-A +A

Hervorming burgerlijk wetboek: verbintenissen-bewijssrecht-goederenrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Bij ministerieel besluit van 30 september 2017 werden diverse werkgroepen opgericht met het oog op de voorbereiding van een modernisering van belangrijke delen van het burgerlijk recht waaronder het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het bewijsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de leningovereenkomst.

Het voorliggende ontwerp van wet beoogt in eerste instantie een nieuw Burgerlijk Wetboek in te voeren. Tegelijk voert dit ontwerp van wet het boek 5 “Verbintenissen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in.

De voorgestelde teksten zijn geen loutere codificatie van de rechtspraak of louter een technische aanpassing.

Zo tracht het ontwerp inzake het verbintenissenrecht, dat het Boek 5 van het nieuwe wetboek zal vormen, een nieuw evenwicht te vinden tussen de wilsautonomie van de partijen en de rol van de rechter als behoeder van de belangen van de zwakke partij en van het algemeen belang. Op bepaalde punten wordt de wilsautonomie versterkt (bijvoorbeeld door de nietigverklaring en de ontbinding van het contract via een kennisgeving te laten plaatsgrijpen). Op andere punten worden aan de rechter bevoegdheden toegekend waardoor hij situaties van contractueel onevenwicht kan bijsturen (bijvoorbeeld wanneer de economie van het contract ernstig wordt verstoord naar aanleiding van nieuwe, onvoorzienbare omstandigheden – de imprevisieleer – of wanneer tussen de prestaties, van bij de contractsluiting , een manifeste wanverhouding bestaat als gevolg van een misbruik door een partij van de zwakke positie van de andere partij – misbruik van omstandigheden).

Het volledige B.W. werd aldus herschikt.

Het nieuwe BW wordt verder toegelicht in de memorie van toelichting.

 

Verbintenissenrecht:
Aansprakelijkheidsrecht (De publieke consultatie van de voorstelteksten aansprakelijkheidsrecht loopt van donderdag 29 maart 2018 tot en met dinsdag 1 mei 2018).

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 01/04/2018 - 12:41
Laatst aangepast op: vr, 11/05/2018 - 00:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.