieuw kalifaat aangekondigd, met Abu Bakr al-Baghdadi genoemd als de kalief , en de groep veranderde officieel haar naam in de " Islamitische Staat ". 

 

Ideologie en overtuigingen

 

ISIS is een extremistische groep die al-Qaeda's harde lijn ideologie volgt en voldoet aan de wereldwijde jihadistische principes.

Net als al-Qaeda en vele andere hedendaagse jihadistische groeperingen, is ISIS voortgekomen uit de ideologie van de Moslim Broederschap , 's werelds eerste islamistische groepering die dateert uit de late jaren 1920 in Egypte.

ISIS volgt een extreme anti-westerse interpretatie van de islam, bevordert religieus geweld tegen de “ongelovigen”, de “heidenen”, de “afvalligen”, kortom zie die het niet eens zijn met hun interpretaties van de Islam.

ISIS (nu IS) heeft tot doel de oprichting van een salafistische georiënteerde islamitische staat in Irak, Syrië en andere delen van de Levant.

De ISIS ideologie vindt haar oorsprong in de tak van de moderne islam, die terug te gaat naar de vroege dagen van de islam. Zij verwerpen "vernieuwingen" in de religie die volgens hen corrupt zijn.

Isis (IS) veroordeelt de vroegere kalifaten en het Ottomaanse rijk doordat zij afweken van wat zij zuivere islam heet. IS wil aldus pogen een eigen kalifaat te vestigen.

Een aantal soennitische commentatoren, Zaid Hamid , bijvoorbeeld, en zelfs salafistische en jihadistische moefti's zoals Adnan al-Aroor en Abu Basir al-Tartusi , stellen dat ISIS en aanverwante terroristische groeperingen geen echte moslims zijn en al zeker geen soennieten, maar wel integendeel Kharijite, lees ketters met een imperialistisch anti-islamitische agenda.

Salafisten zoals ISIS geloven dat alleen een legitieme autoriteit de leiding van de jihad kan voeren, en dat de eerste prioriteit de strijd is, zoals de strijd tegen de niet-islamitische landen, naast de interne zuivering van de islamitische samenleving. 

 

Doelstelling
 

De oprichting van een zuiver islamitische staat is een van de belangrijkste doelen van de groep.

ISIS is gericht op het opleggen van haar eigen stringente regels, leefwijze en denkwijze in de door haar veroverde gebieden en het onmiddellijk invoeren van de sharia.

Medio 2014 bracht de groep een video met de titel "Het Einde van Sykes-Picot “, met een Engels-sprekende Chileen,  genaamd Abu Safiyya. De video was een aankondiging van het voornemen van IS om alle moderne grenzen tussen islamitische te elimineren in het Midden-Oosten  en "Het Einde van Sykes-Picot”.  Dit was een verwijzing naar de ingestelde grenzen middels de overeenkomst Sykes-Picot tijdens de Eerste Wereldoorlog

.

Territoriale aanspraken

 

Op 13 oktober 2006 kondigde de groep de oprichting van de Islamitische Staat van Irak, die gezag beweerde te hebben over de Iraakse provincies van Bagdad , Anbar , Diyala , Kirkuk , Salah al-Din , Nineve , en delen van Babil .

Naar aanleiding van de uitbreiding van de groep in Syrië en de aankondiging van de Islamitische Staat van Irak en de Levant, werd het beweerde aantal Wilayah -provinces-verhoogd tot 16.

Naast de zeven Iraakse Wilayah, betreft de uitbreiding Al Barakah , Al Kheir , Ar-Raqqah , Al Badiya , Halab , Idlib , Hama , Damascus en de kust .

In Syrië is de zetel van de ISIS macht de Ar-Raqqah regering in “hun provinciale hoofdstad” Abu Bakr al-Baghdadi .

Tijdens het conflict in Irak in 2014 breidde de groep de gebieden onder haar controle nog verder uit om hierna haar aandacht te vestigen op de consolidatie va e macht in de veroverde gebieden.

 

Hoe kan het succes van IS verklaard?

 

Het sektarische conflict tussen de Iraakse sjiieten en soennieten is een zeer belangrijke factor geweest als voedingsbodem van IS.
Daarnaast mag het post-invasie beleid van de internationale coalitietroepen worden genoemd als een factor, waarbij het Iraakse volk zich meer dan bezet voelde door een Westerse mogendheid die haar religie, noch haar identiteit begreep.

Maar de zelfde oorlog in Irak heeft de oude onder de terreur van Sadam Hoessein onderdrukte smeulende haarden weer doen opflakkeren. Eens de macht weg, het recht en het gezag weg, hoe slecht het gezag ook was, hoe groter de wetteloosheid en de opflakkering van haat. Zelfde voorbeelden zagen we in ex-Joegoslavië en in Rwanda.

Het bewind van Sadam ging gepaard met de onderdrukking van de sjiieten. De machtsstructuur en het leger (voor zover deze al niet samenvielen) werd gebouwd rond de Ba'ath partij.

Noch de eerste, noch de tweede Golfoorlog hebben de machtsstructuren van de Ba'ath partij kunnen ontmantelen die hand in hand gingen met de bela,ngen van de soennitische meerderheid in het land.

Niettegenstaande de Amerikanen wisten dat er geen massavernietigingswapens in de VS waren heeft de Bush administratie de wereld voorgelogen en gemeend een 2° golf oorlog te ontketenen.

De facto leek dit eerder op de voltooiing van een afrekening met Sadam en Ba'ath partij van de oorlog die vader Bush die voor zoon Bush onafgewerkt leek.

Was de eerste Golfoorlog te herleiden tot de bevrijding van Koeweit, dan kan men niet stellen dat de tweede oorlog als inzet de schending van de mensenrechten in Irak door Sadam betrof. Een aantal leden van de Ba'ath partij voerden met de Amerikaanse inlichtingendiensten geheime onderhandelingen met oog op een democratisch Irak, zonder enige bedreiging voor de regio of de wereldvrede.

Voor deze boodschappen bleek de Bush administratie Oost-Indisch doof.

Vader Bush stopte de Golfoorlog voor de poorten van Bagdad en liet de Ba'ath partij, Sadam en de gezagsstructuur van Irak intact. Behoudens de extreem zware sancties en controles, bleef het interne gezag overeind.

Later zou blijken, hoe slecht dit gezag ook moge geweest zijn, dat dit gezag in dit kruitvat dat de Leviant heet beter is dan geen gezag.
Zoon Bush trok Bagdad binnen en zelfs er voorbij.

Sadam werd opgehangen en de politiek onervaren Talabani (Koerdisch) werd met hulp van VS verkozen tot president verkozen. De bedoeling was om een heilige coalitie te maken tussen soennieten, sjiieten en Koerden.

Talabani bleek echter bijzonder paranoia en begon systematisch over tot verdrukking, vervolging en moord van de soennieten. De soennieten smeekten om hulp bij Obama. In de VS bestond geen politieke basis (lees wil van het volk) om een derde golf oorlog te beginnen.

Met veel moeite had Obama zijn troepen (lees deze er aldaar gebracht door Bush) terug naar huis gehaald en de Amerkanen wilden geen bodybags uit Irak meer ontvangen. Talabani ging ondertussen steeds verder met het uitmoorden van soennieten.

De soennieten voelden zich verraden. Zij hadden de belofte gekregen van de Amerikanen gerespecteerd te zullen worden en mee deel te kunnen nemen aan het bestuur. Hun democratische pogingen bleken mislukt.

Nadat de Amerikanen zich terugtrokken lieten zij in het noorden van Irak grote wapenarsenalen achter, waaronder tanks, Humvees, raketten.

Vervolgde en bedreigde soennieten verenigden zich rond de oude nog bestaande Ba'ath en legerstructuren. vergeten we niet dat het Iraakse leger één van de beste legers ter wereld was en de Amerikanen niet veel meer dan het invasieleger in Koeweit hadden verslaan. De vernielde wapens werden "vervangen" door de achtergelaten Amerikaanse wapens en de officieren en commando's waren en zijn nog steeds bestaande.

Hen reactiveren was een klein kunstje.
Het Iraakse grondgebied veroveren ten noorden van Bagdad is uitgestrekt desolaat, met uitzondering van verspreide steden, dorpjes en nederzettingen.

Noch de Amerikanen, noch de latere Iraakse regering heeft hierover volledig controle gehad. In deze regio's kon gemakkelijk een nieuwe ongrijpbare machtsbasis worden uitgebouwd.

Wanneer als een nageboorte de Arabische lente in Syrië aanbreekt en er een machtsvacuüm ontstaat in dit al evenzeer desolaat en oncontroleerbaar grondgebied. zwermt het soennitisch verzet uit en verwerft aldaar meer middelen en aanhang.

Het soennitisch verzet heeft in een eerste stadium wel geweld als wapen gekozen, maar is nog niet wild bloeddorstig. Het wordt gesteund door intellectuelen die heel wat minder fundamentalistisch en godsdienstfanatiek zijn als vandaag verondersteld wordt.

Hun eerste acties zijn gericht op verovering van middelen, grondgebied en mensen en toeslaan in steden om zich nadien terug te trekken.

De gevangenissen in Irak zitten tjokvol met vervolgde soennieten. Het is dan ook begrijpelijk dat ISIS zoals de georganiseerde gewapende soennieten zich zijn gaan noemen, hun aandacht richten op de bevrijding van deze gevangenen.

