-A +A

Advocaat en Artificiële intelligentie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

In 2013 zijn onze ontwikkelaars gestart met een onderzoeksproject rond juridische opzoekingen en rechtstoepassingen middels artificiële intelligentie. Hierbij werd voortgebouwd op databanken waarvan de werkzaamheden reeds in 2002 werden aangevat.

Opzet:

1. Het verschaffen van informatie aan de hand waarvan juridische vragen kunnen bantwoord, niet door het ingeven van informatie middels juridische categoriën en boomstructuren maar door ingave van de probleemstelling in gewone mensentaal.

2.. Het beantwoorden van juridische vragen en het oplossen van rechtsvraagstukken waarbij de vragen in gewone mensentaal aan de computer kunnen worden gesteld.

3. Het geautomatiseerd verwerken van bronnenmateriaal geoptimaliseerd voor zoekmachines en semantische componentanalyse van de taalstructuren

4. Het verschaffen van een onlinestructuur voor rechtswetenschap, rechtstudies, rechtsfaculteiten, rechtsbibliotheken en rechtsgeleerden met oog de kwaliteitsverhoging van het recht, de toegankelijkheid van recht en de verbetering van de rechtswetenschap.

5. Voorbereiding van een artificieel intelligente geschillenbeslechting

Juridische databanken vereisen van hen die ze raadplegen een voooraf doorgedreven kennis van het recht en zelfs van hetgeen zij gaan, dan wel willen, zoeken. De informatie wordt immers opgeslagen in categoriëen en boomstructuren, waarbij zelfs van de verkeerde hypothese moet uitgegaan worden dat het recht zich hierin laat catalogeren.

Het is pas waneer men dit boomdenken kan loslaten en vooraf aangelegde en verplicht te bewandelen zoekpaden kan en mag verlaten dat er sprake kan zijn van een artificiële intelligentie.

De arficiële intelligentie waarrond onze projecten lopen staat los van de lovenswaardige automatisering inzake forensische opzoekingen, agenda en takenbeheerders, automatisch zoeken van een geschikte advocaat, processturingen of loutere zoekmachines of algoritmen die documenten doorzoeken. Deze zaken bestaan reeds sinds 2003 maar blijven hangen voor de alsnog onoverbrugbare kloof van het recht zelf. Van echte juridische intelligentie wordt verwacht dat een probleem als document of onder gesproken vorm in gewone taal kan ingegeven worden om hierna in eerste fase alle nodige juridische nformatie te bekomen, in 2° fase een advies en in derde fase zelfs een beslechting van het geschil.

Hierbij kan de vergelijking gemaakt worden met het Amerikaanse ROSS (Juridische Assistentie software). De techniek bestaat reeds, weze het nog in een beginfase. De techniek wordt reeds in Amerikaanse kantoren gebruikt. Weliswaar is de menselijke tussenkomst vooralsnog nodig en in deze fase is een nazicht van een jurist over de procesvoering nog steeds aangewezen. Doch de menselijke factor zal in de komende 10 jaar steeds verder afnemen en het systeem zal elk jaar beter en intelligenter worden. In december 2016 probeerde Johan Van Driessche, de bestuurder IT-bij de OVB, nog te sussen met de stelling dat een product met de kracht van de Amerikaanse juridische Robotassistemt niet in de komende 10 jaar kon verwacht worden. Pijnlijker is dat OVB de laatste 3 jaar een eigen ontwikkelingsdienst IT had en stelde met AI bezig te zijn, waarbij we niet veel meer resultaat hebben gezien dan 4 vergaderingen. Het gebrek aan resultaat roept ook geen verwondering op wanneer blijkt dat in de voorbije jaren de hoofdbekommernis van de internetaanwezigheid van het OVB erin bestond www.elfri.be te verslaan. OVB had beter positief constructief gewerkt met de baliegelden van haar confraters en echt (artificieel) intelligent gewerkt. Al dan niet door het aannemen van onze uitgestoken hand om krachten te bundelen, zoals we overigens ook de hand uitsteken naar andere beroepsverenigingen en universiteiten.

