-A +A

gekwetst zelfbeeld

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Denken is het bewust gebruiken en formateren van juiste en verkeerde kennis en emoties. Perceptie is de zintuigelijke waarneming van de buitenwereld vanuit de eigen beleving, In het geheel van gedachten is er een perceptie over het zelf, hoe deze identiteit staat ten aanzien van zichzelf en de buitenwereld. Dit zelfbeeld bepaalt het functioneren van de mens en zijn eigenwaarde. Het zelfbeeld bestaat uit verschillende elementen waaronder de belangrijkste en terzelfdertijd meest kwetsbare relationele zelfbeeld, het zelfbeeld als moeder of als vader, het zelfbeeld als kind in een gezin, het intellectueel zelfbeeld, het professioneel zelfbeeld, het zelfbeeld als partner maar ook het fysieke zelfbeeld.

Het positief benaderen van deze verschillende zelfbeelden doet ons als mens beter functioneren en presteren en geeft ons een beter gevoel ten aanzien van de andere. Het afbreken van een zelfbeeld is zeer destructief en kwetsend.

Voorbeelden

positief: Je bent een mooi meisje, je bent een knappe jongen
negatief: Je dent zo dik dat men met jou niet meer kan buitenkomen

positief: Je hebt mooie studieresultaten gehaald je zal met hard studeren hogere studies aankunnen
negatief: Denk toch niet dat je ooit die studie zal aankunnen

positief: Mag ik u mijn zoon voorstellen, hij is tandarts en is een goed uitgeruste praktijk begonnen
negatief: Mag ik u mijn zoon voorstellen. HIj is pas tandarts, allez hij probeert tandartsje te spelen

positief: (Na verlies van een portable PC). Ik zal je een tweedehands kopen en sparen voor een nieuwe en betere
negatief: Je hebt hem zeker verkocht om drugs te verkopen. 

positief: Geen enkele relatie heeft niet zijn kleine crisis, maar alles komt wel goed
negatief: Heb je je partner ooit wel graag gezien

positief: Ik zie dat je veel over hebt voor je partner, dat nieuw wagentje voor haar is super
negatief: Hoe heeft ze dat geflikt in bed zeker

positief: Ik ben het niet eens met jou, heb je alles wel juist ingeschet?
negatief: Jij bent mijn zoon niet meer

positief: (na onopzettelijk letsel door een ouder aan een kind) spijt betuigen, verzorging, aandacht aanwezigheid
negatief: innerlijke verwerking, negatie, geen communicatie naar het kind toe

positief: na een slecht examen van een puber door het invullen van een verkeerd ingevulde vragenlijst: aandacht, begrip, zoeken naar oplossing
negatief: de puber in het gezicht in aanwezigheid van vele anderen slaan en er later in een toepspraak mee uitpakken als voorbeeld van vaderschap

positief: je bent steeds een goede vader/moeder voor onze kinderen geweest, mag ik je een gunst vragen?
negatief: ik heb nooit van je gehouden, je was waardeloos in bed, je was een slechte ouder, bewijs nu dat je nog een mens bent en zeg ja

positief: ik heb steeds vertrouwen in je gehad en we hebben aangenaam zaken gedaan, mag ik je nu vragen...
negatief: ik heb me steeds bedrogen gevoeld en je bedriegt me opnieuw

Na een dergelijke negatieve uitspraak volgt een onmiddellijke breuk in de relationele verbinding. Soms wordt die verwerkt of verdrongen, maar nooit vergeten. Het blijven lidtekens op de ziel. WOrden ze herhaald of met andere uitlatingen gecombineerd dan wordt de relatie zo goed als onmogelijken is de pijn en schade die men heeft aangericht immens en vaak onherstelbaar, behoudens wanneer men de omgeving totaal kan verlaten waarin deze uitlatingen zijn geuit.

Ouders dienen oog te hebben niet alleen voor hun uitspraken (het vierde gebod is een wederkerig gebod) maar ook voor de uitspraken die hun kind op school of in de omgeving opvangt. Maar in het algemeen maken we allen ons leven zoveel aangenamer wanneer we zorgzaam zijn met ons eigen zelfbeeld en met dat van hen met wie we in contact staan. Uitspraken die een positief zelfbeeld bevestigen doen een mens niet alleen uitsteken boven de middelmaat, maar maken een groot, minzaam, gelukkig mens.