Bij deze geslaagde massale bevrijding, maar ook bij de verdere militaire opbouw en versteviging wordt de beweging gelardeerd met meer fanatieke en meer bloeddorstige groepen. Het fundamentalistisch salafisme is niet het echte doel maar wel het bindmiddel en het rekruteringsmiddel, een beetje in de zin waarop keizer Constantijn van een schare Romeins-joodse op wraak beluste sekten tot het christendom uitbouwde en als wapen en instrument van zijn macht gebruikte.

Zeer lang blijven de Soennieten hopen op hulp van de VS tegen hun vervolging. Gewelddadige uitspattingen en typisch Westers onbegrip voor de Leviant maken deze dialoog onmogelijk.

ISIS is bijzonder verontwaardigd wanneer zij tegen hun verwachtingen in door de VS worden aangevallen met luchtaanvallen. Zij achten de Amerikanen verantwoordelijk voor de chaos in hun land en hadden op meer inzet en begrip gerekend. Hun reactie is de onthoofding van een James Foley, een Amerikaanse oorlogsjournalist, gevolgd door een reeks andere onthoofdingen en moordpartijen.

De gruwel neemt toe door Westerse rekruten. In tegenstelling tot de oudere IS leden die een echte legerleiding hebben genoten, zijn zij beter bruikbaar als executie beulen waarvoor minder militaire onderlegdheid nodig is.
 

 

Het interne ISIS geweld is vooral gericht tegen sjiitische moslims en inheemse Assyrisch / Chaldeeuwse / Syrische christenen en Armeense christenen .

Over het aantal ISIS strijders bestaat de grootste onzekerheid en de meest wilde speculaties. Feit is wel dat geen enkele terreurbeweging ooit over een eigen grondgebied beschikte en haar financiële middelen fenomenaal zijn. IS is wellicht duizend maal sterker dan Al Quaida.

IS recruteert haar strijders in Irak, Syrië,Tsjetsjenië, België, Frankrijk , Groot-Brittannië en elders in Europa, Azië en de VS.".

Doordat de rekrutering relatief toegankelijk is, mag ervan uitgegaan worden dat IS zwaar geïnfiltreerd is door Amerikaanse, Britse, Franse en Israëlische inlichtingen diensten. Maar anderzijds mag men zeker zijn dat de Westerse wereld inmiddels eveneens geïnfiltreerd is door IS, dat slapende cellen van hen aanwezig zijn in de meeste landen en dat aanslagen door hen worden voorbereid, waarbij 9/11 wel eens als een intermezzo voor de strijd zou kunnen worden. De oorlogsvoering wordt daardoor niet alleen een strijd vanuit de lucht met dromes, maar vooral een strijd die in het grootste geheim wordt gevoerd door veiligheidsdiensten en special forces aan de ene zijde en slapende cellen aan de andere zijde met meer wapens en middelen dan elke terroristische organisatie die ooit bestaan heeft.

Het grootste slachtoffer van deze strijd zijn de moslims. Wie niet leeft volgens de Islam interpretatie van IS is als moslim overal ter wereld een eerste doelwit. Bovendien worden moslims door de daden van IS ten onrechte geïdentificeerd als terroristen en nog verder uit het Westers maatschappelijk leven uitgesloten.

De profeet Mohamed beloofde nochtans vrede aan anders denkenden en de strijd waarover hij het had, dient gelezen als een recht op zelfbehoud en een strijd die het bestaansrecht van de eerste moslims wilde veiligstellen. Maar de idee van de verdraagzaamheid is een kerngedachte in de Islam.

De meest wraakzuchtige god in de wereldgeschiedenis is wellicht Jahweh, de vroegre graangod, één van de vele goden aan de bron van het christendom in het oude testament, die de andere goden zou verjaagd hebben en tot duivel gemaakt en die zelfs de hele wereldbevolking uitmoordde op Noah na. Terwijl de figuur Jezus in het Nieuwe Testament laat optekenen na de woorden “Wie het zwaard grijpt zal door het zwaard vergaan”, “Ik ben niet op de wereld gekomen om de vrede te brengen maar wel om het zwaard”.

Vanaf In 2014, rijst de vraag of ISIS (IS) niet eerder een militie is, die alle regels van het nationaal en internationaal recht schendt en terreur als wapen gebruikt in plaats van een terroristische groep.

IS is inmiddels zonder meer een leger op de verhuizing in Irak en Syrië, met eigen territorium, weze het met wisselende grenzen.

Zij kunnen de vergelijking doorstaan met terreurlegers in de Oudheid zoals de Hetieten, de Alexandrijnse Macedoniërs, de Mongolen, de Hunnen. De geschiedenis leert dat macht veroveren niet zo moeilijk is, dat met blinde terreur en afschrikking de macht even kan worden aangehouden maar nooit in stand gehouden.

IS heeft schaduw overheden in en rond Bagdad , en ze hebben de meest ambitieuze doelstelling om verder te veroveren, te moorden, te bekeren en te heersen .

ISIS (IS) heeft een stevig militair commando , een coherent leiderschap, een duidelijke en strikte structuur van boven naar beneden.

Ze zijn zeer ervaren in stedelijke guerrilla , terwijl het nieuwe Iraakse leger simpelweg tactische bekwaamheid ontbreekt. Meerdere bronnen wijzen op systematische corruptie binnen het Iraakse leger.

Het Iraakse leger en de Iraakse staatsstructuur is weinig meer dan een systeem van patronage , en dit heeft zeker meegespeeld in de spectaculaire ineenstorting van de Iraakse macht in grote delen van het grondgebied in juni 2014.

ISIS (IS) heeft ook een soft-power-programma in de gebieden die onder haar controle staan in Irak en Syrië, met sociale diensten, religieuze lezingen en da'wah –(proselytizing-aan de lokale bevolking). IS voert ook civiele taken uit , zoals het herstellen van wegen en het onderhoud van de elektriciteitsvoorziening.

 

Propaganda en sociale media

 

De groep is ook bekend om zijn effectieve gebruik van propaganda. In november 2006, kort na de oprichting van de Islamitische Staat van Irak, richtte ISIS het al-Furqan Instituut voor Media Productie, die cd's, dvd's, affiches, pamfletten, en web-gerelateerde producten verdeelde.

ISIS belangrijkste mediakanaal is de I'tisaam Media Foundation, opgericht in maart 2013 en distribueert via het Global Islamic Media Voorzijde (GIMF).

In 2014 , vestigde ISIS het Al Hayat Media Center, dat zich tot een westerse publiek richt en materiaal in het Engels, Duits, Russisch en Frans produceert.In 2014 is ook gestart met de AJNÁD Media Foundation, die jihadistische releases audio gezangen publiceert.

In juli 2014 is ISIS gestart met de publicatie van een digitaal tijdschrift genaamd Dabiq in meerdere talen, waaronder Engels. Volgens het tijdschrift, is deze naam ontleend aan de stad in het noorden van Syrië, die wordt genoemd in een hadith over Armageddon .

Terwijl al-Qaeda's Inspire tijdschrift er zich op richt de lezers aan te moedigen om aanvallen op het Westen uit te voeren, is Dabiq meer bezig met de oprichting van de religieuze legitimiteit van ISIS en haar zelfverklaarde kalifaat , en wil zij moslims van overal ter wereld aanmoedigen daarnaar te emigreren.

Maar ISIS (IS) weet vooral de sociale media te gebruiken.

Middels Twitter organiseert IS hashtag campagnes. Zij stimuleren hun Tweets op populaire hashtags, en maken gebruik van software-applicaties die ISIS propaganda kunnen verspreiden waarin wordt opgeroepen geld te storten op de rekeningen van haar aanhangers.

Hoewel ISIS (IS) social media feeds op Twitter regelmatig worden stilgelegd, laat IS ze na enkele ogenblikken weer opnieuw verschijnen door andere gebruikers.

Een cruciaal moment vond plaats op 19 augustus 2014, toen IS op You Tube een video postte van de onthoofding door afzaging van de Amerikaanse fotojournalist James Foley op het internet, met de melding dat deze daad gesteld werd als wraak voor de Amerikaanse bombardementen op IS doelen.

De video werpt vragen op vooral door een aantal eigenaardigheden, zoals de volledig identieke schaduw op de rechterschouder van Foley en de identieke schaduw op de zelfde rechter schouder van de Amerikaan met wiens terechtstelling werd gedreigd. Op 24/08/2014, na vaststelling dat de beul de Britse nationaliteit heeft, deelden de Britten mee dat zij de identiteit van de beul kenden, waarna onmiddellijk een internationale klopjacht werd gestart. 

Klassieke oorlogsvoering tegen IS werkt niet. Dit zou een oorlog worden die nooit kan gewonnen worden. Een nieuwe alsnog ultra-geheime oorlogsvoering zal wellicht zeer binnekort het licht zien. Deze is niet alleen denkbaar maar ook uitvoerbaar, mits interdisciplinair overleg waarbij out of the box wordt gedacht.

 

Financiën

 

Een studie van 200 documenten-persoonlijke brieven, onkostennota's en lidmaatschappen van Al-Qaida in Irak en de Islamitische Staat van Irak, werd uitgevoerd door de uitgevoerde RAND Corporation in 2014.

Hieruit bleek dat vanaf 2005 tot 2010, de buitenlandse donaties slechts 5% bedroegen van de operationele begroting van de groep.

20% van de gegenereerde inkomsten zou komen uit ontvoering, afpersing, raids

De Islamitische Staat van Irak, was afhankelijk van de leden van Mosul voor contant geld.

