-A +A

Illegaal verblijf is niet strafbaar het negeren van een bevel het grondgebied te verlaten kan wel strafbaar gesteld

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Op grond van een louter illegaal verblijf kan geen vrijheidstraf woirden opgelegd, dit kan wel na de weigering gevolg te geven aan een bevel het grondgebied te verlaten.

Hof van Cassatie, 2e Kamer – 30 november 2011, RW 2012-2013, 1459

AR nr. P.11.1497.F

M.B. t/ Openbaar ministerie

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, van 11 juli 2011.

...


II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

De eiser, die vervolgd wordt op grond van art. 75, derde lid Vreemdelingenwet, betwist dat die bepaling in overeenstemming is met de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.

De appelrechters wordt verweten dat zij hem hebben veroordeeld in strijd met die richtlijn, die werd uitgelegd bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 april 2011.

Volgens die uitlegging kan een lidstaat aan een onderdaan van een derde land die illegaal op zijn grondgebied verblijft, geen vrijheidsstraf opleggen om de enige reden dat hij in strijd met een bevel om het grondgebied van die Staat binnen een bepaalde termijn te verlaten, zonder geldige reden op dat grondgebied verblijft.

Daaruit volgt dat die richtlijn niet verbiedt om in een dergelijke sanctie te voorzien na een eerste overtreding van een bevel om het grondgebied te verlaten.

De telastlegging in deze zaak vermeldt het bestaan van een eerdere veroordeling van de eiser wegens onwettig verblijf.

De appelrechters die de eiser tot gevangenisstraf veroordelen omdat hij onwettig op het grondgebied verbleef ondanks een eerste veroordeling om die reden, schenden de richtlijn niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 05/05/2013 - 09:11
Laatst aangepast op: zo, 05/05/2013 - 09:11

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.