-A +A

Consumeren van liefde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Consumeren betekent nuttigen of gebruiken, afkomstig van het Latijn consumere hetgeen verbruiken of besteden betekent.

Consummeren betekent 'volbrengen, voltooien' en is afkomstig van een gans ander middelseeuws kerkelijk Latijns woord: "consummare", hetgeen samenbrengen tot één som of optelsom, tot één som brengen betekent. Zie het Latijnse stam woord "summa", som. en "con", samen, samen, met Het kerkelijk Latijns woord werd overgenomen uit het oudfrans consummer ‘voltooien’ [eind 12e eeuw; TLF].

Deze uitleg wordt inmiddels maar al te vaak bij de term consummeren van het huwelijk. Maar er bestaat ook zoiets als het consumeren van (de) liefde.
 

De jager achtervolgt de haas, door kou en hitte,
door berg en dal.
Zodra de haas is geschoten
Heeft de jager er geen interesse meer voor
want alleen wat van hem wegvlucht,
daar jaagt hij op

Zodra de "stormliefde" binnen de grenzen van het bereikbare komt dan verliest zij vuur en kracht. Het genot in de zin van passionele hartstocht van de liefde is tevens het einde ervan, wanneer zij gericht is op het onbereikbare, het onbetaste, het onbeproefde, op het lichaam en op de ongrijpbare en onbegrepen geest, de volle borsten en zachte billkes, kortom tot alles wat gericht is op een kannibalistische verzadiging van de andere. Gehechte vertrouwde liefde daarentegen wordt genoten in de mate waarin ze gewenst wordt, en door dit genot wordt zij gewekt, wortelt ze en bloeit ze open, omdat ze geestelijk is en haar gedachten door het onderhouden ervan meer en meer gelouterd wordt.

Het lichamelijke blijft en wordt zelfs intenser maar anders, de drang naar het onbekende wordt de drang naar het vertrouwde, de vetrouwde borst, de vertrouwde armen, de ogen die antwoorden geven in plaats van vragen stellen, de lippen die niet uitdagen maar kussen.

En zelfs de stormachtige affecties flakkeren op in deze volmaakte liefde Liefde is het enige waarmee liefde te maken heeft, al het andere is een uiting een akte of een verschijningsvorm van liefde.

Liefde staat aldus aan gene zijde van geluk. Men kan zeer ongelukkig zijn en de grootste liefde kennen of die juist niet kennen. Men kan extreme liefde en zelfs geluk kennen in zeer grote tegenspoed. Men kan geluk kennen zonder liefde te kennen. Men kan extreme liefde kennen zonder geluk.

Te veel mensen beschikken niet het vermogen tot hehtingsliefde en kennen enkel de consumptieliefde. De liefde van het genot. het zijn de mensen die hun facebook volschrijven met hoeveel ze "genieten" en van het ene event dan wel vakantie, dan wel terras of zuipfestijn in het andere dansen, tot ze moe en uitgedanst zijn en het genieten volledig verfaked is. . Hechtingsliefde vergt een de vermogen tot uitgestelde behoeftebevrediging, tot vrijheid van behoefte, tot loskoppeling, tot communcatie, tot inhoud met woorden , maar vooral ook zonder woorden, het is een dans van vertrouwen, een omgang een gedachtenuitwisseling, een onzichtbare doch innnige band.

De consumerende liefde voelt deze band als een kwelling en beantwoordt die door een gebod en een verbod. De hechtingsliefde ziet de band spritueel en ziet materiële totale vrijheid enkel beperkt door de eigen wil tot hechting, die niet zonder onthechting kan.

Zowel stormliefde als hechtingsliefde kennen pijn en breuken. De stormliefde door de gewenning en de digestie, de hechtingsliefde precies door de hechting zelf die bestaat uit vele schakels waarbij een de verkeerde zwakke schakel of de verkeerde plaats en het verkeerde tijdstip spanning, zware spanning of breuk kan veroorzaken.

Het vermijden, het vluchten of het helen van pijn mag nooit de nieuwe essentie van een relatie worden op gevaar af dat het medicijn de ersatz wordt van hetgeen vroeger welke liefdesvorm ook was.

Groot is de verleiding om het heil te zoeken in de totaaal ongebonden, losbandige en ontuchtige liefde die als gemeen kenmerk onder haar vele verschijningsvormen het tijdelijke karakter deelt. Deze levenswijze biedt aantrekkelijke perspectieven. Wisselende relaties kunnen verrijkend zijn, maar zijn anderzijds weinig verdiepend en bieden de van nature eenzame mens geen stabiliteit en troosthaven. Hij is als het ware verplicht om als sociaal roedeldier met een uitgesproken groepsdrang niet solitair te leven en heeft hier ook niet de biologische vaardigheden toe. Hij dient dus voortdurend opnieuw en opnieuw aan relatievorming te doen, een strijd van velen en zoniet allen, tegen vellen, zoniet allen. Dit gaat gepaard met een verlies aan middelen en energie.