De Iraakse inlichtingendienst stelden in 2014 dat IS activa had ter waarde van 2 miljard dollar,waardoor ze de rijkste jihadistische groepering in de wereld wordt geheten.

Ongeveer driekwart van dit bedrag bestaat uit de activa in beslag genomen door de “operatieMosul” in juni 2014;

In dit bedrag zit US $ 429.000.000 geplunderd van de Mosul's centrale bank, samen met extra miljoenen en een grote hoeveelheid goud gestolen uit een aantal andere banken in Mosul.

Er kan wel betwijfeld of IS in staat is om het geld op te halen, meer zelfs of de bankoverval daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

ISIS heeft beoefent afpersing als vaste routine , door onder meer geld te eisen van vrachtwagenchauffeurs en door het dreigen met het opblazen bedrijven en andere onroerende en roerende goederen.

Het beroven van banken en goud winkels is een andere bron van inkomsten geweest.

De groep wordt ook verondersteld om aanzienlijke financiële middelen te ontvangen uit haar activiteiten in Oost-Syrië, waar het olievelden heeft in beslag genomen en bezig is met het smokkelen van grondstoffen en archeologische artefacten.

IS genereert ook inkomsten uit de productie van ruwe olie en de verkoop van elektrische energie in het noorden van Syrië. Een deel van deze elektriciteit wordt naar verluidt terug verkocht aan de Syrische regering

Sinds 2012, heeft ISIS jaarverslagen gepubliceerd met cijfermatige financiële informatie over haar activiteiten, enigszins in de stijl van corporate rapporten, schijnbaar in een poging om potentiële donoren te moedigen.

 

Wapenarsenaal

 

De meest voorkomende wapens gebruikt tegen Amerikaanse en andere coalitietroepen tijdens de Irak opstand waren die afkomstig uit de wapenvoorraden van Saddam Hoessein in het hele land, massa’s AKM en AKM variant geweren, PK machinegeweren en RPG-7s .

IS heeft haar militaire capaciteit aangevuld door inbeslagname van grote hoeveelheden vele soorten wapens tijdens de Syrische burgeroorlog en Post-Amerikaanse Iraakse opstand .

Bewapening die ISIS (IS) naar verluidt buitgemaakt zijn aldus ondermeer:

• SA-7

• Stinger

• grond-lucht raketten , M79 osa ,

• HJ-8

• AT-4 Spigot

• anti-tank wapens ,

•Type 59 kanonnen

• M198 houwitsers

• Humvees ,

• T-54/55 en T72 gevechtstanks ,

• M1117 pantserwagens,

• autolaadkranen

• DShK geweren

• ZU-23-2 anti-aircraft guns

• BM-21 Grad meervoudige raketwerpers

• Scud- raket(ten)

• UH-60 Blackhawk helikopters

• vrachtvliegtuigen

ISIS heeft een ietse pietje nucleaire materiaal uit de Mosul University die theoretisch kan gebruikt worden in de productie van massavernietigingswapens, maar nucleaire experts beschouwen de dreiging als onbelangrijk, gelet op de wellicht minieme hoeveelhied nucleair materiaal die op een universiteit kan worden gevonden en die dan nog een lage radioactiviteitsgraad heeft. 

 

De geschiedenis

 

Oorsprong

 

Jamaat al-Tawhid wal-Jihad (afgekort JTJ of tot Tawhid en Jihad , Tawhid wal-Jihad , soms Tawhid al-Jihad , Al Tawhid of Tawhid ) werd in ongeveer 2000 gestart door Abu Musab al-Zarqawi en een aantal buitenlanders en lokale islamitische sympathisanten. Al-Zarqawi was een Jordaans salafist die was afgereisd naar Afghanistan om te vechten in de Sovjet-Afghaanse oorlog , maar hij kwam na het vertrek van de Sovjet-troepen snel terug naar zijn vaderland. Hij keerde uiteindelijk terug naar Afghanist om een islamitische militante trainingskamp in de buurt van Herat te runnen .

Al-Zarqawi begon het netwerk met de bedoeling het Koninkrijk Jordanië omver te werpen, omdat dit volgens hem on-islamitisch was op basis van de vier scholen van soennitische islamitische jurisprudentie .

Hiervoor ontwikkelde hij een groot aantal contacten en filialen in verschillende landen. Het wordt goed mogelijk geacht (zonder dat dit met zekerheid vaststaat) dat zijn netwerk betrokken is geweest bij het complot om de Millennium vieringen (eind 1999) in de Verenigde Staten en Jordanië.

al-Zarqawi's agenten waren verantwoordelijk voor de moord op de Amerikaanse diplomaat Laurence Foley in Jordanië in 2002. 

Naar aanleiding van de door de VS geleide invasie van Afghanistan , reisde al-Zarqawi naar het westen in Irak, waar hij naar verluidt een medische behandeling kreeg in Bagdad voor een gewond been.

Men gelooft dat hij uitgebreide banden in Irak onderhield met Ansar al-Islam ("aanhangers van de islam"), een Koerdische islamitische militante groep gevestigd in het uiterste noordoosten van het land. Ansar had naar verluidt banden met de Iraakse inlichtingendienst van Sadam.

Saddam Hussein wou vermoedelijk Ansar gebruiken als surrogaat kracht om seculiere Koerden die vochten voor hun onafhankelijkheid te onderdrukken in Koerdistan .

In januari 2003, ontkent de Ansar oprichter Mullah Krekar enig verband met de overheid van Saddam.

De consensus van de inlichtingendiensten is sindsdien dat er geen enkele band tussen al-Zarqawi en Saddam bestond , en dat Saddam Ansar al-Islam aanzag als een bedreiging voor zijn regime, meer zelfs dat de inlichtingendiensten van Sadam de groep bespioneerde.

Uit naoorlogse informatie zou volgens sommigen blijkent dat Saddam Hoessein zonder succes geprobeerd heeft, al-Zarqawi te lokaliseren en gevangen te nemen.

Naar aanleiding van de in 2003 door de VS geleide invasie van Irak , ontwikkeld JTJ een groeiende militant netwerk met als doel verzet tegen de coalitie bezettingsmacht en hun Iraakse bondgenoten te voeren. Dit verzet omvatte een deel van de restanten van Ansar al-Islam en een groeiend aantal buitenlandse strijders. Veel buitenlandse strijders die aankomen in Irak werden in eerste instantie niet in verband gebracht met de groep, maar als ze eenmaal in het land waren ze afhankelijk van de lokale contacten van al-Zarqawi.
 

Doel en tactiek JTJ

De gestelde doelen van JTJ waren: (i) een terugtrekking van de coalitietroepen uit Irak af te dwingen; ii) de Iraakse interim-regering omver werpen ; (Iii) collaborateurs met het bezettingsregime te vermoorden; iv) het liquideren van de sjiitische bevolking, (v) het installeren van een zuivere islamitische staat .

JTJ viseerde een breed scala aan groepen, in het bijzonder de Iraakse veiligheidstroepen die de Amerikaanse bezetting in hun ogen vergemakkelijkten. Maar ook Iraakse interim-functionarissen, de Iraakse sjiitische en Koerdische politieke en religieuze figuren, de sjiitische moslim burgers, buitenlandse civiele aannemers, en de Verenigde Naties en humanitaire hulpverleners.

Al-Zarqawi's militanten pleegden gerichte ontvoeringen, geweldpleging, moorden en bomaanslagen

Vanaf eind juni 2004 is JTJ gestart met stadsguerrilla -met raket-aangedreven granaten en kleine wapens .

Ze kreeg ook wereldwijde “bekendheid” voor het onthoofden van Iraakse en buitenlandse gijzelaars en distribueren van video-opnames van deze handelingen op het internet.
 

Aanslagen van de groep rond  Al-Zarqawi's mannen

• De aanslag op het hoofdkantoor van de VN in Bagdad, met name het Canal Hotel bombardement, op 22 augustus 2003

• Een groot aantal aanvallen op de Iraakse troepen en de infrastructuur, zoals de hinderlaag en het doden van 49 gewapende Iraakse Nationale Garde rekruten in oktober 2004

• Een reeks aanvallen op humanitaire organisaties, zoals het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan beweging .

• De talrijke aanslagen tegen Amerikaanse militaire personeel in heel 2004.

• De zelfmoordaanslagen in de zwaarbeveiligde Groene Zone perimeter in Bagdad.

• Het vermoorden van een aantal vooraanstaande Iraakse politici van het vroege post -Saddam tijdperk,

• de reeks van high-profile bombardementen in augustus 2003, waarbij 17 mensen om het leven kwamen bij de Jordaanse ambassade in Bagdad , met inbegrip van het hoofd van de missie van de Verenigde Naties aan Irak Sergio Vieira de Mello ,

• Het bombardement van 2003 in het VN-hoofdkwartier in Bagdad , waarbij ten minste 86 mensen om het leven kwamen, waaronder Ayatollah Sayed Mohammed Baqir al-Hakim ,

• De bomaanslag van 2003 in de Imam Ali-moskee bomaanslag in Najaf .

De bomaanslag van november 2003 waarbij 27 mensen, voornamelijk Italiaanse paramilitaire politieagenten werden gedood, op de Italiaanse basis in Nasiriyah .

• De hele reeks bomaanslagen in Bagdad

• De bomaanslag in Karbala , die tijdens de heilige dag van Ashura in maart 2004 waarbij 178 mensen werden gedood.