Wanneer men echter middelen van alle Vlaamse confraters gaat gebruiken om betalende advertenties op Google te plaatsen die finaal geen meerwaarde bieden (tenzij het zich plaatsen in Google boven de zoekresultaten van informatie die confraters reeds zelf aanbieden op het web) in plaats van eigen onderzoek te voeren is het niet abnormaal dat geen resultaten geboekt worden.

Wie denkt dat advies en litigation (het oplossen van geschillen door procedures) business as usual zal blijven van de advocaat mist de trein. Nog voor het einde van de volgende decade dus tegen het einde van de jaren 20 van de 21° eeuw zal juridisch advies en juridische geschillenbeslechting, minstens ten dele, zo niet hoofdzakelijk geautomatiseerd verlopen via artificiële intelligentie.

Dit systeem omzeilt de argumenten van het subjectieve buikgevoel, de subjectieve sympathie, de captatio benevolentiae, het (positieve)vooroordeel en de emotie doch sluit per definitie niet de billijkheid uit die wel degelijk in een algoritme kan gevat worden.

De plaats van de advocaat zal de analoge factor zijn in een digitaal gedomineerd proces. De menselijke factor, het baken van vertrouwen, de toeverlaat, de communicator, de rechtssocioloog, de rechtspsycholoog, de professioneel die zich op de raakvlakken begeeft van de mens en het recht.

Dit behelst het herdenken van de juridische opleiding, lees de wederopbouw van het menselijk facet in de opleidig recht. Het kan immers niet verder dat mensen via de omweg van de rechtspraktijkstudies advocaat zouden kunnen worden zonder opgeleid te zijn in waarheidsvinding, in argumentatieleer, logica, pasychologie, sociologie, filosofie, geschiedenis van het onstaan van de moderne staten en rechtstelsels, kunst, taal en cultuur. Rechtspraktijkstudenten moeten in de toekomst nog steeds een master studie recht aanvatten, maar zullen een basisopleiding in voormelde "menswetenschappelijke" vakken te krijgen en ja hieraan mag zeker nog wiskunde en vreemde talen toegevoegd.

Huidige professionele juridische databanken zoals Jura, Strada, Jurisquare, bieden vandaag geen artificiële intellentie aan, zijn extreem duur en geven geen concrete antwoorden. Verwacht wordt wanneer de uitgeverswereld zich op de markt van de artificiële intelligentie gaat storten, de producten bijzonder duur zullen zijn en door deze kostprijs de afstand tussen burger en justitie juist verder zullen vergroten, aangezien enkel de zeer grote advocatenkantoren met duurste advocaten in staat zullen zijn om deze software aan te schaffen.

Het product waaraan wij werken ism de ingenieurs van elfri.be zal daarentegen zowel in een gratis versie als in een betalende versie (aan prijzen vergelijkbaar met een Spotify abonnement) ter beschikking worden gesteld aan burgers, ondernemingen, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en magistraten; zodat de toegang tot het recht een recht blijft en justitie ophoudt een product te zijn.

Doelgroepen van het AI product van elfri.be

• Rechtzoekenden zoals ondermeer burgers, ondernemingen, overheden en instellingen
• Juridische Beroepsverenigingen, zooals belangenverenigen en beroepsvereigingen van advocaten, notarissen, magistraten, gerechtsdeurwaarders
• Overheden
• Juridische bibliotheken
• Rechtsfaculteiten

Interesse? mail naar elfri@elfri.be 
 

Rechtsleer: 

Annelien Keereman, Artificiële intelligentie in het recht: eerst stappen, dan lopen, De Juristenkrant, 7 december 2016, pagina 8

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 29/07/2017 - 12:07
Laatst aangepast op: zo, 06/08/2017 - 15:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.