-A +A

Ficale fiches

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De fiscale fiche in de arbeidsrelatie is een verplicht sociaal document dat de werkgever verplicht moet bijhouden. De fiscale fiche bevat per periode een overzicht van de lonen die aan de werknemer werden toegekend en een afschrift ervan dient vóór 1 maart van het volgend jaar aan de werknemer te worden overhandigd.

Wanneer de arbeidsovereenkomst in de loop van een jaar wordt beëindigd, moet de werkgever binnen de twee maanden na het einde van het kwartaal waarin de overeenkomst beëindigd is, dit afschrift bezorgen.
 

Daarnaast zijn er de fiscale fiches die het totaal van de inkomsten vermelden per jaar en dienstig zijn bij de aangifte.

Verplichte vermeldingen op een fiscale fiche in arbeidsrelaties

- de functie die de werknemer hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever,
- de titel, rang, hoedanigheid of categorie van de arbeid van de werknemer of de beknopte kenmerken of omschrijving van de arbeid;
- de plaats van het werk. Als het werk niet op een vaste plaats of hoofdzakelijk op een vaste plaats verricht wordt, dient er op de fiche vermeld te worden dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht;
- het aanvangsbedrag
- de overige loonbestanddelen en de periodiciteit van de betalingen van het loon waarop de werknemer recht heeft.

De werkgever is verplicht aan zijn  werknemers binnen de twee maanden na het begin van de tewerkstelling een afschrift te bezorgen van de fiscale fiche waarin de nieuwe vermelding opgenomen zijn.

De werkgever is verplicht om binnen de maand nadat een wijziging van voornoemde vermeldingen betreffende de functie of de plaats van het werk van kracht werd, de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Ficale fiches met weergave van de jaarlijkse inkomsten

Jaarlijks ontvangt de belastingsplichtige van de dienst Betalingen – Wedden één of meer fiscale fiches die u in staat stellen uw belastingaangifte te doen. Daarnaast versturen de belastingsplichtigen onderling fiscale fices met de betalingen die ze aan mekaar in de loop van het jaar gedaan hebben.

Op deze fiscale fiches wordt het resultaat van alle betalingen en herberekeningen vermeld die in de loop van het jaar (van 1 januari tot en met 31 december) gedaan werden.

Soorten?

Er bestaan verschillende soorten fiscale fiches.

 

  Klik op de link om een voorbeeldfiche met uitleg te openen.

 • Fiche 281.10 ( - 302 kB - 9 blz.)
  Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden.
 • Fiche 281.12 ( - 252 kB - 4 blz.)
  Loonfiche waarop de vervangingsinkomsten vermeld worden ingeval van disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld kleiner dan 100% van de activiteitswedde.
 • Fiche 281.18 ( - 220 kB - 6 blz.)
  Loonfiche waarop volgende vervangingsinkomsten vermeld worden:
   
  • disponibiliteit wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 100% van de laatste activiteitswedde
  • ziekteverlof contractuelen 2de, 3de en 4de week
  • prepensioen
  • premie halftijdse uitdiensttreding
  • disponibiliteit ambtsontheffing.
 • Fiche 281.25 ( - 297 kB - 4 blz.)
  Loonfiche die een fiche 281.10, 281.12 of 281.18 van een voorgaand jaar wijzigt.
 • Fiche 281.30 ( - 209 kB - 3 blz.)
  Fiche waarop presentiegelden met een beroepskarakter vermeld worden.

Aanvraag duplicaat

Bij verlies of beschadiging kan een duplicaat aangevraagd worden bij de contactpersoon voor uw instelling. U kunt deze terugvinden bij "Wie betalen wij?" of een duplicaat aanvragen via infowedden.thesaurie@minfin.fed.be.Top van deze pagina

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 13/08/2012 - 13:17
Laatst aangepast op: ma, 13/08/2012 - 13:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.