• Het mislukte complot in april waarbij gepoogd werd chemische bommen te doen ontploffen in Amman , Jordanië

• Een reeks zelfmoord boot bomaanslagen van de olie-pompstations in de Perzische Golf in april 2004

• De autobom moord op Iraakse regeringsraad en president Ezzedine Salim bij de ingang van de Groene Zone in Bagdad in mei 2004

• De zelfmoord autobom in Bagdad waarbij 35 burgers gedood, in juni 2004

• De autobom die 47 politie rekruten en burgers in de Haifa straat in Bagdad doodde in september 2004.

• Buitenlandse burgers die gegijzeld werden door de groep in 2004: Amerikanen Nick Berg , Eugene Armstrong en Jack Hensley ; Turken Durmus Kumdereli, Aytullah Gezmen en Murat Yuce; Zuid-Koreaanse Kim Sun-il ; Bulgaren Georgi Lazov en Ivaylo Kepov; en de Brit Kenneth Bigley . De meesten van hen werden onthoofd met behulp van messen. Al-Zarqawi onthoofde persoonlijk Berg en Armstrong, maar Yuce werd doodgeschoten door al-Masri, en Gezmen werd vrijgelaten na "berouw."

Geschiedenis onder de naam Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn

Doelstelling en koepelorganisaties

Mujahideen Shura Council (Irak)

In een brief aan Ayman al-Zawahiri schetste al-Zarqawi in juli 20054 een vier-stappenplan om de oorlog in Irak uit te breiden, In dit plan werd het verdrijven van de Amerikaanse troepen uit Irak opgenomen naast de oprichting van een islamitische gezag-in de vorm van een kalifaat –waarbij het Iraakse conflict zou uitgesmeerd worden in de seculiere buurlanden van Irak , en door het stimuleren van het Arabisch-Israëlische conflict .

De gelieerde groepen kregen aldus opdrachten tot het plegen van regionale aanslagen buiten Irak, die in overeenstemming waren met hun beoogde plan, een voorbeeld hiervan is de in 2005 uitgevoerde bomaanslagen in Sharm al-Sheikh (Egypte-Sinai-woestijn), waarbij 88 mensen om het leven kwamen waaronder vele buitenlandse toeristen.

In januari 2006 verschijnt de naam Al-Qaeda in Irak (AQI): de naam waarmee Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn een overkoepelende organisatie wou opstarten genaamd de Mujahideen Shura Raad (MSC), in een poging om de soennitische opstandelingen in Irak te verenigen.

De inspanningen om de Iraakse soennitische nationalisten en seculiere groepen te werven werden ondermijnd door de gewelddadige tactieken gebruikt tegen burgers en de extreme islamitische fundamentalistische doctrine. Hierdoor zijn deze pogingen grotendeels mislukt.

Aan AQI zijn de aanvallen op de MSC toegeschreven tot half oktober 2006, toen Abu Ayyub al-Masri de vorming van de zelfbenoemde Islamitische Staat van Irak (ISI) uitriep.

De geschiedenis Als Islamitische Staat van Irak

Kracht en activiteit

In 2006 zou Al-Qaeda in Irak meer dan 1000 kernleden gehad hebben.

In deze cijfers zijn niet de andere zes zijn onder AQI geleide Salafi groepen in de Islamitische Staat van Irak begrepen.

In 2007 varieerde volgens schattingen de sterkte van de groep van slechts 850 tot enkele duizenden fulltime strijders.

Er werd gezegd dat de groep te lijden had van hoge mankracht verliezen, waaronder die van de vele " martelaarschap "operaties.

Er ontstond een constante stroom vrijwilligers uit Irak en buitenland. Al-Qaeda in Irak verdubbelde in kracht, van 1.000 tot 2.500 strijders, na de Amerikaanse terugtrekking uit Irak eind 2011.

Volgens een vaerslag van 2006 van de de Amerikaanse regering werd deze groep het duidelijkst geassocieerd met buitenlandse jihadistische cellen die actief zijn in Irak en in het bijzonder gericht waren tegen de internationale troepen en Iraakse burgers. De meeste van Al-Qaeda in Irak (AQI) 's agenten waren niet Irakees , maar kwamen door een reeks van veilige huizen vanuit het buitenland, waarvan het grootste deel over de Iraaks--Syrische grens.

De operaties van AQI waren voornamelijk op Irak-gericht, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de groep een uitgebreid logistiek netwerk in het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Azië en Europa onderhield.

In een juni 2008 heette CNN Al- Qaeda in Irak "een geoliede ... organisatie ... bijna net zo pedant bureaucratisch als Saddam Hoessein Baath-partij ".

Vele Irakezen-van de vroegere geheime diensten-van Sadam Hoessein liepen over naar Al-Qaeda in Irak, met de "rol buitenlandse strijders “.

Het Al Qaida topmanagement van de organisatie werd echter nog steeds gedomineerd door niet-Irakezen.

 

Opkomst en ondergang van Al-Qaeda in Irak (AQI)

 

AQI beloofde officieel trouw aan Osama bin Laden 's al-Qaeda-netwerk in een brief in oktober 2004.

Diezelfde maand, ontvoerde en vermoorde de groep, die nu in de volksmond werd aangeduid als "Al-Qaeda in Irak" (AQI), de Japanse burger Shosei Koda .

In november, 2004 werd al-Zarqawi's netwerk het voornaamste doelwit van de Amerikaanse Operation Phantom Fury in Fallujah , maar hij slaagde er toch in om uit de Amerikaanse belegering en de daaropvolgende bestorming van de stad te ontsnappen. In december 2004, in twee van de vele sektarische aanvallen, bombardeerde AQI een sjiitische begrafenisstoet in Najaf en het centrale busstation in het nabije Karbala , waarbij ten minste 60 mensen vielen in die twee heilige steden van de sjiitische islam. De groep heeft ook naar verluidt de verantwoordelijkheid genomen voor de bombardementen van 30 september 2004 in Bagdad waarbij 41 mensen, voornamelijk kinderen, werden vermoord.

In 2005 is AQI grotendeels gericht op het uitvoeren van zelfmoordaanslagen .

De groep lanceerde aanvallen op de kiezers tijdens de Iraakse parlementsverkiezingen in januari 2005, een gecombineerde zelfmoord en conventionele aanval op de Abu Ghraib-gevangenis in april 2005, en gecoördineerde zelfmoordaanslagen buiten het Sheraton Ishtar en Palestine Hotel in Bagdad in oktober 2005.

In juli 2005 eiste AQI verantwoordelijkheid voor de ontvoering en executie van Ihab Al-Sherif , de Egyptische gezant in Irak.

In juli 2005 volgde een driedaagse reeks zelfmoordaanslagen, waaronder de aanslag op de Musayyib markt waarbij ten minste 150 mensen om het leven kwamen.

Al-Zarqawi eiste de verantwoordelijkheid op voor een reeks van meer dan een dozijn bomaanslagen in Bagdad in september 2005, met inbegrip van een bomaanslag op 14 september 2005 waar ongeveer 160 mensen, van wie de meesten werkloze Shia arbeiders werden gedood.

AQI eiste de verantwoordelijkheid op voor een reeks moskee bomaanslagen in dezelfde maand in de stad Khanaqin , waarvan ten minste 74 mensen om het leven kwamen.

De aanslagen toegeschreven aan of opgeëist door AQI bleef stijgen in 2006

In een van de incidenten, werden twee Amerikaanse soldaten- Thomas Lowell Tucker en Kristian Menchaca gevangen, gemarteld en onthoofd door de ISI.

In een andere aanslag werden , vier Russische ambassade ambtenaren ontvoerd en vervolgens vermoord.

De Iraakse al-Qaeda en de overkoepelende groepen werden verantwoordelijk gehouden voor meerdere aanvallen op de sjiitische bevolking van het land, waarvan sommige door AQI opgeëist.

Er zijn beweringen (weze het onvoldoende tot niet gestaafd) dat AQI ten minste een van de krachten is achter de golf van chloor bomaanslagen in Irak , waar honderden mensen getroffen werden, na een reeks van ruwe chemische oorlogsvoering aanvallen tussen eind 2006 en medio 2007 .

In 2006 werden een aantal belangrijke leden van AQI gedood of gevangen genomen door Amerikaanse en geallieerde troepen.

Deze troepen hebben al-Zarqawi zelf, gedood op 7 juni 2006, evenals zijn spirituele adviseur Sjeik Abd-Al-Rahman , en de vermeende "nummer twee" plaatsvervangend leider, Hamid Juma Faris Jouri al-Saeedi .

Het leiderschap van de groep werd vervolgens overgenomen door een man genaamd Abu Hamza al-Muhajir,, die in werkelijkheid de Egyptische militant Abu Ayyub al-Masri was.

De high-profile aanvallen gekoppeld aan de groep bleef voortduren tot begin 2007, toen AQI de verantwoordelijkheid opëiste voor diverse aanslagen, zoals de moordaanslag op de soennitische vice- premier van Irak Salam al-Zauba in maart 2007i , de april- bombardementen op het Iraakse parlement , en de ontvoering en executie van drie Amerikaanse soldaten .

In mei 2007 werd verspreid dat de ISI leider al-Baghdadi zou zijn gedood in Bagdad, maar zijn dood werd later ontkend door de opstandelingen; later werd al-Baghdadi door de Amerikanen verondersteld een onbestaand persoon te zijn.

Van maart tot augustus 2007 werd door de coalitietroepen de Battle of Baqubah gestreden als onderdeel van de grotendeels succesvolle pogingen om het Diyala gouvernement van AQI te ontwrichten.

