-A +A

Huwelijk in het buitenland trouwen buiten de grenzen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Trouwen in Venetië of in een zonovergoten ver land aan een romantisch strand met ondergaande zon... Het kan, maar hoe gaat je te werk om als Belg in het buitenland te trouwen en naar de Belgische wet legaal gehuwd te zijn.

Voorwaarden waaraan dient voldaan

Een huwelijk in het buitenland is geldig in België onder volgende 2 voorwaarden::

  • de gehuweden voldoen aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de normen en vormregels geldend in het land waarin ze huwen

Alle veranderingen in de burgerlijke staat van Belgen die huwen in buitenland worden geregeld door het Belgisch recht, onverschillig of u in het buitenland (blijft) wonen dan wel terug naar België komt. Indien personen die niet de Belgische nationaliteit hebben maar wel in België wonen, huwen in het buitenland gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten.
 

Aangifte

Wanneer Belgen die in het buitenland verblijven niet zijn ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente kunnen zij de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • van de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten 
  • van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft 
  • van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

 

Documenten 

De documenten die nodig zijn om in het buitenland te kunnen huwen verschillen van land tot land. Zoals reeds gesteld dient voldaan te worden aan de buitenlandse wet om aldaar geldig te huwen. De buitenlandse autoriteiten van het land  waar het huwelijk zal worden aangegaan, zal de nodige informatie kunnen verstrekken mbt de nodige documenten.die het huwelijk zullen voltrekken om te weten welke documenten u moet voorleggen om in het buitenland te kunnen trouwen.

 

Buitenlandse huwelijksakte overschrijven in België

Het strekt tot aanbeveling om de buitenlandse huwelijksakte te laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Let wel, dit is geen verplichting en de niet-overschrijving belet niet de geldigheid van het huwelijk. U moet wel beseffen dat u soms een uittreksel uit de akte van huwelijk nodig heeft en wanneer u uw huwelijk niet in België heeft laten overschrijven zal u misschien een lange reis moeten maken om dit stuk te gaan ophalen. Door de overschrijving van uw huwelijk in België kan u steeds een kopie van de huwelijksakte in België bekomen, zo dit nodig zou zijn. Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet de akte eerst erkend worden.

Buitenlandse huwelijksakte in België laten erkennen

De buitenlandse huwelijksakte moet aan de hierna vermelde voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

  • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn.
  • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits, het weze de taal van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
  • De handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler moeten de gehuwden laten legaliseren.

De lijst van de beëdigde vertalers is verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van de FOD Buitenlandse Zaken:

U kunt ook altijd contact opnemen met:

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 28/04/2010 - 20:45
Laatst aangepast op: wo, 28/04/2010 - 20:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.