-A +A

Handelshuur met een gemengd karakter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Een handelshuur kan een gemengd karakter hebben, waarbij een deel van het goed te worden gebruikt voor private doeleinden en een deel van het goede voor handelsdoeleinden. Het is aangewezen om in het handelshuur contract het privatieve deel en het deel voor handelsdoeleinden nauwkeurig te onderscheiden.

De verhuurder wordt belast op het gedeelte voor handelsdoeleinden. Indien in het handelshuur contract geen onderscheid gemaakt werd zal de verhuurder belast worden op de volledige huur.

Deze opsplitsing moet in een geregistreerde huurovereenkomst gebeuren. Wanneer huurprijs en –voordelen niet in een geregistreerde huurovereenkomst werden opgedeeld of wanneer de huurovereenkomst helemaal niet werd geregistreerd, wordt de verhuurder belast op het netto-bedrag van huurprijs en -voordelen.

Indien het gehuurde goed een dubbele bestemming heeft, moet men nagaan welke de hoofdzakelijke bestemming is. De hoofdzakelijke bestemming duidt het toepasselijke huurregime (en dus opzegregime aan) aan. Criteria om te beslissen welke de hoofdzakelijke bestemming is (bijvoorbeeld wonen en handel drijven) zijn de huurwaarde van beide delen of de oppervlakte.


Toepassing van de Woninghuurwet bij gemengde huur

Luidens het art. 1, § 2, Woninghuurwet is die wet niet van toepassing wanneer de bestemming van bewoning ondergeschikt is aan de bestemming op grond van het beroep of de bedrijvigheid van de huurder.

Aldus is de Woninghuurwet niet van toepassing op de woonvertrekken van de handelshuurder (zie: Herbots, J. en Merchiers, Y., Woninghuur, p. 21, nr. 13; Dambre, M. en Hubeau, B., Woninghuur, p. 132, nr. 311; Merchiers, Y., Le bail de résidence principale, p. 65, nr. 20).

Toepassing van de wooncode bij gemengde huur

De bepalingen van de Vlaamse Wooncode zijn van toepassing op alle woningen van het Vlaamse Gewest, van zodra zij hoofdzakelijk worden bestemd voor huisvesting (zie Dambre, M. en Hubeau, B., o.c., p. 237, nr. 590).

Bij gemengd gebruik, zoals bij handelshuur en bewoning, is de code wel toepasselijk op het voor bewoning bestemde gedeelte van het goed (zie: Dambre, M. en Hubeau, B., o.c., p. 238, nr. 593).

In concreto is de Vlaamse Wooncode in werking getreden op 1 november 1998 (art. 114, § 4).

Het louter van toepassing worden van de gewestelijke kwaliteitsnormen op een lopende huurovereenkomst kan echter de verhuurder t.o.v. de huurder niet verplichten tot de uitvoering van aanpassingswerken, omdat de bedoelde aanpassingswerken niet ressorteren onder diens gemeenschappelijke onderhouds-, herstel- of vrijwaringsverplichting (zie: Dambre, M. en Hubeau, B., o.c., p. 251, nr. 641). 

Gerelateerd
Modellen: 
0
Aangemaakt op: di, 03/05/2016 - 16:08
Laatst aangepast op: di, 03/05/2016 - 18:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.