De seriële monogamie is het meest gebruikte medicijn in de consumptieliefde. Na consumptie van de ene relatie kunnen we stilaan aan de andere beginnen, in de wetenschap en onder verwijzing naar de wetenschap dat de gemiddelde relatie 7 jaar duurt (toevallig de zelfde gemiddelde termijn waarna we onze oude wagen beu zijn en aan een nieuwe toe zijn... al kan het ook dat die wagen ons echt in de steek laat)

Het herbronnen en herontdekken met de liefde als werkwoord lijkt de aanzet in de plijsters of nieuwe schakels in hechtingsliefde in de zevenjaarscrisissen.

Dit tot wanneer de hechtingsliefde ofwel kameraadschappelijke liefde wordt (die een gemene deler zoekt met vriendschap weze het op een hoger niveau), ofwel onthechte liefde, de liefde die de emotie overstijgt, eenn innerlijke rust en gevoel van één zijn in vrijheid, één zijn en samen of alleen zijn. Eens verdomd goed kwaad op mekaar durven te zijn, waarbij de kwaadheid geen emotie is maar een (weze het soms storend) argument ter onderlijning van de communicatie, beantwoord met begrip zonder verplichting van instemming.

Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face.(Ik ben gewend het zo te doen; doe jij het, zoals jij denkt, dat het voor jou het beste is (Terentius, Heautontimoroumenos, I, 1, 28; aangehaald door Pascal, Pensées nr. 363, uitg. Brunschvicg).

 

Nuttige tips: 

Wat uit liefde wordt gedaan, gebeurt altijd buiten goed en kwaad.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

De eis bemind te worden is de grootste van alle arroganties.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Gerelateerd
Nog dit: 

Recht is als de liefde

Recht, zegt de tuinman, is de zon,
Het recht is de ene waarheid
Die alle tuinmannen gehoorzamen
Morgen, gisteren, vandaag.

Het recht is de wijsheid van de oude,
Prevelt de machteloze grootvader zwak scheldend.
En met uitgestoken gespleten tong, schreeuwen de kleinkinderen,
Recht is de zintuigen van de jongeren.

Recht, zegt de priester met priesterlijke stem,
In zijn preek tot de gelovigen,
Het recht is de woorden in mijn priesterlijke boek,
Recht is mijn preekstoel en mijn toren.

Recht, zegt de rechter terwijl hij langs zijn neus naar beneden kijkt,
Met duidelijke en zware stem
Recht is zoals ik u eerder heb verteld…
Recht is, zoals u weet denk ik…
Recht is, maar laat het me nu nog één keer uitleggen…
Recht is recht.

Toch schrijven gezagsgetrouwe geleerden:
Recht is noch juist, noch verkeerd,
Recht is gebod en verbod
Gestraft op bepaalde plaatsen en in bepaalde tijden,
Recht is de kleren die de mannen dragen
Altijd en overal,
Recht is Goedemorgen en Goedenacht.

Anderen zeggen, recht is ons lot;
Anderen zeggen, recht is onze staat;
Anderen zeggen, anderen zeggen
Er is geen recht,
Recht is verdwenen.

En altijd de schreeuwt de luide woedende menigte,
Erg boos en zeer luid,
Recht is Wij,
En altijd de zachte idioot, het zachte in mij.

Mijn liefste, als we weten dat we niet meer weten
Dan zij over Het Recht,
Als ik niet meer dan jij
Weet wat we wel en niet moet doen
Behalve dat het allemaal eens zijn
Graag of jammerlijk
Dat Het recht is
En dat dit allen het weten
Al lijkt het absurd
Dat recht niet kan omschreven met enig ander woord

Ik probeer opnieuw, Recht is,

Niets meer dan wat zij kunnen. Wij onderdrukken
De universele wens om te raden
Boven onze eigen normen en waarden te vatten
Vrij en onbekommerd.
Hoewel ik tenminste kan beperken
Jouw ijdelheid en de mijne
Schuchter te verklaren
Dat recht als liefde is.

Net als liefde die we niet waar of waarom,
Als in liefde kunnen we niet dwingen of vliegen,
Als in de liefde huilt het recht vaak,
Net als liefde weten we plicht en recht zelden houden.

Vertaling uit het Engels, Law, Like Love
WH Auden

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 20/08/2017 - 13:29
Laatst aangepast op: zo, 20/08/2017 - 13:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.