-A +A

Hoelang documenten bewaren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

• Bewaarpllicht officiële boekhoudkundige documenten: 10 jaar

• verantwoordingsstukken boekhouding en andere officiële documenten: 10 jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt.

• interne documenten drie jaar

• boeken, factuurboeken, facturen en registers: 7 jaar bewaard  vanaf de eerste januari volgend op de afsluitdatum.

• BTW documenten geheven op onroerende goederen: 15 jaar

• Plans en bestekken van het gebouw, alsook de facturen van de bouw, te bewaren : 5 jaar vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen.

• Documenten die nodig om het bedrag van de belastbare inkomsten te bewijzen, moeten ter beschikking gehouden worden tot het verstrijken van het vijfde jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk.

• Vennootschapsdocumenten (notulen, verslagen, registers) moeten minstens tot vijf jaar na de datum van de bekendmaking van de sluiting van de vereffening bewaard worden.

• In de bekendmaking van de sluiting van de vereffening moet bekend gemaakt worden waar de boeken en bescheiden zullen neergelegd en bewaard worden.

• Sociale documenten moeten behoudens uitzonderingen (zie sociale documentenwet)  het algemeen vijf jaar bewaard worden.

• bankafschriften: (minstens 10 jaar) in feite levenslang. Immers het opvragen van duplicaten bij de bank is niet steeds eenvoudig, vaak prijzig en slechts mogelijk voor een zekere periode. Met oog op nalatenschappen, schenkingen, eigendomsbewijs, discussie met verzekeringen, worden ze best levenslang bewaard, net zoals facturen, offertes, contracten, briefwisseling waaruit rechten kunnen afgeleid. Bij gebrek aan plaats zouden zij na verloop van tijd wel gedigitaliseerd kunnen worden.

• strikt persoonlijke documenten of foto's die enkel het private leven betreffen en een bestanddeel van de personlijkheid of het privéleven onthullen worden best zo vlug mogelijk vernietigd, tenzij deze zichtbaar mogen zijn voor de hele aardbol.

• handleidingen van toestellen mogen onmiddellijk weggegooid (ze zijn immers steeds online te vinden). 
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 24/07/2011 - 13:12
Laatst aangepast op: ma, 11/07/2016 - 11:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.