-A +A

alinea, lid, paragraaf, hoofdstuk, afdeling, onderafdeling titel of boek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Het artikel kan worden ingedeeld in leden en paragrafen.

Een lid bestaat uit één of meer zinnen die beginnen met een nieuwe regel of met de aanduiding van het artikel of de paragraaf waartoe ze behoren en eindigen met het eindpunt van de laatste volzin.

Een lid wordt niet ingeleid met een typografisch teken. Een lid kan alleen worden herkend dank zij lay-outvoorschriften:

a) het begin van een lid wordt aangegeven door het licht inspringen van de eerste regel of door het inspringen ten opzichte van de vermelding van het artikel of de paragraaf waarvan het deel uitmaakt;
b) het einde van een lid wordt aangegeven door een witregel.
Een paragraaf bevat één of meer leden. Hij wordt aangegeven met het typografische teken “§” dat gevolgd wordt door een nummering met Arabische cijfers: “§ 1.”, “§ 2.”, “§3.”, “§4.” enz.
 
Wanneer een artikel uit verscheidene zinnen bestaat, worden coherente tekstblokken gevormd:
a) de zinnen zonder logisch onderling verband worden geplaatst in afzonderlijke leden;
b) zinnen met een logisch onderling verband worden samengebracht samen in één lid.
 
Wanneer een artikel wordt ingedeeld in paragrafen, wordt er zorg voor gedragen dat alle onderdelen van het artikel in een paragraaf staan.
 
zes niveaus waarin artikelen kunnen worden gegroepeerd.
 
Hoofdstuk (1 niveau)

 Hoofdstuk (2 niveaus)
Afdeling

Hoofdstuk (3 niveaus)
Afdeling
Onderafdeling
 
Titel (4 niveaus)
Hoofdstuk
Afdeling
Onderafdeling

Boek
(5 niveaus)
Titel
Hoofdstuk
Afdeling
Onderafdeling

Deel (6 niveaus)
Boek
Titel
Hoofdstuk
Afdeling
Onderafdeling
 
Laat geen enkel artikel buiten de indelingen tot groepering van artikelen, zelfs niet een artikel 1 dat enkel aangeeft welke aangelegenheid wordt geregeld of welke Europese richtlijn wordt omgezet. Een dergelijk artikel neemt men dan bijvoorbeeld op in een hoofdstuk met als opschrift “Inleidende bepalingen” of “Voorwerp”, naar gelang van het geval.
 
Nummer alle indelingen tot groepering van artikelen met hoofdtelwoorden in Arabische cijfers en plaats een punt na de vermelding van het nummer.
Om twee redenen is een nummering met Arabische cijfers beter dan een nummering met Romeinse cijfers: enerzijds zorgt ze voor een eenvormige nummering wanneer een nieuwe indeling wordt toegevoegd tussen de bestaande indelingen in de vorm van “.../1.", “.../2.", anderzijds is die nummering beter geschikt voor zoekacties in elektronische databanken.
 
In het Frans wordt de eerste indeling van een groepering van artikelen aangegeven met de rangtelwoorden“1er” of “1re”.
Voorbeelden: “Chapitre 1er.” en “Section 1re”.
 
Gebruik een nauwkeurig, volledig en bondig opschrift voor elke indeling waarbij artikelen worden gegroepeerd.
Een opschrift is geen rechtsregel. Als het opschrift en de artikelen niet met elkaar overeenstemmen,primeren dus de artikelen.
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 13/06/2010 - 13:21
Laatst aangepast op: zo, 13/06/2010 - 14:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.