-A +A

De mogelijkheid tot wijziging van het persoonlijk onderhoudsgeld na een echtscheiding onderlinge toestemming in de nieuwe echtscheidingswet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

In het oude echtscheidingsrecht kon een persoonlijk onderhoudsgeld tussen echtgenoten zoals vastgelegd in een echtscheiding onderlinge toestemming niet worden gewijzigd behoudens wederzijds akkoord van beide ex-echtgenoten.

De wet van 27 april 2007 bracht hierin verandering door het nieuwe artikel 301 § 7, stellende dat na een echtscheiding onderlinge toestemming de Rechtbank een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan verhogen, verminderen of afschaffen indien ten gevolge van nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen het bedrag ervan niet meer aangepast is. Dit behoudt dus het geval indien de partijen uitdrukkelijk in de echtscheiding onderlinge toestemming deze mogelijkheid tot wijziging hebben uitgesloten.

De rechter die bevoegd is om van deze vorderingen kennis te nemen is de Vrederechter in toepassing van Art. 591 ten 7de van het G.W.

Oude echtscheidingen die afgesloten zijn voor 1 september 2007 zijn evenwel niet onderworpen aan deze nieuwe regeling en vallen dus nog onder de oude wet. Anders gesteld voor zij die gescheiden zijn bij onderlinge toestemming voor 1 september 2007 is geen wijziging mogelijk.

In een arrest van het grondwettelijk hof van 17 september 2009 werd uitdrukkelijk geoordeeld dat dit verschil in behandeling geen schending uitmaakt van art. 10 en 11 van de grondwet.

Zie terzake arrest grondwettelijk Hof 17 september 2009 tijdschrift voor Familierecht 2009/9, pagina 179 met noot van P.Senaeve, het overgangsrecht inzake de rechterlijke herziening bevoegdheid van een uitkering na echtscheiding door onderlinge toestemming getoetst aan het gelijkheidsbeginsel.

Verlengde meerderjarigheid vervanging van het ouderlijk gezag door voogdij.

Art. 487 quater van het B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat zolang de vader en de moeder in leven zijn de persoon die in staat van verlengde meerderjarigheid verkeerd, onderworpen is aan het ouderlijk gezag, maar als het belang van die persoon het vereist, de Rechtbank kan verdelen dat de ouders ontlast worden van het ouderlijk gezag en dat het wordt overgedragen op een voogd (en een toeziende voogd) welke hij aanstelt.

Deze maatregel kan natuurlijk genomen worden na het overlijden van de ouders, maar ook op een ogenblik dat de ouders niet meer in staat zijn om op een degelijke manier in te staan voor de minderjarige.

Het instellen van deze voogdij heeft evenwel niet tot doel om de hechte band tussen de verlengt minderjarige met zijn ouder door te knippen of de verlengd minderjarige verklaarde persoon weg te halen uit zijn vertrouwde leefwereld en omgeving.

Maar een en ander is wel mogelijk wanneer de ouders niet meer in staat zijn om op een maatschappelijk aanvaardbare wijze zorg te dragen voor het welzijn en de materiële verzorging van de verlengde minderjarige.

Voor een toepassingsgeval zie Gent, 4 september 2008, tijdschrift voor familierecht, 2009/9 pagina 191, met noot van David Van Lierde , verlengde minderjarigheid en de toepassing van art. met noot van David Van Lierde, verlengde minderjarigheid en de toepassing van artikel 487 quater B.W.

 

Rechtspraak: 

Wijziging persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding ingevolge de uitkomst van de vereffening verdeling.

De uitkomst van de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen van de voormalige echtgenoten kan, in bepaalde omstandigheden, het nieuwe element zijn dat de herziening van het bedrag van de uitkering na echtscheiding rechtvaardigt naargelang de verrijking of de verarming van de voormalige echtgenoten  zie Cassatie 14/02/2017, juridat

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 24/06/2010 - 20:10
Laatst aangepast op: za, 09/09/2017 - 06:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.