-A +A

Domiciliefraude maatregelen voorzien in KB 9 maart 2017

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een koninklijk besluit van 9 maart 2017 inhoudende wijziging van diverse koninklijke besluiten, heeft de domiciliefraude willen aanpakken middels maatregelen maatregelen met betrekking tot:

• Woonst en verblijfcontrole bij vertrek naar het buitenland
• Adreswijziging minderjarigen
• Inschrijving minderjarigen
• Afschrijving van ambtswege na afwezigheid van 6 maand
• Herziening van de regeling met betrekking tot het referentieadres
 

 

• Woonst en verblijfcontrole bij vertrek naar het buitenland

Wie aangeeft naar het buitenland te zijn vertrokken, zal hierop gecontroleerd worden. Er zal door de gemeenteambtenaren dan wel door de wijkagent worden nagegaan of de persoon wel degelijk vertrokken is.

• Adreswijziging minderjarigen

De dienst bevolking van de gemeente dient bij adreswijziging van een minderjarig kind door een ouder, de andere ouder op de hoogte te brengen. De termijn hiervoor werd niet bij koninklijk besluit bepaalt maar via een richtlijn van de regering en werd vastgelegd op 10 dagen.

• Inschrijving minderjarigen

Minderjarige kinderen worden ingeschreven alwaar zij effectief het grootste deel van de tijd verblijven. Bij gelijke verdeling van de woonplaats tussen beide ouders (verblijfsco-ouderschap) wordt de woonplaats van het kind geregeld in wederzijds akkoord. Bij gebreke hieraan wordt de woonplaats bepaald door de beslissing van de rechtbank. Bij gebreke aan een beslissing van de rechtbank wordt het kind ingeschreven op het adres van de laatste hoofdverblijfplaats. Bij gebrek aan een laatste hoofdverblijfplaats wordt het kind ingeschreven bij de ouder die de kinderbijslag krijgt.

• Afschrijving van ambtswege na afwezigheid van 6 maand

Het uitschrijven uit de bevolkingsregisters gebeurt van ambtswege ten aanzien van personen die minstens zes maand in een gemeente spoorloos zijn. Burgers kunnen dus slechts een beperkte periode zonder motivering tijdelijk afwezig zijn.

Hierop zijn afwijkingen mogelijk omwille van gezondheidsredenen (onder meer in het geval van ziekenhuisopnames), personen verblijvende in psychiatrische instellingen, personen opgesloten in strafinrichtingen, personen opgesloten in inrichtingen voor sociaal verweer, geplaatste minderjarigen, vermiste personen wiens verdwijning minstens zes maand aan de politie werd gemeld, leerlingen en studenten ouder dan 16 die financieel ten laste zijn van hun ouders en dit voor de duur van hun studie, personeelsleden van federale politie die niet in België verblijven evenals de leden van hun gezin, militairen in het buitenland of op specifieke opdracht.

Personen die verblijven in het buitenland of op een andere plaats dan hun woonplaats voor hun studies, dan wel voor andere opdrachten, kunnen eveneens voor de duur van hun zending, hun studie, hun opdracht) gemachtigd worden om in het buitenland te verblijven zonder het risico op uitschrijving. Hiertoe zijn er formulieren bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur ter beschikking.

• Herziening van de regeling met betrekking tot het referentieadres

Een referentieadres is slechts nog mogelijk voor maximum een jaar. Dit met uitzondering van personen met buitenlandse missie op verzoek van de Belgische staat en personeelsleden van federale politie evenals Belgische militairen voor de ganse duur van hun opdracht. Let wel, naast het stelsel van het referentieadres bestaat dus sinds het koninklijk besluit van 9 maart 2017 het stelsel van tijdelijke afwezigheid. Men kan echter geen referentieadres hebben en tevens het statuut hebben van tijdelijke afwezigen. Het is het ene of het andere.

Rechtsleer: 

X, domiciliefraude NJW 2017, 384

Wetgeving: 

• Koninklijk besluit van 9 maart 2017 met betrekking tot domiciliefraude

• Ministerieel besluit van 21 april 2017 tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid

• Ministerieel besluit van 21 april 2017 tot bepaling van de modellen van attesten tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn identiteitskaart en van de informatie gegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het register van de natuurlijke personen

• Koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart van de informatie gegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het rijksregister van de natuurlijke personen

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 25/06/2017 - 19:13
Laatst aangepast op: zo, 25/06/2017 - 19:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.