-A +A

Intrest betalingsachterstand handelstransacties niet voor verzekeraar die bedragenb aan verzekerde dient te betalen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties beoogt de omzetting van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

De ratio legis van de richtlijn is dat betalingsachterstand bij handelstransacties en in het bijzonder de verschillende wijze waarop de gevolgen daarvan worden geregeld in de lidstaten van de Europese Unie, een ernstige belemmering vormen voor het goede functioneren van de interne markten en vooral de kmo’s treffen.

Volgens artikel drie, eerste lid, van die wet is hij van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties die, naar beleid van artikel 2.1 van dezelfde wet, transacties zijn “tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten, die (Leiden) tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding”.

Artikel vier van die wet bepaalt de termijn waarbinnen de betaling tot vergoeding van een handelstransacties in principe dient te gebeuren.

Artikel zes van dezelfde wet staat de schuldeiser onder bepaalde voorwaarden en beperkingen toe van de schuldenaar een redelijke schadeloosstelling te vorderen voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand (eerste lid). Die invorderingskosten moeten voldoen aan de beginselen van transparantie en in verhouding staan tot de schuld in kwestie (tweede lid). Aan de koning wordt opgedragen het maximumbedrag van die redelijke schadeloosstelling voor invorderingskosten voor verschillende schuldniveaus vast te stellen (derde lid).
De in de voormelde wet van 2 augustus 2002 bedoelde betalingsachterstanden omvatten niet de betalingen die door de verzekeringsmaatschappijen moeten worden verricht. Er bestaat aldus een verschil in behandeling tussen twee categorieën van schuldeisers.

Maar volgens het grondwettelijk Hof van 3 december 2015 is dit onderscheid verantwoord omdat voor de gewone schuldvorderingen tussen handelaars de geldsommen van in het begin vast staan terwijl voor de transacties inzake verzekeringen deze bedragen nog niet vast staan en voortspruiten uit waar de schuldenvorderingen die bestemd zijn om schade te dekken die voortvloeien uit een fout of uit een andere aansprakelijkheidsgrond.

Rechtsleer: Peter Brulez,, rente op premiesverzekeringsmaatschappij, NJW 2016, pagina 435

 
Periode
Intrest betalingsachterstand handelstransacties
Belgisch staatsblad
 
 
 
Tweede semester 2016
 
 
Eerste semester 2016
8,5%
BS 01/02/2016, bl. 7427
Tweede semester 2015
- voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013: 7,5%, - voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 : 8,5%
(B.S. 5/9/2014).
Eerste semester 2015
- voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013: 7,5% (tot en met 16/3/2015 – art.14, 2de lid, wet van 02/02/2002), - voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013: 8,5% - vanaf 17/3/2015 : 8,5%.
 
Tweede semester 2014
7,5%
 
Eerste semester 2014
7,5%
 
Tweede semester 2013
7,5%
 
 Eerste semester 2013
8 %
 
Tweede semester 2012
8%
B.S.: 22/08/2012
Eerste semester 2012
8%
B.S.: 30/01/2012
Tweede semester 2011
8,5%
B.S.: 25/07/2011
Eerste semester 2011
8%
B.S.: 31/01/2011
Tweede semester 2010

8%
 B.S.: 30/07/2010
Eerste semester 2010
8%
B.S.: 01/02/2010
Tweede semester 2009
8%
B.S.: 22/07/2009
Eerste semester 2009
9,5%
B.S.: 27/01/2009
Tweede semester 2008
11,5%
B.S.: 31/07/2008
Eerste semester 2008
11,5%
B.S.: 14/01/2008
Tweede semester 2007
11,5%
B.S.: 27/07/2007
Eerste semester 2007
11%
B.S.: 30/01/2007
Tweede semester 2006
10%
B.S.: 25/07/2006
Eerste semester 2006
9,5%
B.S.: 26/01/2006
Tweede semester 2005
9,5%
B.S.: 09/08/2005
Eerste semester 2005
9,5%
B.S.: 26/01/2005
Tweede semester 2004
9,5%
B.S.: 10/08/2004
Eerste semester 2004
9,5%
B.S.: 26/01/2004
Tweede semester 2003
9,5%
B.S.: 17/07/2003
Eerste semester 2003
10%
B.S.: 14/02/2003
Tweede semester 2002
10,5%
B.S.: 03/10/2002
 
 
 
Toepassingsgebied
 
Deze intrestvoet is van toepassing op handelstransacties, dit zijn transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of aanbestedende diensten die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding.
 
Deze intrestvoet is niet van toepassing in burgerlijke zaken en evenmin in handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier). In dat geval is de wettelijke intrest van toepassing.
 
Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet betalingsachterstand handelstransacties, vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen intrest betalingsachterstand handelstransacties.
 
Betreft:
 
 
Publicatie: 22 augustus 2012
Inwerkingtreding: 1 juli 2012
Wettelijke basis: Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
 
Dit artikel werd laatst bijgewerkt op 27 augustus 2012.
 
 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 01/06/2016 - 20:22
Laatst aangepast op: wo, 01/06/2016 - 20:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.