-A +A

Geheime vennootschappen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het is mogelijk om in alle anonimiteit controle te verwerven of feitelijke zeggenschap te hebben over een vennootschap.

Dit kan ondermeer door het toekennen aan derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) van een optierecht tot het verwerven van aandelen. Door het loutere bezit van deze optierechten reeds een feitelijke zeggenschap en controle uit over de vennootschap, minstens hebben zij een zekere macht die al dan niet op maat kan uitgebreid of beperkt worden.

Optierechten kunnen steeds ten aanzien van derden gehem worden gehouden en dienen enkel ter kennis te zijn of de instemming mee te dragen van de andere vennoten in besloten vennootschappen of personenvennootschappen.

Omgekeerd kan er ook een feitelijke zeggenschap of controlerecht ontstaan wanneer derden onder bepaalde voorwaarden, op of na een bepaald tijdstip of voorwaarde kunnen verplicht worden tot overname van aandelen.

voor al deze legale constructies en de hiervoor nodige documenten kunnen wij checklists, modellen, en modelclausules bezorgen die u kan aanvragen op ons e-mail adres elfri@elfri.be

Opties zijn ook een handig instyrument om werknemers of medewerkers te belonen. Zij kunnen aldus een recht bekomen om zich in te kopen in de vennootschap waar zij werkzaam zijn.

Opties hebben als voordeel hun geheim karakter. Zij zijn enkel bekend tussen optiegever en optiehouder. Echtgenoten, huwelijkspartners, fiscus, kinderen, ouders, andere werknemers, het Belgisch Staatsblad, kortom niemand is op de hoogte va het bestaan ervan. Nochtans zijn opties soms bijzonder waardevol en zijn ze vaak de belangrijkste vermogensbestanddelen van een (meestal welstellend tot zeer welstellend persoon).

Omdat opties, wanneer ze slecht of onzorgvuldig zijn opgesteld tot betwisting aanleiding kunnen geven engelet op hun relatief zeer hoge waarde, strekt het tot aanbeveling de optierechten op een professionele wijze te laten opstellen in sluitene documenten, waartoe onzs kantoor u kan helpen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd bestaan er nog steeds geheime vennootscahppen, lees een vennootschap waarvan niemand weet wie de vennootschap controleert.

In tegenstelling met wat vaak wordt gedacht is zulks hoegenaamd niet illegaal. Meer zelfs de anonimiteit en de totaal afgescheidien rechtspresoonlijkheid is voor heel wat vennootschappen de essentie van de vennootschapsstructuur.

In de gewone commanditaire vennootschap zijn er aldus naast de gecomandideerde zaakvoerder, stille, vennoten. Zij zijn anoniem en dus compleet onbekend. Nochtans controleren zij de commanditaire vennootschap en dit zelfs zonder dat hun naam ergens bekend is en zij een risco lopen groter dan hun in de regel zeerbeperkte fianciële inbreng in de vennootschap.

Hun eigenlijke macht lenen zij aan hun bevoegdheid op de zaakvoerder te kunnen benomen en ontslaan.

Maar deze gecommanditeerde vennootschap heeft geen al te beste reputaie zeker niet waneer er rechtstreeks zaken mee wordt gedaan. Daarom wordt de vennootschap soms als holding gebruikt voor een BVBA. De zaakvoerder van een BVBA kan perfect een GCV zijn en ook de aandelen va een BVBA kunnen toebehoren aan een gecommanditeerde vennootschap, die kan gecontroleerd worden door anonieme stille vennoten.

Vrij omslachtig en soms te ingewikkeld wanneer iemand discreet handel wil drijven. Bovendien zou het niet de eerste maal zijn dat een boekhouder een verkeerd document publiceert of volledig te goeder trouw< een fout laakt waardoor de stille vennoten pardoes kenbaar worden gemaakt.

In de praktijk is vaak niet de juridische of economische eigendom va neen vennootschap van belang maar wel de controle. Eigendom van een vennootschap is meer last dan lust en compromiteert vaak meer dan nodig. De eigenlijke controle van een vennooyschap kan ook eenvoudig en goedkoop geregeld worden via een louter onderhands stuk dan in feite nooit gebruikt wordt maar dat op zich de volledige macht over de vennootschapo kan behelzen

De techniek wordt soms ook gebruikt als techniek teneinde een zekere controle te kunnen laten behouden door een derde in een vennootschap. In dit geval is het de bedoeling dat de optiehouder zijn optierecht in werkelijkheid niet uitoefent maar hanteert als stok achter de deur.

Het optierecht kan volledig geheim blijven en is dus niet door derden, leveranciers, klanten, partners, (ex) echtgenoten, ouders, overheden, deontologische overheden, maar ook niet niet ten aanzien van (stief)kinderen, efrgenamen, en zelfs schuldeisers bekend waardoor in het grootste geheim en alle anonimiteit een vrij grote controleerbare zeggenschap in een vennootschap kan worden uitgeoefend. Er bestaat geen enkel register van en laat geen enkel spoor in de KBO, het Staatsblad, internet.... Het is gewoon een onderhands document. 1 exemplaar in het bezit van de optiehouder en 1 exemplaar in het bezit van de optiegever. Een notariële akte is niet vereist en registratie al evenmin.

De optiehouder oefent zijn controle uit over de vennootschap doordat hj het recht heeft zich op eender welk moment in te kopen aan een vvooraf bepaalde prijs die zelfs heel laag kan zijn. HIj kan dus plots een putch plege en alle of het grootste deel va de aandelen in handen nemen. Dit volstaat om hem of haar de feitelijke leiding te geven, lees een feitelijk verregaand controlerecht, vraagrecht dan we good-will te bekomen.

Let wel wij verlenen geen medewerking aan constructies die een crimineel opzet hiermee zouden willen bereiken.

Meer info zie het model: Model overeenkomst waarbij een optierecht op aandelen in een vennootschap wordt verleend 

Soorten opties:

Er zijn twee soorten opties:

• calloptie: het recht om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde koers te kopen binnen een specifieke periode.
• putoptie: het recht om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde koers te verkopen

Een optie kan niet bestaan zonder een koper en een verkoper. Voor elke optie is er dus zowel een koper als een verkoper.

Opties worden niet verkocht, althans gebruikt met het woord "verkopen" niet voor opties. Men heeft het over het 'schrijven', het verdragen en het lichten van een optie.

Wie een 'put' schrijft, geeft dus aan iemand het recht om een aandeel te verkopen.

Wie de put schrijft wordt de schrijver genoemd ("verkoper"). Deze schrijver krijgt door het schrijven van de put een premie.

Wie de put schrijft kan verplicht worden door de 'koper' van de 'put' om zijn aandelen over te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs. Hij zal dat alleen doen als het aandeel op dat moment op de beurs lager staat dan de afgesproken koers. Anders kan hij het beter tegen een hogere prijs op de beurs verkopen.

Op deze beurstechniek zijn een aantal variaties denkbaar die niet alleen in de beurs maar ook ten aanzien van niet op de beurs genoteerde aandelen kunnen toegepast worden
 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 20/04/2018 - 20:28
Laatst aangepast op: za, 21/04/2018 - 13:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.