-A +A

Adoptie en huwelijksverbod

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek 

Art. 353.13.[1 Het huwelijk is verboden :
1° tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen;
2° tussen de geadopteerde en de vorige echtgenoot van de adoptant;
3° tussen de adoptant en de vorige echtgenoot van de geadopteerde;
4° tussen de adoptieve kinderen van een zelfde adoptant;
5° tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant.
De Koning kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de in het eerste lid, 2° tot 5°, vermelde verbodsbepalingen.
 

Bepaling zoals gewijzigd middels wet 2010-06-02/24, art. 3, 052; Inwerkingtreding : 01-07-2010.

Rechtsleer: Gerd Verschelden: Wijziging van de huwelijksbeletselen na gewone adoptie. Commentaar bij de wet van 2 juni 2010, Tijdschrift voor Familierecht, 2010/7, 143.

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 24/10/2010 - 16:16
Laatst aangepast op: zo, 24/10/2010 - 16:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.