Tot en met 2007, werd de meerderheid van de zelfmoordaanslagen op burgers in Irak toegeschreven aan al-Qaeda en de bijbehorende groepen, zelfs wanneer AQI geen aanspraak of verantwoordelijkheid opeiste zoals de 2007 Yazidi gemeenschappen bomaanslagen , die de tot dan toe dodelijkste terroristische aanslag in Irak werd waarbij 800 mensen werden gedood.

Tegen het einde van 2007 hadden de gewelddadige en willekeurige aanvallen geregisseerd door malafide AQI elementen tegen Iraakse burgers het AQI imago zwaar beschadigd en veroorzaakt dit een verlies van de steun onder de bevolking, waardoor de groep geïsoleerd raakte.

Plots verlieten veel voormalige soennitische militanten die eerder had gevochten voor AQI de groep.

Tientallen high-level AQI leden werden gevangen of gedood.

Al-Qaeda leek zijn positie in Irak te hebben verloren en bleek ernstig kreupel

Begin 2008, slaagden een reeks van Amerikaanse en Iraakse offensieven erin om AQI te verdrijven uit hun vroegere veilige havens, zoals de Diyala en Al Anbar provincies en de omstreden hoofdstad Bagdad, naar het gebied van de noordelijke stad Mosul , dit in de de laatste van de Oorlog van Irak

De strijd om de controle over Ninawa - de Ninawa campagne -werd in januari 2008 gelanceerd door Amerikaanse en Iraakse troepen als onderdeel van de grootschalige Operatie Phantom Phoenix , die was gericht op bestrijding van al-Qaeda-activiteit in en rond Mosul, en de vernietiging van de restanten van het netwerk in het centrum van Irak, die ontkomen waren in Operation Phantom Thunder in 2007 in Bagdad

AQI heeft lang geld “ingezameld” ten belope van tientallen miljoenen dollars, bestaande uit losgeld na ontvoeringen, autodiefstallen,-soms zelfs met het doden van bestuurders, brandstofdiefstal uit vrachtwagens en andere activiteiten.

Volgens een uitspraak van april 2007 van het Islamitische Leger in Irak eiste AQI jizya belasting van rijke families die werden uitgemoord inden ze weigerden tot betaling over te gaan.

 

Sektarisch geweld

 

De Iraakse sjiitische meerderheid werd dor AQI geviseerd in een poging om sektarisch geweld te uit te lokken.

Al-Zarqawi verklaarde ogenschijnlijk een all-out oorlog tegen sjiieten. Zo werden aanslagen opgeëist voor de sjiitische moskee bomaanslagen.

Amerikaanse en Iraakse functionarissen beschuldigden de AQI van hun poging om Irak te laten afglijden in een full-scale burgeroorlog tussen de sjiitische meerderheid en een soennitische minderheid.

Dit middels een georkestreerde campagne van militieleden met bloedbaden en een aantal provocerende aanvallen tegen high-profile religieuze doelen zoals de Imam Ali-moskee bombardementen in 2003, de Dag van Ashura bomaanslagen en Karbala en Najaf bomaanslagen in 2004, de eerste al-Askari Moskee bomaanslag in Samarra in 2006, de dodelijke reeks bomaanslagen in november 2006, waarbij ten minste 215 mensen werden gedood in de een wijk van Bagdad, het sjiitische Sadr City , en de tweede al-Askari bombardementen in 2007, door AQI uitgelokt om bij de sjiitische milities een golf van represaille-aanslagen te ontketenen. Het resultaat was een plaag van doodseskaders. Een moordende spiraal in het verdere sektarisch geweld, dat escaleerde in 2006 en dat Irak bracht aan de rand van de gewelddadige anarchie in 2007.

In 2008, werden bij sektarische aanslagen toegeschreven aan al-Qaeda minste 42 mensen gedood in Karbala in maart en ten minste 51 mensen bij een bushalte in Bagdad in juni.

 

Activiteiten buiten Irak en andere activiteiten

 

Op 3 december 2004, probeerde AQI een Iraaks-Jordaanse grensovergang op te blazen, maar slaagde er niet om dat te doen. In 2006, werd door een Jordaanse rechtbank al-Zarqawi ter dood veroordeeld bij verstek .

AQI verhoogde zijn aanwezigheid buiten Irak door te beweren verantwoordelijk te zijn voor drie aanslagen in 2005: De zelfmoordaanslagenin Amman in Jordanië op 9 november 2005 met 60 doden. AQI heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de raketaanvallen op de USS Kearsarge en de USS Ashland in Jordanië, en de raket-aanval op de stad van Eilat in Zuid-Israël vanuit Libanon in december 2005.

De Libanees-Palestijnse militante groep Fatah al-Islam , die werd verslagen door Libanese regeringstroepen tijdens de Libanon conflict 2007 , werd in verband gebracht met AQI en stond onder leiding van al-Zarqawi's vroegere metgezel die naast hem had gevochten in Irak. De groep kan zijn gekoppeld aan de weinig bekende groep met de naam "Tawhid en Jihad in Syrië",  en kan van invloed zijn geweest voor de Palestijnse verzetsgroep in Gaza genaamd "Tawhid en Jihad Brigades", beter bekend als het Leger van de Islam . 

Amerikaanse functionarissen geloven dat Al-Qaeda in Irak bomaanslagen tegen de Syrische regeringstroepen heeft gevoerd.

Het Al-Nusra front , een ander al-Qaeda geïnspireerde groep, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Syrië, en de Iraakse minister van Buitenlandse Minister Hoshyar Zebari zei dat Al-Qaeda in Irak leden naar Syrië gingen, waar de militanten eerder steun en wapens hadden ontvangen.

 

Conflicten met andere groepen

Moslimbroedermoorden

De eerste meldingen van een split en zelfs gewapende botsingen tussen Al-Qaida in Irak en andere soennitische groepen dateren van 2005.

In de zomer van 2006, uitten de lokale soennitische stammen en opstandige groepen, waaronder de prominente islamitische-nationalistische groepIslamitische Leger in Irak (IAI), hun onvrede met al-Qaeda en haar tactiek.Niet in het minst tegen de buitenlandse strijders voor hun opzettelijke targeting van Iraakse burgers. in september 2006, vormden 30 Anbar stammen hun eigen lokale alliantie genaamd de Anbar Salvation Raad (ASC), die specifiek gericht was op het tegengaan van al-Qaeda gelieerde terroristische krachten in de provincie, en koos ze openlijk de kant van de regering en de Amerikaanse troepen. [ 238 ]

Aan het begin van 2007 begonnen soennitische stammen en nationalistische opstandelingen de strijd met hun voormalige bondgenoten in AQI om de controle van hun gemeenschappen te heroveren.

In het begin van 2007, pleegden krachten gelieerd aan Al-Qaeda in Irak een reeks aanvallen op Soennieten die kritiek hadden op AQI. In februari 2007 werden bij een aanval tientallen mensen gedood toen een autobom ontplofte vlakbij een soennitische moskee in Fallujah .

Al-Qaeda speelde vermoedelijk een rol bij de moord op de leider van de Anbar- rebellengroep 1920 Revolutie Brigade , de militaire vleugel van de Islamitische Verzetsbeweging .

In april 2007 heeft de IAI woordvoerder ISI beschuldigd voor het doden van ten minste 30 leden van de IAI, evenals leden van de Jamaat Ansar al-Sunna en Mujahideen Army en riep ISI Osama bin Laden op om persoonlijk in te grijpen om Al-Qaeda in Irak in toom te houden.

De volgende maand heeft de regering aangekondigd dat AQI leider Al-Masri was gedood door ASC-strijders.Vier dagen later, bracht AQI een audio-tape uit waarin een man die beweert Al-Masri te zijn de soennieten waarschuwde niet deel te nemen aan het politieke proces; Hij zei ook dat de verslagen van de interne gevechten tussen soennitische milities "leugens en verzinsels" waren.

Later in mei 2007 kondigden de Amerikaanse troepen de vrijlating aan van tientallen Irakezen die werden gemarteld door AQI als een onderdeel van intimidatie-campagne van die groep.

In juni 2007, hadden de groeiende vijandigheid tussen buitenlandse invloeden jihadisten en soennitische nationalisten geleid tot vuurgevechten tussen beide groepen in Bagdad.

Het Islamitische Leger bereikte weldra een wapenstilstand met AQI, maar weigerde zich aan te melden bij de ISI.

Er waren berichten dat Hamas van Irak opstandelingen bijstand hadden verleend aan de Amerikaanse troepen in hun Diyala operaties tegen Al-Qaeda in augustus 2007

In september 2007, eiste AQI de verantwoordelijkheid op voor de moord op drie mensen, waaronder de prominente soennitische sjeik Abdul Sattar Abu Risha , de leider van de Anbar "Awakening raad" . Diezelfde maand, doodde een zelfmoordaanslag op een moskee in de stad Baquba 28 mensen, onder wie leden van Hamas van Irak en de 1920 Revolutie Brigade, tijdens een bijeenkomst in de moskee tussen tribale en guerrilla-leiders en de politie.

Ondertussen , begon het Amerikaanse leger gematigde opstandige groeperingen te bewapenen als ze beloofden om Al-Qaeda te bevechten in Irak in plaats van de Amerikanen.

In december 2007 werd de kracht van de "Awakening" beweging ook wel irregulars of "Concerned Local citizens " of "Zonen van Irak" geheten, geschat op tussen de 65.000 en 80,000 strijders.

