-A +A

Abstracte verbintenis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een abstracte verintenis is een verbintenis die wordt afgesloten omwille van een bepaalde oorzaak (bv. een schuld, betaling van een koopprijs) maar die van die oorzaak los staat. Alus kan geen enkel verweer worden ingeroepen tegen een abstracte verbintenis omwille van een gebrek in de onderliggende overeenkomst. De abstracte verbintntens is van de onderliggende verbintenis geabstraheerd.

Voorbeelden van (formeel) abstracte verbintenissen

• bankgarantie op eerste verzoek

• cheque

• wissel

• documentair krediet

 

De begunstigde van een abstracte verbintenis kan niet geconfronteerd worden met een gebrek in de onderliggende overeenkomst. De abstracte verbintenis wordt als het ware losgekoppeld van de onderliggende verbintenis en dient uitgevoerd zonder dat enig verweer kan worden geuit mbt de onderliggende verbintennis die de oorzaak is van de abstracte verbintenis.

Verschil materiële abstracte en formeel abstracte verbintenissen

Formeel abstracte verbintenissen zijn de verbintenissen die weliswaar een oorzaak hebben, maar waarbij de abstracte verbintenis wordt losgekoppeld van de oorzaak..

Een materieel abstracte verbintenis is een verbintenis zonder oorzaak . Verbintenissen zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak hebben geen gevolg.

Opm. Een schenking heeft wel degelijk een oorzaak, zijnde de wil om te schenken (animus donandi)

 

Gerelateerd
Nog dit: 

Check of cheque?

In de Nederlandse tekst van de chequewet van 1 maart 1961 wordt de schrijfwijze “cheque” gebruikt, ook in “postcheque” (art. 61 en art. 65). Dezelfde schrijfwijze wordt gevolgd in de Nederlandse tekst van het Strafwetboek (art. 509bis).

 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 28/04/2016 - 14:06
Laatst aangepast op: do, 28/04/2016 - 14:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.