Wie enkele van deze negatieve uitspraken heeft moeten verwerken zonder dat deze onmiddellijk werden teruggetrokken of gevolgd werden door spijtbetuiging kan er gepokt en gemazeld uikomen, wonden die lidtekens achterlaten en die bij een nieuw conflict of nieuwe aanval op het zelfbeeld opnieuw kunnen opengaan. De beste aanpak is dan de "planeet" te verlaten, het "forum" te verlaten waar deze aanvallen geuit worden er minstens afstand van te houden en zich voor zijn beroep dan wel voor totaal nieuwe dongen te gaan inzetten, zich inzetten voor de gemeenschap en al het negatieve en vooral het hervertellen van de zogenaamde rechtvaardinde of zogenaamd goedbedoelde context te vergeten en zeker te vermijden er opnieuw mee geconfronteerd te worden.

De vraag naar de persoonsidentiteit van iemand is een centrale vraag in de filosofie van de geest. Filosofisch verstaat men onder persoonsidentiteit de unieke numerieke identiteit van een persoon door de tijd heen. Men vraagt hier dus naar wat een persoon op twee tijdstippen tot dezelfde persoon maakt. Klassieke oplossingen bestaat eruit te wijzen naar het lichaam enerzijds en anderzijds naar een bepaalde continuïteit van de geest, zoals een continuïteit van herinneringen of bewustzijn. Klassieke filosofen die zich hiermee hebben beziggehouden, zijn John Locke en David Hume. Er is geen uitsluitend antwoord op deze vraag gevonden. De filosofie slaagt er met andere woorden niet in uit te leggen hoe het nu komt dat een persoon inderdaad op twee verschillende tijdstippen nog dezelfde persoon is. Sommige filosofen hebben dan ook geconcludeerd dat dit een onoplosbaar probleem is, anderen, zoals Derek Parfit, betogen dan weer dat zoiets als persoonsidentiteit niet belangrijk is.

Ook in de psychologie houdt men zich met dit gegeven bezig. Men stelt over het algemeen dat de persoonlijke identiteit bestaat uit drie elkaar beïnvloedende componenten, de cognitieve component waarmee zelfwaarneming kan worden toegepast, de affectieve component waarmee wordt waargenomen en gevoeld en zelfevaluatie mogelijk wordt en de conatieve component waarmee het handelen tot stand komt. Samen met de sociale identiteit moet deze het 'zelf' vormen.

Heeft de mens een unieke numerieke identiteit? Een constante doorheen zijn leven heen, een onveranderlijke persoonsidentiteit, of is de mens een interactief wezen waarvan de eigenheid bepaald wordt door moment, tijd, omgeving en fysieke factoren zoals groei en aftakening.Ben ik dezelfde persoon als 30 jaar geleden?

Hoe kunnen we begrijpen dat bepaalde personen op het werk charmant zijn en thuis onuitstaanbaar? Hoe een liefhebbende ouder of zoon, terzelfdertijd een moordenaar en psychopaat kan zijn?

Eén en ander brengt ons naar de fundamenteel existentiële vraag naar de eigenheid, het zelf van de mens. Iimiddels is men het erover eens dat de mens meer is dan zijn verzameling gedachten, laat staan van zijn opgeslagen herinneringen, kennis en geordende en ongeordende informatie opgeslaan in zijn hersenen die ondermeer zorgen voor het beustzijn. Per definitie is dit bewustzijn verward en afgeleid door gedachten en ongeformateerde juiste en onjuiste informatie.

Commentaar: 

Een negatief, destructief of totaal gebrek aan zelfbeeld kan tot totaal onvermogen tot functioneren aanleiding geven. Eén en ander is niet te verwarren met personenen die geen vermogen tot empathie hebben. Een persoon met gebrekkig zelfbeeld kan net zo goed een overdreven empatisch gevoel ontwikkelen zoals het verpleegstersyndroom.

In onderhandelingen wordt te weinig aandacht besteed aan het zelfbeeld. Wie het zelfbeeld van zijn tegenstrever of gesprekspartner respecteert en verzorgt zal tot resultaten komen. Breuken en conflicten zijn vaak terug te brengen tot aanvallen op het zelfbeeld. Wie het zelfbeeld van een persoon aanvalt of in vraag stelt blaast de relatie op. Kritiek die vrij is van een aanval op het zelfbeeld wordt in de regel gesmaakt.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 17/08/2013 - 13:56
Laatst aangepast op: zo, 01/12/2013 - 05:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.