Velen van hen waren voormalige opstandelingen, waaronder voormalige maar inmiddels totaal vervreemde AQI supporters, en zij werden nu gewapend en betaald door de Amerikanen specifiek om tegen al-Qaeda's aanwezigheid in Irak te strijden. Met ingang van juli 2007 is deze zeer controversiële strategie effectief gebleken, waarbij en waardoor de soennitische wijken in Bagdad en de andere hotspots in het centrum van Irak, veilig werden gesteld, met uitroeiing van AQI militanten.

In 2008 beschrijft ISI zich als zijnde in een staat van "buitengewone crisis", die toe te schrijven is aan een aantal factoren was, met name de Anbar Awakening .

Een paar jaar later zou AQI kunnen heropleven en bloeien als nooit te voren door de Syrische burgeroorlog .

 

Transformatie en heropleving

 

In het begin van 2009, begonnen de Amerikaanse troepen zich terug te trekken uit steden in het hele land. De taak van het handhaven van de veiligheid werd overgedragen aan het Iraakse leger, de Iraakse politie en hun paramilitaire bondgenoten.

Deskundigen en vele Irakezen vrezen dat bij het ontbreken van Amerikaanse soldaten, de ISI weer de kop zou opsteken en zou proberen met massale slachting het land te destabiliseren.

Er was inderdaad een piek in het aantal zelfmoordaanslagen, en eind 2009, leek ISI terug kracht te winnen en de Iraakse regering te verlammen.

In augustus en oktober 2009, had ISI de verantwoordelijkheid opgeëist voor vier bomaanslagen gericht tegen vijf overheidsgebouwen in Bagdad, met inbegrip van de aanvallen op de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën met 101 doden en in augustus 2009 met 155 doden bij de aanslag op het Ministerie van Justitie en het ministerie van Gemeenten en Openbare Werken in september; dit waren de dodelijkste aanslagen gericht tegen de nieuwe regering in meer dan zes jaar oorlog.

Deze aanvallen betekende een verschuiving van eerdere inspanningen van de groep AQI om tot sektarisch geweld aan te zetten, hoewel een reeks zelfmoordaanslagen in april 2009 voornamelijk gericht was tegen Iraanse sjiitische pelgrims, met 76 doden en in juni 2009 bij de moskee bomaanslag in Taza waarbij ten minste 73 sjiieten uit de Turkmeense etnische minderheid werden vermoord.

In het najaar van 2009, verklaarde de commandant van de Amerikaanse troepen in Irak, generaal Ray Odierno , dat de ISI "aanzienlijk veranderd was in de afgelopen twee jaar. Wat ooit werd gedomineerd door buitenlandse particulieren is inmiddels meer en meer gedomineerd door de burgers van Irak".

De reacties van Odierno versterken de beschuldigingen door de regering van Nouri al-Maliki , dat al-Qaeda en de ex- Ba'athisten samenwerkten om een betere beveiliging te ondermijnen en de geplande Iraakse parlementsverkiezingen in 2010 te ondermijnen

Op 18 april 2010 heeft ISI haar twee hoogste leiders, Abu Ayyub al-Masri en Abu Omar al-Baghdadi, verloren, ze werden gedood in een gezamenlijke Amerikaans-Iraakse inval in de buurt van Tikrit .

In een persconferentie in juni 2010, werd gemeld dat 80% van de ISI, de top 42 leiders , met inbegrip van recruiters en financiers, waren gedood of gevangen genomen, met slechts nog acht leden in vrijheid, totaal afgesneden van van het Al Qaeda 's leiderschap in Pakistan, en dat verbeterde werking van de geheime diensten had geleid tot de succesvolle missie in april die leidde tot de dood van Al-Masri en Al-Baghdadi.

Het aantal aanvallen en aantal slachtoffers in Irak voor de eerste vijf maanden van 2010 was de laagste “score” sinds 2003.

In mei 2011 heeft de Islamitische Staat van Irak "emir van Bagdad" Huthaifa al -Batawi , gevangen genomen tijdens de repressie na de 2010 Bagdad kerk aanval waarbij 68 mensen omkwamen, tijdens een poging tot ontsnapping uit de gevangenis, waarin een Iraakse generaal en een aantal anderen werden gedood.

Op 16 mei 2010, werd Abu Bakr al-Baghdadi benoemd tot de nieuwe leider van de Islamitische Staat van Irak; Hij was eerder de algemene toezichthouder van provinciale groep sharia en een senior-lid van het senior adviesraad

Al-Baghdadi vulde de reeks leiders aan van wie velen werden gedood of gevangen, door de benoeming van de voormalige Ba'ath leger en de inlichtingendiensten officieren die gediend hadden onder het Saddam Hoessein regime. Onder hen was een voormalige legerofficier bekend als Haji Bakr, die algemene militaire commandant van de groep werd belast met het toezicht op operaties.

In juli 2012, werd al-Baghdadi eerste audio verklaring online vrijgegeven. In die verklaring kondigde hij aan dat ISI de oude bolwerken die de Amerikaanse troepen en hun soennitische bondgenoten hadden ingenomen, zouden heroveren en de terugtrekking van de Amerikaanse troepen zou afdwingen.

Hij kondigde ook de start aan van een nieuw offensief in Irak genaamd Breaking the Walls dat zich zou zich richten op het vrijmaken van de ISI leden in Iraakse gevangenissen. Het geweld in Irak begon in juli 2012 te escaleren. In juli 2013 overschreed de maandelijkse dodentol de kaap van 1.000 en dit voor het eerst sinds april 2008.

De campagne “doorbreken van de muren” culmineerde in juli 2013, met de gelijktijdige invallen in Taji en Abu Ghraib-gevangenis , het vrijmaken van meer dan 500 gevangenen, velen van hen veteranen van de Iraakse opstand .

 

Geschiedenis onder de naam Islamitische Staat van Irak en de Levant

 

Verklaring en geschil met Al-Nusra front

In maart 2011, ontstond in Syrië protest tegen de regering van Bashar al-Assad . In de volgende maand escaleerde het geweld tussen demonstranten en veiligheidstroepen tot een geleidelijke militarisering van het conflict.

In augustus 2011, begon Abu Bakr al-Baghdadi Syrische en Iraakse ISI leden, ervaren in guerrilla-oorlogvoering, te sturen over de grens met Syrië

Geleid door Abu Muhammad al-Jawlani, begon de groep strijders te rekruteren en cellen te organiseren in het hele land. Op 23 januari 2012 kondigde de groep de vorming aan van Jabhat al-Nusra l'Ahl as -Sham, beter bekend als al-Nusra front. Nusra werd al snel uitgebreid naar een slagvaardige strijdmacht met een zekere van steun van grote delen van de bevolking onder de aanhangers van de oppositie in Syrië.

In April 2013, verklaart Abu Bakr al-Baghdadi in een audio-verklaring, dat het Al-Nusra front -ook bekend als Jabhat al-Nusra - gefinancierd en ondersteund werd door de Islamitische Staat van van Irak.

Al- Baghdadi verklaarde verder dat de twee groepen gefusioneerd werden onder de naam "Islamitische Staat van Irak en Al-Sham". De leider van Al-Nusra Front, Abu Muhammad al-Jawlani, ontkende de fusie en bekloeg er zich over dat noch hij, noch iemand anders in Al-Nusra hierover werd geraadpleegd.

In juni meldde 2013, Al Jazeera dat het een brief had gekregen van al-Qaeda- leider Ayman al-Zawahiri, waarin hij zich uitsprak tegen de fusie en een afgezant had benoemd om een einde maken aan de spanningen.

In dezelfde maand, verwierp al-Baghdadi in een audiobericht al-Zawahiri's uitspraak en verklaarde dat de fusie vooruit zou gaan.

In oktober 2013, beval al-Zawahiri de ontbinding van ISIS, waardoor het Al-Nusra Front de leiding kreeg van jihadistische inspanningen in Syrië.

Al-Baghdadi bestreed de uitspraak van al-Zawahiri op basis van de islamitische jurisprudentie, en de groep bleef werken in Syrië. In februari 2014 ontkende al-Qaeda, na een acht maanden durende machtsstrijd, elke relatie met ISIS.

Volgens journalist Sarah Birke, zijn er "significante verschillen" tussen de Al-Nusra front en ISIS. Terwijl Al-Nusra actief pleit voor de omverwerping van de regering Assad, is ISIS meer gericht op de vaststelling van haar eigen regelgeving op het veroverd gebied ". ISIS is volgens deze journaliste "meedogenlozer" in het opbouwen van een islamitische staat, "het uitvoeren van sektarische aanslagen en het onmiddellijk opleggen van de sharia ",

Terwijl Al-Nusra een "groot contingent van buitenlandse strijders", heeft wordt het gezien als een zelfgekweekte groep door veel Syriërs; daarentegen worden ISIS strijders door vele vluchtelingen beschreven als vreemde bezetters.

Isis heeft een sterke aanwezigheid in het midden en het noorden van Syrië, waar het de sharia heeft ingesteld in een aantal steden.

De groep regelt naar verluidt de vier grensplaatsen Atmeh, al-Bab, Azaz en Jarablus, waardoor het de ingang en uitgang vanuit Syrië naar Turkije regelt.

Onder de buitenlandse strijders in Syrië zijn er Russisch sprekende jihadisten die deel uitmaakten van Jaish al -Muhajireen wal-Ansar (JMA).

In november 2013 zwoer de JMA etnische Tsjetsjeense leider Abu Omar al-Shishani een eed van trouw aan al-Baghdadi. De groep werd vervolgens verdeeld tussen degenen die al-Shishani gevolgd zijn in deelname aan ISIS, en degenen die onafhankelijk in het JMA onder een nieuwe leiding bleven werken.

