-A +A

Abdonem

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Abdoneml betekent onderbuik

Pleten ab abdonem: pleiten vanuit het buikgevoel of pleiten naar het buikgevoel van de rechter.
Een donkerbruin abdonem gevoel een zeer (kwalijk riekend) negatief voorgevoel of intuitief gevoel

Het is van belang de rechter niet alleen juridisch te benaderen, maar ook rekening te houden met zijn en uw vooroordelen en zijn intuitieve buikgevoel waartegen vaak dient ingegaan of mee opgesprongen.

Vele rechters hebben een hekel aan advocaten die "waarheden" en "zekerheden" verkondigen en verkiezen een bescheiden opstelling bij de argumentatie aangevat met "naar mijn mening". Dit komt bescheidener, minder aanmatigend, is hoffelijk ten aan van de tegenpartij, is zelfs krachtiger en botst niet met waardigheid, geloofwaardigheid, ethiek en buikgevoel.  

Een degelijk pleidooi vangt uit loutere beleefdheid aan met de correcte aanspreking van de rechters en eventueel het openbaar ministerie. In assisen wordt hier steevast aan toegevoegd, dames en heren van de jury,....

Maar de captatio benevolentiae gaat verder in een aanzet waarbij een gunstige stemming wordt opgewekt, minstens een emotie of een poging om een uiterste aandacht te trekken.

In de loop van het betoog en zeker op het einde wordt de captatio herhaald.

Zie ook de boodschappen van de Koning, de toespraken van Kennedy, Martin Luther King...

Exordium

Het exordium is in de retorica een inleiding die voorkomt bij betoogteksten.

Het bestaat uit drie doelen:
• de docilis of het docere: het publiek inlichten
• de attentus of het placere, de aandacht trekken en behagen van het publiek
• de benevolus of het persuadere, het publiek op je hand te krijgen, voor het betoog van de spreker.

De captatio benevolentiae is het hanteren van een grapje of een compliment naar de aanhoorders om hen gunstig te stemmen en de aandacht te trekken . Ze is zeer vaak de hoofdzin van het exordium

Er bestaan verschillende soorten exordia:

• Directum ac simplex: waar de redenaar zijn geval duidelijk en zonder omwegen voorstelt. Dit wordt gebruikt bij de niet al te moeilijke gevallen.
• Per insinuationem: een voorzichtige benadering van het onderwerp met veel omwegen en aandacht voor de captatio benevolentiae. Dit wordt gebruikt bij de moeilijke gevallen, wanneer de aangeklaagde bijvoorbeeld echt in de fout is en er dus veel tact gevraagd is om hem gunstig voor te stellen.
• Ex abrupto: Vrij bruusk naar de kern van de zaak gaan. Gebruikt bij emotionele zaken, om de tegenstrever rechtstreeks te confronteren.
• Solemne: Bij belangrijke aangelegenheden en plechtige omstandigheden zoals een begrafenis of een huldiging.

Let wel dit is de latijnse benadering van de redevoering gesteund op de ratio. De Griekse argumentatieleer is veel verfijnder uitgebouwd en stelt de logos centraal, die zeker niet met de ratio kan gelijkgesteld.
 

Rechtsleer: 

Cicero zag de captatio benevolentiae als één van belangrijkste steunpunten waarop de structuur van het bettoog werd opgebouwd. (De or. 2,115).

Het wordt beschouwd als een bescheiden (lijkend) opwekken van extase en postieve gevoelens die de empathie voor de spreker doorheen heel zijn betoog blijven ondersteunen, zijn betoog ethisch voorstelt en positieve gevoelens voor zijn zaak opwekt.(ibid. 182ff.; or. 128); (Cic. De or. 2,128f.),

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 22/08/2016 - 11:08
Laatst aangepast op: ma, 22/08/2016 - 11:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.