-A +A

De autonomie van de kerkfabriek versus het administratief toezicht van de overheid.

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De autonomie van de kerkfabriek versus het administratief toezicht van de overheid.

De autonomie van de kerkfabriek wordt beperkt door het administratief toezicht bedoeld in artikel 58 tot 63 van hoofdstuk 4 van het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Ondanks dus de autonomie van de kerkfabrieken mag gelet op artikel 59 van het decreet, de Vlaamse regering het besluit van de kerkraad vernietigen op grond van de schending van het gemeentelijk belang, inzonderheid van de financiële belangen van de gemeente en schending van de wet of van het algemeen belang.

Weliswaar dient deze beslissing, zoals elke bestuursbeslissing gemotiveerd te worden.

De kerkfabriek en de gemeente kunnen afspraken maken rond bepaalde onderwerpen. Zij kunnen ook er zich toe verbinden een compromis te zoeken.

De afspraak om te zoeken naar een compromis is een bindende verplichting die door de kerkfabriek dient gerespecteerd te worden.

Ook de afspraken om tot een minnelijke schikking te komen zijn bindende verplichtingen die door de kerkfabriek dienen nagekomen te worden.

Wanneer de kerkfabriek deze afspraken miskent en zonder overleg met de gemeente beslissingen neemt, kunnen deze beslissingen door de Raad van State worden aangevochten, nu afspraken ook kerkfabrieken bindend zijn.

Een en ander werd bevestigd in de rechtspraak van de Raad van State van 18.10.2012 zoals gepubliceerd in het RW 2013-2014, kolom 699 met noot van Matthias De Groot, de bindende kracht van de afspraak tot publiek – publieke samenwerking, RW 2013-2014, kolom 702.

Kritische noot.

De organisatie van de erediensten en de oprichting van kerkfabrieken is een totaal verouderd instituut.

Het is een overblijfsel van de restauratie door Napoleon na de confiscatie van de kerkelijke eigendommen tijdens de Franse revolutie.

Het concordaat tussen kerk en staat houdt een overeenkomst in waardoor kerken eigendom zijn van de gemeenschap, maar dat deze kerken dan ook door deze gemeenschap dienen in stand gehouden te worden, middels een tussenbestuur, zijnde de kerkfabrieken die hiertoe de nodige middelen krijgen en waarbij de bedienaars van de erediensten betaald worden door de overheid.

In de regel worden de kerkfabrieken bestuurd door de kerk en haar aanhangsels en komen zijn in het merendeel van de gevallen elk jaar bij de gemeente aankloppen met een deficit dat zonder morren, volgens vaststaande rechtspraken door de gemeente wordt aangevuld.

Aldus zijn de kerkfabrieken een deel van de oorzaak van het overheidstekort, zeker van het gemeentelijk overheidstekort.

Een herziening dringt zich ter zake op.

Er zijn in het parlement initiatieven om een definitieve volledige scheiding tussen kerk en staat mogelijk te maken waardoor de gelovigen van een bepaald geloof of de aanhangers van een bepaalde filosofische overtuiging betalen voor de eredienst die voor hen georganiseerd wordt.

Het valt overigens op dat de aanhang van kleine religieuze groepen of filosofische groeperingen relatief groter is dan deze van de erkende erediensten en dat precies deze kleine actieve kernen geen financiële tekorten hebben en efficiënt (althans op financieel gebied) gerund worden.

Op welke morele of ethische gronden is het verantwoord dat de totale gemeenschap bijdraagt tot de organisatie van religies die niet door hen worden gekozen waarin het geloof niet wordt gedeeld of zeker de ondersteuning van de stellingen of de gedragingen van deze kerk zelfs in vraag wordt gesteld.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 24/01/2014 - 04:14
Laatst aangepast op: di, 11/03/2014 - 00:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.