-A +A

Betalingsachterstand handelstransacties toepasselijkheid naar de persoon van de koper

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Factuurvoorwaarden kunnen slechts toegepast worde indien ze aaanvaard zijn. Voor de handelaars zijn de vermoedens van aanvaarding sterker dan die voor particulieren. Anderzijds voorziet de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 in een automatisch recht op vergoeding bij betalingsachterstand zelfs zonder factuurvoorwarden.

De wet verstaat onder handelstransacties: «Een transactie tussen ondernemingen ... die leidt tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.

De wet verstaat onder onderneming: «Elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend».

Deze definitie beperkt zich dus niet noodzakelijk tot kooplieden, maar strekt zich ook uit tot vrije beroepen,lanbouwers, kunstenaars, artiesten, auteurs, ambachtslieden, kortom ieder die een vordering stelt op basis van zijn beroepsactiviteit.

Rechtspraak:

Burgerlijke Rechtbank te Kortrijk (4e kamer) 13 december 2007

«Verweerder blijft in gebreke een aantal facturen te betalen voor een totaal bedrag van 3.752,38 euro.

«De factuurvoorwaarden zijn naar gebruikelijke rechtspraak niet tegenwerpelijk aan verweerder, omdat deze geen handelaar is.

«Wel is de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 van toepassing (art. 3).

«Art. 2.1 van deze wet verstaat onder handelstransacties: «Een transactie tussen ondernemingen ... die leidt tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding».

«Art. 2.2 van deze wet verstaat onder onderneming: «Elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook wanneer deze door slechts één persoon wordt uitgeoefend».

«Deze definitie beperkt zich niet noodzakelijk tot kooplieden, maar strekt zich ook uit tot onder meer landbouwondernemingen (V. Sagaert en I. Samoy, «De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: een verwittigd wanbetaler is er twee waard...», R.W. 2002-03, p. 323, nr. 4; S. Ongena en V. Vanpeteghem, «Betalingsachterstand bij handelstransacties», NJW 2003, p. 368, nr. 9; Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1827/ 1, p. 7).

«Eiseres vordert overeenkomstig art. 4 en 5 van de wet van 2 augustus 2002 een interest van 10% vanaf dertig dagen na ontvangst van de facturen en van 11,5% vanaf 1 juli 2007. Ingevolge de matigingsbevoegdheid van de rechtbank, wordt deze rente herleid tot 8&%raquo;.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 15/12/2009 - 14:03
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.