-A +A

Besparen op justitie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Stilaan moeten we beseffen dat de opleiding tot advocaat 8 jaar duurt.

Wanneer een tandarts afstudeert kan hij een tand trekken. Een afgestudeerde Master kan nog niets en is een balast in elk kantoor. De vergoedingen zijn verhoogd tot een niveau dat economisch niet verantwoord is.

Pro deo uren tellen mee als prestatie en een patron dient zijn stagiair te helpen, terwijl deze stagiair terecht honderden vragen stelt aan patron, medewerkers en secretariaat.

Wie wil nog een stagiair aannemen.

De opleiding van een advocaat dient te beginnen in het middelbaar onderwijs door een selectieve studiekeuze:

Vakken als economie, filosofie, basislatijn, rhetorica, minstens 6 uur wiskunde, logica, psychologie, geschiedenis van België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, US, en aardrijkskunde op hoog niveau en talenkennis is een basisvereiste om rechten te kunnen studeren.

Een ingangsexamen met voorbereidende facultatieve cursussen vanaf 16 jaar is een must om dan in het laatste jaar Master meer praktijk te kunnen geven met stages.

Maar vooral de 2° lijns bijstand dient verzorgd niet door procureurs in de Nederlandse betekenis van het woord. Mensen betaald door de overheid, “vrienden van de rechtbank” en niet door stuntelige beginnelingen.

En ja hier is geld voor. Het volstaat de werken van Hugo Lamon te lezen om vast te stellen dat we te veel rechtbank personeel hebben in vergelijking met andere landen en we met de bestaande personeelsformatie dit kunnen organiseren.

Waar kunnen we het geld vinden zodat onvermogenden de beste verdediging krijgen?

Zeker niet door de kost op de balie te schuiven waar we moeten vaststellen dat de kleintjes nauwelijks kunnen overleven en de grote kasten verlies maken.

- Laten we het maximumpensioen van een magistraat geen 3000 euro te overschrijden.
- Laat ons stalkingsdossiers die een groot deel van het werk uitmaken in eerste orde oplossen door een politionele probatie
- Laat ons de echtscheidingen en de vereffeningen verder vereenvoudigen
- Laat ons de taak en de bevoegdheid van advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen (zeker bij vereffening-verdeling) verder uitbreiden
- Laat ons buurtwerk en bemiddelaars buurtwerk uitbreiden en ook de politionele bevoegdheid bij buurtwerkers uitbreiden
- Laat ons de taak van landmeters uitbreiden in die zin dat zij heel wat geschillen definitief kunnen beslechten (zoals pacht, losweg, melkquaota…)
- Laat ons het Hof van Assisen afschaffen (dit is er alleen maar voor de pers de zogeheten toppleiters met een crusiaal verlies aan hoger beroep
- Laat ons de invorderingen vereenvoudigen voor niet betwiste schulden op het model van het Europees betalingsbevel
- Laat ons in plaats van de procedure CSR een verklaring van onvermogen invoeren op controle van een gerechtsdeurwaarder voor een periode van 7 jaar
- Laat ons aannemingszaken voor een deel of het geheel overlaten aan erkende arbitrage of bemiddelaars
- Laat ons de WMPC laten behandelen als loutere administrative procedures
- Laat ons alcohol, snelheid en verkeer automatiseren door geen minnelijke regelingen maar automatische regelingen
- Laat ons een administrative rechtbank in eerste aanleg oprichten om de raad van state te ontlasten
- Schaf de dagvaardingen en betekeningen af door advocatenbrieven die per post kunnen verstuurd
- Schaf het arbitragehof af en voeg samen met het Hof van Cassatie
- Schaf de kaste van de cassatieprocedure af en vereenvoudig die
- Geef detectives grotere bevoegdheid
- Laat examenbetwistingen en vreemdelingenzaken betwisten door een eenvoudige procedure dor de nabije rechter, de vrederechter,
- Laat de FOD economie in eerste aanleg beslissen over consumentenzaken
- Geef de politiediensten een grotere bevoegdheid in burenruzies
- Geef de landmaters een grotere bevoegdheid inzake afpaling, grondrechten edm
 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 25/06/2013 - 23:26
Laatst aangepast op: di, 25/06/2013 - 23:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.