-A +A

Het opstellen van een kredietnota bij wanbetaling teneinde de BTW te recupereren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het is een totale misvatting dat men het recht heeft om bij wanbetaling een kredietnota te sturen om aldus de BTW te recupereren.

De BTW heeft het recht om deze aftrek van BTW te verwerpen.

U heeft niet het recht om elke wanbetaling gelijk te stellen met een levering van goederen of diensten die niet geschied is of die als een foutieve facturatie geldt.

Op het ogenblik dat een wanbetaling ontstaat, heeft u een vorderingsrecht op uw debiteur waarbij dit vorderingsrecht dient uitgeoefend te worden en desnoods gerealiseerd door een dagvaarding in rechte.

De BTW kan dan geïnd worden via de advocaat die met de invordering gelast is.

Bent u enigszins onderlegd in procedures en eveneens onderlegd in zake uitvoering van vonnissen en arresten, dan kan u desnoods zonder tussenkomst van een advocaat rechtstreeks beroep doen op een deurwaarder.

Let wel, u dient dan de procedure perfect te volgen volgens de bepalingen van het gerechtelijk wetboek.

Een gerechtsdeurwaarder of een advocaat kunnen op basis van door hen ingewonnen inlichtingen, zelfs alvorens tot een procedure over te gaan, attesteren dat de schuld als oninbaar dient beschouwd te worden, mits zij objectieve gegevens kunnen voorleggen op basis waarvan deze bewering gestaafd is zoals bijvoorbeeld:

• een faillissement waarbij de curator geattesteerd heeft dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen kans op recuperatie is voor de gewone schuldeisers;

• een uittreksel uit de berichten van beslag;

• de voorlegging van een aantal balansen;

• de ervaring van een gerechtsdeurwaarder dan wel van een advocaat met eerdere vorderingen ten aanzien van deze schuldenaar;

• een vaststelling door de gerechtsdeurwaarder van het onvermogen van de debiteur, dan wel van een proces-verbaal van diens bevinding;

• …

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 08/05/2014 - 15:51
Laatst aangepast op: do, 08/05/2014 - 15:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.