-A +A

Doelstelling van de bestraffing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Doelstellingen van de bestraffing waarbij dient getoetst in welke mate de korte gevangenisstraf aan die doelstellingen beantwoordt:

– het uiting geven aan de maatschappelijke afkeuring ten aanzien van de overtreding van de strafwet;

– het bevorderen van het herstel van het maatschappelijk evenwicht en van het herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade;

– het bevorderen van de maatschappelijke rehabilitatie en re-integratie van de dader;

– het beschermen van de maatschappij;

– het binnen de grenzen van de wet zoeken naar een rechtvaardige proportionaliteit tussen het misdrijf en de opgelegde straf.

Taak van de rechter bij de vbeoordeling over de straftoemeting

Bij de beoordeling over de strafmaat dient de rechter deze doelstellingen in concreto te toetsten aan de door hem voorgenomen straf en terzelfdertijd de ongewenste neveneffecten van de voorgenomen straf in beschouwing te nemen ten aanzien van de rechtstreeks betrokken personen, dit is de veroordeelde, diens omgeving en gezin en de samenleving.

Gevolgen van de gevangenisstraf

• De gevangenisstraf heeft een stigmatiserend effect.

• Zij bevestigt de veroordeelde in een crimineel “klassebewustzijn”

• Zij rukt families en relaties uiteen en vernietigt aldus sociale netwerken en vangnetten

• Zij heeft een maatschappelijk uitsluitend effect

• Zij werkt vermogensvernietigend;

• Zij verschaft een universele opleiding tot professionele misdadiger

• Zij biedt een netwerk van contacten om na de straf een verdere carrière in de misdaad uit te bouwen

• Zij veroorzaakt een zeker wraakgevoelen minstens onbegrip ten aanzien van de gemeenschap, zeker bij geconcipieerde overbestraffing

• Zij zorgt ervoor dan mensen niet gecorrigeerd worden maar slechter uit de gevangenis komen dan dat ze erin kwamen, met dat verschil dat zij nu geen normale vooruitzichten meer hebben.

• Elke gevangenisstraf levert blijvende detentieschade op.

• Zij verwacht va de misdadiger dat hij na de gevangenisstraf zich conform de regels van de maatschappij (de normale buitenwereld) zal gedragen, maar sluit de ex-gevangene van deze buitenwereld uit, zo ook van de normale legale tewerkstellingsmogelijkheden en vangnetten;

• Dit alles zorgt ervoor dat ex-gedetineerden zich het best voelen bij andere ex-gedetineerden, de enigen die hen lijken te begrijpen maar die hen bevestigen in hun stigma

• De gevangenisstraf is de beste “garantie” op recidive.

• Er zijn er enkelen die uit en door de gevangenis een beter mens komen, zoals er ook 1 apostel was die voorheen belastingcontroleur was.

Uit de vooropgestelde strafdoelstellingen volgt reeds dat de gevangenisstraf de laatst te overwegen straf kan zijn

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 21/10/2017 - 13:37
Laatst aangepast op: za, 21/10/2017 - 13:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.