-A +A

Godcomplex

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een godscomplex, godheidswaan of godcomplex is een persoonlijkheidsstoornis waarbij de betrokkene zich verheven voelt boven de gemiddelde, "gemene mens" en waarbij gemeend wordt over bijzondere eigenschappen, bevoegdheden en ethiek te beschikken, zo ondermeer en niet in het minst het recht om een "alternatieve moraal" te mogen hanteren en zelfs het beslissingsrecht te hebben over leven en dood.

Deze stoornis is (nog) niet alsdusdanig omschreven in het DSM V, doch meerdere incidenten en enderzijds en het duidelijk onderscheid tussen het godcomplex en hubris (of beter: hybris), grootheidswaan, sociopathie en andere complexen noopt tot een afzonderlijke bespreking en categorie.

Een persoon met een godcomplex meent dat hij boven de regels, normen en waarden van de maatschappij staat. Deze persoonlijkheidsstoornis, die geenverminderende toerekeningsvatbaarheid met zich mee brengt, wordt meer teruggevonden bij personen die over moraal, religie, gezondheid beslissen, dan wel mensen opleiden, beoordelen, uittesten en toegang verlenen. Een verstoorde perceptie van vermeende macht en een gebrek van beroepsernst en deontologie kan verondersteld worden als een oorzaak. Dit kan eenverklaring zijn waarom deze stoornis soms wordt waargenomen in onderwijsmiddens, geneeskundige sector, militaire settings en ook in de juridische context.

Een persoon met een godscomplex is overtuigd van zijn onfeilbaar kunnenen en zal nooit eigen fout of mislukking erkennen. Hij gelooft rotvast in zijn eigen gelijk, heeft nergens spijt van en kan zelfs geen spijt uiten. Al zijn gedragingen zijn in zijn perceptie rationeel (of worden gerationaliseerd), logisch, zelfs wanneer deze moord,verkrachting, seksueel misbruik, sterilisatie zonder toestemming, of "wetenschappelijk" (medisch) experiment uitmaken. Hij weet alles en wat hij niet met de logos (rede en kennis) weet, vult hij in met zijn onfeilbare goddelijke intuitie, die hem totaalkennis verleent; Hij is "begenadigd" om beslissingen te nemen die andere mensen niet kunnen, willen of mogen nemen en dit op basis van zijn "uitzonderlijk talent, intellect en status". Net zoals een psychopaat (sociopaat) ontbreekt hem empathie, relativiteit en mildheid. Dit belet niet dat hij minzaamheid en beroepsernst kan faken. In werkelijkheid heeft hij deze eigenschap niet. Hij is een "meester-manipulator" met in de regel slaafse volgelingen en believers. Hij is autoritair, zelfingenomen en gebruikt lichaamstaal, woord (korte eenvoudige enkelvoudige zinnen) en doordringend oogcontact ter ondersteuning van zijn goddelijke visie, onaantastbare waarheden en handelingen.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 04/05/2017 - 11:48
Laatst aangepast op: do, 04/05/2017 - 11:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.