In mei 2014, gaf al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri het bevel Al-Nusra aan te vallen en rivaal ISIS te stoppen. In juni 2014, na aanhoudende gevechten tussen de twee groepen, beloofde een filiaal van Al-Nusra in de Syrische stad al -Bukamal trouw aan ISIS.

 

Behandeling van burgers

 

Tijdens het conflict in Irak in 2014, werden honderden videobeelden en getuigenissen vrijgegeven waaruit de slechte behandeling van ISIS blijkt tegenover de burgers. Dit geweld was gericht tegen andere religies dan wel op mensen van een andere etniciteit, maar in het merendeel tegen moslims, die de ISIS interpretatie niet deelden. Dit geweld van ISIS (IS) is een inbreuk op de boodschap van de profeet en zelfs op de regels van de Shania en brengt moslims overal ter wereld en niet in het minst in het Midden-Oosten in gevaar.

Wie het IS leger of het Syrische rebellenleger meent te moeten vervoegen dient te beseffen dat hij niet voor de Islam strijdt maar er tegen, dat hij opdracht zal krijgen om moslimbroeders te vermoorden en 1000 maal meer kans heeft gruwelijk afgeslacht te worden in interne broedertwisten dan door (vermeende) vijanden.

Wie deelneemt aan deze strijd, kan onmogelijk weten tot welke groep of subgroep hij gaat behoren. Tussen het vertrek uit het eigen land en de aankomst ter plaatse kan er weer een zoveelste machtstrijd ontstaan zijn, waarbij macht belangrijker is dan ideaal en waarbij interne moorden schering en inslag zijn. Meer zelfs de kandidaat moslimstrijders dreigt reeds bij aankomst afgeslacht, vermoord of als slaaf verkocht te worden, dan wel gebruikt als kanonnenvlees. 

Wie deelneemt aan de strijd en sneuvelt wacht niet het paradijs, want hij zal de meest fundamentele waarden van de Islam geschonden hebben, zijn familie verweesd achtergelaten en alle moslimbroeders ter wereld tot slachtoffer gemaakt.

Godsdienstoorlogen gaan niet over godsdienst, de strijders worden voorgelogen met valse idealen en dienen een strijd die enkel in het teken staat van macht en belangen waarbij de godsdienst enkel een middel is om strijders te winnen. De ongelovigen zijn zij die tot de strid oproepen. Zij spotten zelf met de naiviteit van hun aanhang, gebruiken en misbruiken hen. Zij zullen sterven in een strijd die niet de hunne is, voor valse idealen van hypocrieten die van de religie een cultus van moord en verkrachting hebben gemaakt. Het heldendom is hier vreemd aan. Hun graven zullen niet beweend worden maar bespuwd, zij zullen geen martelaars zijn maar door de geschiedenis te boek staan als heidense demonen die leed en verderf zaaiden door gebrek aan standvastigheod in hun echte geloof. De tranen van de weduwen, wezen, verkrachte en als slavin verkochte vrouwen, zullen hun graven wegspoelen tot ver voorbij de donkerste poorten van de diepste kamers van de hel. Hun lijkgewaden zullen in hun nagedachtenis hun strot eeuwig blijven vermorzelen in een eeuwige agonische pijn, heviger dan die van de jongens die door hun of hun wapenbroeders werden onthoofd met zaagtanddolken. 

Wie overtuigd moslim is, heeft het recht om zijn geloof actief te belijden in vrede, zonder vrees, met respect en in veiligheid, niet in het minst tegen hen die menen deze vrijheid te moeten beknotten ondermeer door te stellen dat de gelovige het verkeerd voor heeft en de godsdienst anders dient te beleven of in te vullen.

Deze vrijheid bestaat in vele landen, in vele landen van de Arabische wereld, maar is nergens ter wereld beter gegarandeerd dan in het “Westen”. Dit zo fundamentele recht wordt door IS verkracht. Meer zelfs, niemand kan nog weten waar IS voor staat. Zij sluiten de door Islamfundamentalisten voortdurend zo gehate compromissen af, zweren trouw aan de ene groep en laten andere groepen aan hen trouw zweren.

Eens een religie staat wordt, verliest de religie geloof, wordt zij macht en verliest zij haar spirituele waarde en hierdoor haar geloofwaardigheid. Dit is het allerlaatste wat elke moslim wil bereiken. De katholieken hebben hun macht en geloofwaardigheid verloren de dag toen ze hun geloof met macht en invloed meenden te moeten vereenzelvigen.Het nieuwe IS Kalifaat is voor de islam, hetgeen het Vaticaan voor de christenen is. Dit Vaticaan is verantwoordelijk voor alle splitsingen in het christendom, financierde jarenlang de maffia en maakte zich verder schuldig aan alle hoofdzonden en doodzonden.

Navi Pillay, de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten , waarschuwde voor de oorlogsmisdaden die zich in de Iraakse oorlog zone en onthulde in een VN-rapport de moorden op moslimsoldaten van het Iraakse leger en 17 burgers in een enkele straat in Mosul .

De ISIS opmars in Irak medio 2014 ging gepaard met aanhoudende geweld in Syrië. Op 29 mei 2014, werd een dorp in Syrië overvallen door ISIS waarbij minstens 15 burgers werden gedood, waaronder, volgens Human Rights Watch , ten minste zes kinderen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat op 1 juni, een 102-jarige man werd gedood, samen met zijn hele familie in een dorp in Hama.

ISIS heeft in haar gelederen Iraakse kinderen aangeworven, die met maskers op hun gezicht en geweren in hun handen patrouilleren in de straten van Mosul.

 

Seksueel geweld beschuldigingen

 

ISIS (IS) maakt zich schuldig in Syrië en in Iraakse steden aan misdaden tegen vrouwen, met inbegrip van ontvoering en verkrachting.

The Guardian meldde dat ISIS haar extremistische agenda had uitgebreid tot “De lichamen van de vrouwen” en dat vrouwen door ISIS werden gevangen genomen, verkracht en als slavin verkocht.

Een aantal harde lijn salafisten menen hun verkrachting naar “Islamitisch recht” te kunnen “goedpraten” door de onzin te verkopen dat hun buitenechtelijke seks met meerdere partners een legitieme vorm van heilige oorlog is. De Koran eist respect voor vrouwen. Noch de Koran, noch de profeet hebben ooit onder welk voorwendsel ook misdaden en verkrachting tegen vrouwen toegelaten of aangemodigd. Zij die het anders menen, plegen blasfemie tegen de Koran en maken de Islam ten onrechte tot een farce.

Yezidi meisjes in Irak werden naar verluidt verkracht door ISIS-strijders, en pleegden vervolgens zelfmoord.
 

De geschiedenis van de beweging Als IS, Islamitische Staat

 

Op 29 juni 2014 ISIS verwijdert de beweging "Irak en de Levant" van haar naam en begon te verwijzen naar zichzelf als de Islamitische Staat, . Zij verklaarde haar bezet gebied een nieuw kalifaat en het benoemde Abu Bakr al-Baghdadi als kalief . 

Op de eerste avond van de ramadan in 2014, beschreef Shaykh Abu Muhammad al-Adnani al-Shami , woordvoerder van ISIS,(IS) de oprichting van het kalifaat als 'een droom die zou leven in de gedachte van elke moslim gelovige.

Shaykh Abu Muhammad al-Adnani al-Shami maaakte verder de beslissing van de groep Shura Raad bekend dat moslims over de hele wereld nu verplicht zijn hun trouw aan de nieuwe kalief Abu Bakr al-Baghdadi te beloven

Het uitroepen van een kalifaat is bekritiseerd en zelfs belachelijk gemaakt door de moslimgeleerden en moslims binnen en buiten het bezette gebied.

Het schrappen van de verwijzing naar de regio Irak en Syrië in de naam IS(IS) tot gewoon IS wil de uitbreiding van het gezag van de groep verduidelijken ovezr de hele wereld (en waarom niet daarbuiten). The world is not enough.

Na de verworven macht in Syrië en Irak, voelde ISIS immers de tijd rijp om wereldwijde macht te verwerven en de controle over de wereldwijde jihadistische beweging over te nemen .

Een week voor de verandering van de naam van de Islamitische Staat, had ISIS het Trabil kruispunt op de grens van Jordanië en Irak, veroverd, zijnde de enige grensovergang tussen de twee landen.

ISIS (IS) heeft een steun kunnen verwerven in Jordanië en ondernam inmiddels een wervingscampagne in Saoedi-Arabië. Dagelijks werven zij nieuwe jongens en mannen in heel de wereld via hun obscure tussenpersonen en de sociale media.

Nadat de groep gevangenen in het Koerdische-gecontroleerd gebied Yezidi’s had afgeslacht, lanceerde de VS een humanitaire missie en luchtbombardementen campagne tegen ISIS (IS) .op 19 augustus 2014. De Amerikaanse fotojournalist James Foley werd onthoofd door afzaging en een video van de onthoofding werd gepubliceerd op het internet. Zijn beul op de video zei dat hij werd gedood uit wraak voor de luchtbombardementen campagne.

Foley stierf met een extreme waardigheid. Hij werd verplicht een IS boodschap te brengen. Zoals enkel topjournalisten dit kunnen bracht hij de boodschap dermate waardig en voornaam, waardoor zijn hele lichaamstaal juist zijn respect voor zijn land en zijn taak als journalist duidde.

