-A +A

Aanhef

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Definitie
De aanhef van een wettekst  is het gedeelte van de tekst tussen het opschrift en het dispositief.

Teksten met een aanhef

Alle besluiten hebben een aanhef. Wetten, decreten en ordonnanties daarentegen hebben er geen.

Inhoud

In de aanhef van wetten  moeten, naast de begin- en eindformules, achtereenvolgens de volgende gegevens worden vermeld:
a)    elke Europese verordening die in het interne recht wordt uitgevoerd door het besluit
b)    de regelingen van intern recht en de artikelen ervan die de rechtsgrond vormen van het besluit
c)    de regelingen van intern recht die gewijzigd, opgeheven of ingetrokken worden door het;
d)    de vervulde verplichte vormvereisten bij de voorbereiding van het besluit of de redenen waarom ze niet vervuld zijn
e)    wanneer een rechtsregel de uitdrukkelijke motivering voorschrijft van het besluit, de overwegingen met betrekking tot deze motivering
f)    indien het gaat om een koninklijk besluit, de ministers en staatssecretarissen die het besluit voordragen, alsmede het overleg in de Ministerraad wanneer dit bij een rechtsregel wordt voorgeschreven; indien het gaat om een besluit van de regering, de ministers die het besluit voordragen alsmede het overleg in de regering; indien het gaat om een besluit van het college, de leden van het college die het besluit voordragen alsmede het overleg in het college
Afgezien van de voormelde verplichte vermeldingen, kan nog melding gemaakt worden van:
a)    de vervulde facultatieve vormvereisten bij de voorbereiding van het besluit en
b)    de verantwoording voor het uitvaardigen van het besluit, wanneer de uitdrukkelijke motivering van het besluit niet bij een rechtsregel wordt voorgeschreven
c)    het juridisch kader van het besluit;
d)    het overleg in de Ministerraad, wanneer het heeft plaatsgevonden, ook al is het niet bij een rechtsregel voorgeschreven
 
Bron: Raad van State
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 13/06/2010 - 12:55
Laatst aangepast op: zo, 13/06/2010 - 12:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.