-A +A

Identiteit

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Heeft de mens een unieke numerieke identiteit? Een constante doorheen zijn leven heen, een onveranderlijke persoonsidentiteit, of is de mens een interactief wezen waarvan de eigenheid bepaald wordt door moment, tijd, omgeving en fysieke factoren zoals groei en aftakening.Ben ik dezelfde persoon als 30 jaar geleden?

Hoe kunnen we begrijpen dat bepaalde personen op het werk chamrmant zijn en thuis onuitstaanbaar. Hoe een liefhebbende ouder, terzelfdertijd een moordenaar en psychopaat kan zijn.

Eén en ander brengt ons naar de fundamenteel existentiële vraag naar de eigheid, het zelf van de mens. Iimiddels is men het erover eens dat de mens meer is dan zijn verzameling gedachten, laat staan van zijn opgeslagen herinneringen, kennis en geordende en ongeordende informatie opgeslaan in zijn hersenen die ondermeer zorgen voor het beustzijn. Per definitie is dit bewustzijn verward en afgeleid door gedachten en ongeformateerde juiste en onjuiste informatie. DEnken is het bewust gebruiken en formateren van juiste en verkeerde kennis en emotis. Perceptie is de zintuigelijke waarneming van de buitenwereld vanuit de eigen beleving, In het geheel van gedachten is er een perceptie over het zelf, hoe deze identiteit staat ten aanzien van zichzelf en de buitenwereld. Dit zelfbeeld bepaalt het functioneren van de mens en zijn eigenwaarde. Het zelfbeeld bestaat uit verschillende elementen waaronder de belangrijkste en terzelfdertijd meest kwetsbare t fysieke zelfbeeld, het zelfbeeld als moeder of als vader, het zelfbeeld als kind in een gezin, het inteleectueel zelfbeeld, het professioneel zelfbeeld, het zelfbeeld als partner.

Het positief benaderen van deze verschillende zelfbeelden doet ons als mens beter functioneren en presteren en geeft ons een beter gevoel ten aanzien van de andere. Het afbreken van een zelfbeeld is zeer destructief en kwetsend.

Voorbeelden

positief: Je bent een mooi meisje, je bent een knappe jongen
negatief: Je dent zo dik dat men met jou niet meer kan buitenkomen

positief: Je hebt mooie studieresultaten gehaald je zal met hard studeren hogere studies aankunnen
negatief: Denk toch niet dat je ooit die studie zal aankunnen

positief: Mag ik u mijn zoon voorstellen, hij is tandarts en is een goed uitgeruste praktijk begonnen
negatief: Mag ik u mijn zoon voorstellen. HIj is pas tandarts, allez hij probeert tandartsje te spelen

positief: (Na verlies van een portable PC). Ik zal je een tweedehands kopen en sparen voor een nieuwe en betere
negatief: Je hebt hem zeker verkocht om drugs te verkopen. 

positief: Geen enkele relatie heeft niet zijn kleine crisis, maar alles komt wel goed
negatief: Heb je je partner ooit wel graag gezien

positief: Ik zie dat je veel over hebt voor je partner, dat nieuw wagentje voor haar is super
negatief: Hoe heeft ze dat geflikt in bed zeker

De vraag naar de persoonsidentiteit van iemand is een centrale vraag in de filosofie van de geest. Filosofisch verstaat men onder persoonsidentiteit de unieke numerieke identiteit van een persoon door de tijd heen. Men vraagt hier dus naar wat een persoon op twee tijdstippen tot dezelfde persoon maakt. Klassieke oplossingen bestaat eruit te wijzen naar het lichaam enerzijds en anderzijds naar een bepaalde continuïteit van de geest, zoals een continuïteit van herinneringen of bewustzijn. Klassieke filosofen die zich hiermee hebben beziggehouden, zijn John Locke en David Hume. Er is geen uitsluitend antwoord op deze vraag gevonden. De filosofie slaagt er met andere woorden niet in uit te leggen hoe het nu komt dat een persoon inderdaad op twee verschillende tijdstippen nog dezelfde persoon is. Sommige filosofen hebben dan ook geconcludeerd dat dit een onoplosbaar probleem is, anderen, zoals Derek Parfit, betogen dan weer dat zoiets als persoonsidentiteit niet belangrijk is.

Ook in de psychologie houdt men zich met dit gegeven bezig. Men stelt over het algemeen dat de persoonlijke identiteit bestaat uit drie elkaar beïnvloedende componenten, de cognitieve component waarmee zelfwaarneming kan worden toegepast, de affectieve component waarmee wordt waargenomen en gevoeld en zelfevaluatie mogelijk wordt en de conatieve component waarmee het handelen tot stand komt. Samen met de sociale identiteit moet deze het 'zelf' vormen.

 

Commentaar: 

Een negatief, destructief of totaal gebrek aan zelfbeeld kan tot zeer gestoord en gevaarlijk gedrag aanleiding geven. Eén en ander is niet te verwarren met personenen die geen vermogen tot empathie hebben. Een persoon met gebrekkig zelfbeeld kan net zo goed een overdreven empatisch gevoel ontwikkelen zoals het verpleegstersyndroom.

In onderhandelingen wordt te weinig aandacht besteed aan het zelfbeeld. Wie het zelfbeeld van zijn tegenstrever of gesprekspartner respecteert en verzorgt zal tot resultaten komen. Breuken en conflicten zijn vaak terug te brengen tot aanvallen op het zelfbeeld. Wie het zelfbeeld van een persoon aanvalt of in vraag stelt blaast de relatie op. Kritiek die vrij is van een aanval op het zelfbeeld wordt in de regel gesmaakt.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 22/02/2013 - 01:11
Laatst aangepast op: zo, 01/12/2013 - 05:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.