Elke journalist en ook elke soldaat weet dat de meest waardeloze verklaring een opgedrongen verklaring is en dat enkel de lichaamstaal en de verborgen boodschappen (het voorwerp van actueel super-geheim onderzoek) waarde hebben.

 

Richtlijnen voor burgers

 

Na de zelfverklaarde Islamitische Staat vaardigde ISIS (IS) onmiddellijk kledingsverplichtingen uit in de door haar veroverde gebieden. De vrouwen in de stad Mosul dienden full-face sluiers te dragen onder dreiging van zware straf. Een geestelijke vertelde Reuters in Mosul, dat ISIS schutters hem hadden opgelegd in zijn moskee lezing te geven van het ISIS verbod om naakte mannequins te etaleren met duiding dat voortaan ook de gezichten van zowel mannelijke als vrouwelijke mannequins dienden bedekt te worden.Aan de burgers van de stad Nineve werd een "Contract van de Stad" opgelegd, een set van regels die de burgers in Nineve dienen na te leven .

Een regel bepaalt dat vrouwen moeten thuis blijven en niet naar buiten mogen gaan, tenzij dat nodig is. Een andere regel zegt dat elke diefstal wordt bestraft met amputatie van de hand.

Roken op straat wordt bestraft met afhakking van 2 vingers…

Christenen die leven in gebieden die onder controle ISIS en in het "kalifaat" willen blijven krijgen vandaag drie opties, zich bekeren tot de islam, het betalen van een religieuze Levy jizya -of de dood door het zwaard.

"Wij bieden hen drie keuzes: de islam, het dhimma contract, de betaling van jizya, of het het zwaard hebben ", zei ISIS.

ISIS had reeds soortgelijke regels voor christenen in Ar-Raqqah , Syrië, ooit een van 's lands meest liberale steden.
 

bronnen: ondermeer Wikipedia

Commentaar: 

Salafisme

 

(ook wel gespeld als salafiyyah of selefie) of athary is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord salaf (سلف), dat "voorouders", "voorganger", "vroegere generatie" en lening betekent.

De beweging is geïnspireerd op de eerste generaties moslims uit de begintijd van de islam. Salafisten beschouwen de eerste drie generaties moslims, Mohammeds vrienden (de Sahabah) en de twee volgende generaties, de Tabi‘in en de Taba‘ at-Tabi‘in, als leidraad hoe de islam moet worden betracht. Dit gaat terug op de volgende authentieke Hadith van Mohammed:
"De beste mensen zijn mijn generatie, dan die hen opvolgen en daarna die hen opvolgen (dus de eerste drie generaties van moslims ongeveer 14 eeuwen geleden"

Alleen de Koran zelf, de uitspraken van de profeet Mohammed; de Hadith en de uitspraken (athaar) van de Sahaba - de metgezellen van Mohammed - worden door hen als gezaghebbend beschouwd. Daarom wordt het salafisme wel gezien als een vereenvoudigde versie van de islam, met maar een paar geboden en gebruiken.

De stroming is puriteins in de zin dat zij een vrij strikte naleving van de wetten uit deze periode en van de selef voor ogen heeft. Deze niet-geestelijke salafisten passen die islamitische wetten toe door eerst een salafistische geleerde te consulteren die hen leidt naar het juiste begrip door de Koran, de Hadith

en de (athaar) toe te passen. Zij verlaten daarbij de klassieke paradigma's van geleerden door de tijd heen, met of zonder isnad (betrouwbare keten van overdracht). Zo laten zij bijvoorbeeld de interpretatie en 'voorrangsregels' van Hadith achterwege. Salafisten achten zichzelf in staat om klassieke teksten correct te kunnen interpreteren. Er wordt kritisch gedacht over Taqleed, wat het blind volgen van iemand of een meerderheid betekent. Verder is er discussie of salafisten vrij zijn van het volgen van kleine leerscholen (madhhab), aangezien zij niet vrij zijn van het volgen en toepassen van een bepaalde methodologie.

Salafistische geleerden als Muhammad Nasiruddin al-Albani, Muhammad ibn al Uthaymeen, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz en Abdul-Azeez ibn Abdullaah Aal ash-Shaikh zijn tegen de opvatting van de jihad als heilige oorlog. Ze vinden dat "geen enkel individu het recht heeft om de wet in eigen hand te nemen, maakt niet uit wat voor situatie het is. Zoals ook de metgezellen van Mohammed nooit een vijand gedood hebben, zelfs niet tijdens de scheldkanonnades die ze over zich heen gestort kregen in de eerste dertien jaar van Mohammeds dawah in Mekka. Evenmin hebben ze iemand gedood als vergelding toen Mohammed werd bekogeld met stenen bij Taif."

In de laatste jaren zijn de salafisten ten onrechte geassocieerd met het "jihadi" salafisme van Al Qaida en gerelateerde groepen die oproepen tot het vermoorden van burgers alsmede het afkeuren van vele moslimgroepen en -overheden, zoals de Saoedische overheid. Deze aantijgingen hebben deels te maken met de wortels die het salafisme heeft in het wahabisme. Een duidelijk verschil tussen beide stromingen kan er niet gemaakt worden waardoor de media snel beide groepen als één zien.

Aanhangers van deze stroming, die zijn wortels heeft in het wahabisme, noemen zichzelf de ahl-as sunnah wal djama'ah, wat zoveel betekent als de mensen van de soenna en de meerderheid, hoewel ze binnen de soennitische stroming geen meerderheid vormen, of de ahlulhadith (mensen van de Hadith).

Het wahabisme in Saoedi-Arabië is een soortgelijke stroming, hoewel salafisten (Arabisch: salafiyyoen) zich nooit wahabieten zullen noemen, omdat dit duidt op persoonsverheerlijking (namelijk die van Mohammed ibn Abdul-Wahhab). Deze term wordt vooral gebruikt onder de westerse islamologen en oriëntalisten. Salafisten zelf noemen wahabieten vaak "pseudo-salafisten" of "pseudo-salafi's" vanwege hun vermeende onvoorwaardelijke trouw aan het Saoedische koningshuis en bereidheid om moslims uit te leveren aan ongelovigen.
 

Tafkir

Takfir is binnen de islam het verklaren van een gelovige of een groep gelovigen tot kafir (ongelovige). Het is een omstreden begrip omdat niet duidelijk is wie gerechtigd is tot het doen van deze uitspraak.

Takfir zit ook in de naam van de stroming takfirieen waar enkele extremistische groepen zoals Al Qaida en Takfir wal Hijra, die de moslims tot kafir verklaren, onder vallen. Diverse aanslagen in het Midden-Oosten zijn ook tegen moslims gericht. De bomaanslagen in Amman van 9 november 2005 en de diverse aanslagen op sjiieten in Irak zijn hier een uitvloeisel van.

 

Kalifaat

 

Een kalifaat (Arabisch: خلافة khilāfa, Turks: Hilafet) is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed. Met de benaming kalifaat (derhalve te vertalen als "opvolgerschap") eist een staat zodoende rechtstreeks de politieke erfenis van Mohammed op, en staat daarmee in rang boven een sultanaat en een emiraat. Vrijwel altijd beweert de heersende dynastie van een kalifaat dan ook af te stammen van Mohammed, in het bijzonder van zijn dochter Fatima Zahra. Ook symboliseert een kalifaat de eenheid van de Oemma, al is dit sinds de val van Damascus in 750 al niet meer feitelijk het geval geweest.

In de geschiedschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen de zogeheten hoofdkalifaten, die rechtmatige opvolgers zouden zijn, en de tegenkalifaten,die onrechtmatig tegen een hoofdkalifaat in opstand zouden zijn gekomen. Deze indeling is arbitrair omdat zij in grote mate afhankelijk is van de – mogelijk subjectief gedreven – geschiedschrijver, maar over het algemeen is deze als volgt:

Hoofdkalifaten

632-661: Rashidun-kalifaat
661-750: Omajjaden-kalifaat (ook: Kalifaat van Damascus)
750-1258: Abbasiden-kalifaat (ook: kalifaat Bagdad)
1250-1517: het "Schaduwkalifaat" van het Mamelukken-sultanaat Caïro (soms meegerekend)
1517-1924: Ottomanen-kalifaat van het Ottomaanse Rijk

Tegenkalifaten

909–1171: Fatimiden-kalifaat (ook: Isma'ilieten-kalifaat)
929–1031: kalifaat Córdoba (Omajjaden van Andalusië)
1121–1269: Almohaden-kalifaat
1809–1903: kalifaat Sokoto (zelden meegerekend)

De Turkse Nationale Vergadering schafte op 3 maart 1924 het kalifaat af, op instigatie van Mustafa Kemal Atatürk in het kader van diens hervormingen, die op modernisering en scheiding van kerk en staat in de nieuwe Turkse republiek waren gericht. Dit heeft veel moslims teleurgesteld, en met de opkomst van religieus fundamentalisme vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw zijn er door islamisten verscheidene pogingen gedaan om weer een kalifaat op te richten dan wel het oude kalifaat in ere te herstellen, zoals Al Qaida en Kalifaatstaat.

Nuttige tips: 

Situatie op 24/08/2014

 

 

Actuele militaire situatie:

██ In handen van de Iraakse overheid

██ In handen van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS)

██ In handen van de Iraakse Koerden

██ In handen van de Syrische overheid

██ In handen van andere Syrische rebellen (Islamitisch FrontJabhat al-Nusra en VSL)

██ In handen van de Syrische Koerden

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 23/08/2014 - 16:43
Laatst aangepast op: za, 13/06/2015 - 11:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.