-A +A

Accreditatie van bemiddelaars, geldklopperij

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Advocaat Elfri De Neve is bemiddelaar in familiezaken, handelszaken en burgerlijke zaken.
Voor een lijst met de erkende bemiddelaars: klik hier
Meer informatie over bemiddeling aangeboden door de overheid: klik hier

Om bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke zaken, handelszaken of sociale zaken te worden, dient men te beschikken over een bepaalde ervaring, een langdurige opleiding te volgen en hierna blijvend bekwamingslessen te volgen.

Wat deze laatste voorwaarde betreft, wringt het schoentje.

Heel wat bemiddelaars hebben een jarenlange intensieve ervaring. Zij hebben gepubliceerd in verschillende boeken, leveren bijdragen over bemiddeling, richten bemiddelingscentra op en behoren tot de beste bemiddelaars.

Wel nu om de hoedanigheid van zogeheten geaccrediteerde bemiddelaar te behouden, dienen zij jaarlijkse bijkomende lessen en cursussen te volgen, lees ook vaak ontmoetingsmomenten waarop ervaringen worden uitgewisseld.

Deze cursussen en ontmoetingsmomenten zijn evenwel niet vrijblijvend. Zij kosten vaak hopen geld.

Er zijn bemiddelaars die op een jaar slechts 1 of 2 bemiddelingen doorvoeren die soms slechts enkele uren in beslag nemen en waarbij de kostprijs van de opleiding, lees bijkomende opleiding niet opweegt tegen het rendement van hun bemiddelingen.

Anderzijds zijn er nog meer bemiddelaars voor wie deze bijkomende opleiding puur tijdverlies is.

Het is belangrijk dat een bemiddelaar een basisopleiding heeft, een basisstructuur maar elke bemiddelaar werkt binnen het kader van het gerechtelijk wetboek volgens een eigen systeem. Het opdringen van nieuwe theorieën, het ontmoeten met anderen kan voor sommigen interessant zijn maar voor anderen afstompend.

Nochtans werd er een federale commissie opgericht die de accreditaties verlengd in functie van de gevolgde opleidingen, die vaak meer dan zinloos of zinledig zijn, laat staan economisch verantwoord. Dit gaan niet alleen over de prijs maar ook over de verloren tijd die in plaats van aan dergelijke ontmoetingsmomenten tijd ontneemt aan de echte bemiddeling.

Vandaar verbaasd het wellicht niet dat er minder en minder erkende bemiddelaars zijn.

Gelukkig heeft de wet hier een oplossing aan gegeven door formeel te stellen dat om te bemiddelen men geen accreditatie nodig heeft. Het enige verschil is dat een bemiddeld akkoord door een niet-erkende of niet-geaccrediteerde bemiddelaar enkel resulteert in een onderhandse akte die slechts door tussenkomst van een advocaat of een bemiddelaar kan gehomologeerd worden.

We durven zelfs stellen dat heel wat betere bemiddelaars inmiddels helemaal niet meer erkend zijn en dat zulks enkel te wijten is aan een totaal verkeerde geconcipieerde wetgeving.

Maar met deze gedachten onder ogen, wetende dat een homologatie eigenlijk geen echte meerwaarde geeft aan een bemiddeling, nu er heel wat andere middelen bestaan om de uitvoerbaarheid van een dading te realiseren, waarbij de dading in de regel het beoogde resultaat is van een bemiddeling, kunnen we gerust stellen dat het verschil tussen de erkende en niet-erkende bemiddelaars en de geaccrediteerde en de niet-geaccrediteerde bemiddelaars zonder voorwerp is geworden.

Overigens, de belangrijkste zaken, de zaken van meerder miljoenen euro’s worden in de regel steeds behandeld door niet-erkende bemiddelaars, die terecht de status van topbemiddelaar kunnen dragen.
 

Franse term: 
médiation
Commentaar: 

Het onderscheid tussen erkende en niet erkende bemiddelaars is de laatste 5 jaar zinledig geworden.

Heel wat zeer goede bemiddelaars met een degelijke opleiding zijn niet erkend. Heel wat erkende bemiddelaars oefenen geen bemiddeling uit.

De vraag die zich stelt is of een bemiddelaar degelijk werd opgeleid tot bemiddelaar en ervraring heeft. e wet voorziet uitdrukkelijk bemiddeling door erkende en niet erkende bemiddelaars. meer dan 80 % van de bemiddelingsakkoorden worden niet gehomologeerd. Niet gehomologeerde bemiddelingsakkoorden kunnen nadien mits tussenkomst van een advocaat steeeds gehomomologeerd worden. Bij een erekende bemiddelaar kan de bemiddelaar dit zelf doen. Bij een niet erkende bemiddeling gepleegd door een advocaat kan de advocaat voor de homologatie instaan of een andere advocaat of worden er zoals zo vaak geen homologaties gevraagd en wordt het bemiddels akkoord geformuleerd als een dading.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 30/07/2012 - 20:12
Laatst aangepast op: ma, 30/07/2012 - 20:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.