-A +A

Inschrijving minderjarige in de bevolkingsregisters

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Minderjarige kinderen worden ingeschreven alwaar zij effectief het grootste deel van de tijd verblijven. Bij gelijke verdeling van de woonplaats tussen beide ouders (verblijfsco-ouderschap) wordt de woonplaats van het kind geregeld in wederzijds akkoord. Bij gebreke hieraan wordt de woonplaats bepaald door de beslissing van de rechtbank. Bij gebreke aan een beslissing van de rechtbank wordt het kind ingeschreven op het adres van de laatste hoofdverblijfplaats. Bij gebrek aan een laatste hoofdverblijfplaats wordt het kind ingeschreven bij de ouder die de kinderbijslag krijgt..(koninklijk besluit van 9 maart 2017)

En wat met kinderen in instellingen en verlengd minderjarige kinderen?

Artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek definieert de woonplaats als de plaats waar de persoon in het bevolkingsregisters is ingeschreven. Hier komen alle officiële documenten toe. (beslissingen over de jeugdhulp, beslissingen rond vreemdelingenzaken, geldboetes, betekeningen voor gerechtelijke procedures….)

Belgen en vreemdelingen met een vestigings- of verblijfsvergunning worden ingeschreven op het adres waar ze hun zijn hoofdverblijfplaats hebben. Dit is de plaats waar ze effectief verblijven gedurende het grootste gedeelte van het jaar. Dit wordt vastgesteld op grond van objectieve materiële of feitelijke gegevens. Deze algemene regel geldt ook voor minderjarigen.

Dit betekent dat een minderjarige die in een residentiële voorziening van de jeugdhulp verblijft, in principe kan worden ingeschreven op het adres waar hij het grootste deel van de tijd verblijft. Nochtans is dit niet de gewoonte. Als de minderjarige nog geregeld contact onderhoudt met de perso(o)n(en) op wiens adres zij nog ingeschreven staat, kan zij beschouwd worden als nog deel uitmakend van dat gezin. De wet voorziet dat men in dergelijke situatie als tijdelijk afwezig kan worden beschouwd en op het oorspronkelijke adres kan ingeschreven blijven. Als hij echter geen contact meer heeft met deze personen, en het leven van de jongere zich niet meer concentreert van die wooneenheid uit, moet hij ingeschreven worden op het adres van de instelling waar hij werd geplaatst. De wet bevolkingsregisters geeft hierin geen keuze.
 

Nog dit: 

De dienst bevolking van de gemeente dient bij adreswijziging van een minderjarig kind door een ouder, de andere ouder op de hoogte te brengen. De termijn hiervoor werd niet bij koninklijk besluit bepaalt maar via een richtlijn van de regering en werd vastgelegd op 10 dagen.(koninklijk besluit van 9 maart 2017)

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 25/06/2017 - 19:39
Laatst aangepast op: vr, 06/10/2017 - 07:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.