-A +A

Bestraffing van dopingspraktijken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
 
Specifiek in het kader van professionele sporters
 
I.     Tuchtrechtelijke sancties
 
1.    Aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker in het monster
ð Verplichte uitsluiting van 2 jaar + facultatieve administratieve geldboete van 0 tot 25.000 €
 
2.    Gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of methode
ð Verplichte uitsluiting van 2 jaar + facultatieve administratieve geldboete van 0 tot 25.000 €
 
3.    Weigering of het onvermogen, zonder duidelijke verantwoording, voor het geven van een monster na kennisgeving of het ontwijken van de monsterneming
ð Verplichte uitsluiting van 2 jaar + facultatieve administratieve geldboete van 0 tot 25.000 €
 
4.    Overtreding van de toepasselijke vereisten mbt de beschikbaarheid vd sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, om. door te verzuimen de vereiste info over verblijfplaats mee te delen of zich niet beschikbaar houden op de verblijfplaatsen die men aangeeft
ð Verplichte uitsluiting van 1 tot 2 jaar + facultatieve administratieve geldboete van 0 tot 25.000 €
 
5.    Bedrog of poging daartoe bij om het even welk onderdeel vd dopingcontrole
ð Verplichte uitsluiting van 2 jaar + facultatieve administratieve geldboete van 0 tot 25.000 €
 
6.    Bezit van verboden stoffen en methoden
ð Verplichte uitsluiting van 2 jaar + facultatieve administratieve boete van 0 tot 25.000 €
 
7.    Bij het verhandelen van een verboden stof of methode
ð Verplichte uitsluiting van 4 jr tot levenslang + facultatieve administratieve boete van 0 tot 25.000 €
 
8.    Toedienen of poging tot toediening van een verboden stof of methode aan eender wie, het aanmoedigen van, helpen bij, vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten tot, verbergen van, of om het even welke medeplichtigheid
ð Verplichte uitsluiting van 4 jr tot levenslang + facultatieve administratieve boete van 0 tot 25.000 €
 
 
II.     Sanctieverhogingen en sanctieverminderingen
 
1.    Verhoging
Bij verzwarende omstandigheden die de oplegging van een langere uitsluitingsperiode rechtvaardigen, moet het orgaan dit verlengen tot max. 4 jr. Dit is van toepassing op alle dopingspraktijken, behalve op het verhandelen gezien dit reeds 4 jr bedraagt.
 
Hoe de sanctieverhoging verhinderen?
ð Indien sporter bewijst dat hij de dopingpraktijk niet opzettelijk heeft gedaan
ð Indien de sporter onmiddellijk bekent na confrontatie met opdrachtgever
 
2.    Vermindering
OP de normale toepasselijke uitsluitingsperiode van 2 jaar bestaan 3 uitzondering, die evenwel heel zelden worden toegepast.
 
a)      Verval bij afwezigheid van schuld of nalatigheid:
o   De sporter moet kunnen aantonen dat hem geen schuld treft door aanvullend te tonen hoe de stof in zijn lichaam kwam. Dit is van toepassing voor alle dopingpraktijken.
Indien de sporter hierin slaagt, kan de standaardsanctie van 2 jaar vervallen.
 
b)      Vermindering bij specifieke stoffen
Specifieke stoffen = stoffen die gemakkelijk kunnen leiden tot onbedoeld overtreden doordat ze veel worden gebruikt in medicijnen of waarvan het minder waarschijnlijk is dat ze met succes gebruikt wordt als doping
 
o   De sporter moet opnieuw kunnen aantonen hoe de specifieke stof in zijn lichaam is terechtgekomen
o   De sporter moet kunnen aantonen dat de specifieke stof niet bedoeld was om de sportprestaties te verbeteren of het gebruik van een prestatieverbeterende stof te maskeren
 
!Het bewijs dat de arts een verkeerd advies of verkeerde behandeling verleende, volstaat niet! Er moet een medisch dossier worden voorgelegd waarin de medische behandeling met de bewuste verboden stof staat beschreven!
 
Indien de sporter hierin slaagt, kan de sanctie bepaald worden tussen minimaal een berisping en maximaal een uitsluiting van 2 jaar.
 
c)       Vermindering bij afwezigheid van significante schuld of nalatigheid
o   De sporter moet kunnen aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen.
 
 
Indien de sporter hierin slaagt, kan een vermindering van de periode tot uitsluiting worden bevolen tot maximaal de helft. Bij levenslange uitsluiting zal de vermindering niet minder dan 8 jr bedragen.
 
 
d)      Vermindering bij bekentenis
Wanneer de sporter vrijwillig een dopingpraktijk bekent, kan hij een sanctievermindering krijgen tot maximaal de helft.
 
o   Voorwaarde is dat de bekentenis het enige mogelijke betrouwbare bewijs is van de overtreding op dat moment. De autoriteiten mogen geen weet hebben van een mogelijk dopingspraktijk en alvorens een monsterneming werd aangekondigd. Is het een andere praktijk dan een verboden stof, is het moment van kennisgeving van de overtreding aan de sporter bepalend.
 
Websites

 

 
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 08/12/2014 - 18:57
Laatst aangepast op: ma, 08/12/2014 - 19:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.