-A +A

Dies interpellat pro homine

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De dag onderbeekt (stelt in gebreke) voor de mens.

Er is geen ingebrekestelling (door de mens) vereist, het verstrijken van de termijn, het (niet) vervullen van het feit doet het recht onstaan.

zie Art. 1139 B.W. "De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte, hetzij door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de vervaltijd."

Een contractueel recht is slechts opeisbaar mits voorafgaande ingebrekestelling, tenzij de partijen contractueel afzien van deze vereiste door te stellen dat een recht van rechtswege kan opgeëist worden. Bv. Het opeisbaar zijn van de interesten bij wanbetaling, de toepassing van een schadebeding bij wanprestatie.
Een “Dies interpellat pro homine” - beding (vrijstelling van ingebrekestelling) dient nauwkeurig en ondubbelzinnig geformuleerd en strikt te worden geïnterpreteerd omdat het een uitzondering is op de algemene regel vervat in artikel 1139 B.W.

Diot beding ontslaat volgens de rechtspraak niet om in gebreke te stellen alvorens tot gerechtelijke procedure over te gaan. Maar in rechte kan dan wel de toepassing van het beding geëist worden vanaf het louter in gebreke blijven van de schuldenaar.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 15/03/2015 - 16:26
Laatst aangepast op: zo, 15/03/2015 - 16:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.