-A +A

Conficten tussen aandeelhouders

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Of het nu gaat om familiebedrijven, advocatenkantoren, accountantskantoren, medische kantotren, vennotschappen tussen echtgenoiten, waar mensen zijn wordt er gemenst.

Een gemeenschappleijk project is soms een grotere uitdaging dan een huwelijk. De bruek is niet alleen zakelijk maar raakt ook het zelffbeeld. Men voelt zich verraden, gepakt, in zijn vermogen aangetast

Een degelijke bijstand waarbij geluisterd kan worden naar get emotionele als moreeel motief maar waarbij het zakelijke en het haalbare van het emotionele nadien kan gescheioden worden is meer dan nuttig. Een advocaat moet kunnen luisteren naar wat de clliënt echt wil. Moet kunnen nagaan of een regeling of dading nog echt mogelijk is dan wel dat het hard tegen hard wordt waarbij alle rechtsmiddelen worden ingezet.

Aandeelhouders kunnen in rechte heel wat middelen laten gelden, ondermeer en niet in het minst op een algemene vergadering, waarbioj soms de bijstand van een advocaat en/of een gerechtsdeurwaarder nuttig is. Zij kunnen inzage afdwingen, vorderingen stellen tegen de zaakvoerders, vorderingen stellen tot overname van aandelen, vorderingen stellen om hen verplicht te laten uitkopen.

Daarnaast resulteren aandeelhoudersconflicten vaak tot een splitsing van een onderneming, waarbij een goede bijstand onontbeerlijk is.

 

Samen met onze specialisten hebben we een team samengesteld daty u op zeer korte termijn kan, helpen.

Een aandeelhoudersovereenkomst is een wettelijk, bindend document waarin de essentiële afspraken worden opgenomen over de wijze waarop de (of bepaalde) aandeelhouders hun  stemrecht zullen worden uitgoefenend en waarbij regelingen voorzien worden  nopens de overdracht tussen de aandelen of de tijdelijke onmmogelijkheid hiertoe.

Deze afspraken kunnen verder gaan ondermeer:

• de wijze waarop de partners elkaar dienen te behandelen en te informeren

• Een aandelhoudersovereenkomst kan voorzien in een aandeelhoudersstructruur met een raad van van bestuur, een algemene vergadering en en dagelijks bestuur

• Deze overeenkomst kan voorzien in dienstenregeling, regelingen bij overlijden, toetreding en uittreding van de partners, waardebepaling tussen de partners in zake de overdracht, beperking van de overdracht tot bv. de leden van de aandelenstructuur.

Toepassingen: 
 
joint venture
onderneming met een meervoudige eigenaars- of controlestructuur
aandeelhouders die een gegroepeerd en versterkt een minderheidsbelang in een onderneming aanhouden.

Opstelling van een aandeelhoudersovereenkomst is vakwerk en maatwerk voor de jurist, advocaat met kennis van de vennootschapsrecht en laat zich niet vatten in vaste modellen. Wij kunnen evenwel de nodige documenten hiertoe opstellen met de nodige onderlegdheid rekening houdende met de wensen van de cliënt

 

Wettelijke bronnen:

artikel 281, 510 en 551 W.Venn.

 

Franse term: 
convention d' actionnaires
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 08/06/2013 - 23:10
Laatst aangepast op: zo, 09/06/2013 - 14:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.