-A +A

Gemeentelijke roden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Gemeentelijke roden zijn landbouwgronden eigendom van de gemeente, die niet onderworpen zijn aan de pachtwet.

Gemeenten kunnen eigenaar zijn van landbouwgronden. In heel wat gemeenten werden deze verpacht aan landbouwers, volgens een pachtreglement opgesteld door de gemeente.  Het Hof van Cassatie stelt evenwel in haar arrest van 16/05/1974 (PASICRISIE BELGE  1974(I,P.954-961) en ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE null 1974(P.1032-1035) dat de deze gronden moeten aanzien worden als gemeentelijke roden. Dit zijn gronden, eigendom van de gemeente, die volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie een specifiek statuut hebben en niet onderworpen zijn aan de pachtwet.

Vigerende lokale pachtreglementen zijn aldus in strijd met de rechtspraak van het Hof van Cassatie en worden dan ook door de gemeenten hervormd worden, althans mag dit verwacht of geëist worden van de gemeenten.

 

De individuele verdeling onder de inwoners van de gemeente, met name door toewijzing bij openbaar aanbod van gemeentelijke roden die deel uitmaken van hetprivaatdomein van de gemeente, vallen onder de toepassing van het administratiefrecht, en niet van de Pachtwet.

Gemeentelijke roden maken deel uit van het privé domein van de gemeente.

Gemeentelijke roden zijn gemeentegoederen in de zin van artikel 542 van het Burgerlijk Wetboek.

De individuele verdeling van het genot van de gemeentelijke roden onder de inwoners van de gemeente, met name door toewijzing bij openbaar aanbod, valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. ( Art. 108, 2. Gemeentewet; art. 75 wet van 30 maart 1836. )

Het recht van genot van de gemeentelijke roden behoort toe aan de inwoners van de gemeente aan wie het in beginsel toekomt.

De individuele verdeling onder de inwoners van de gemeente, met name door toewijzing bij openbaar aanbod, van het genot van de gemeentelijke roden, dat tot het gemeenschappelijk bezit van de gemeente behoort, is van gemeentelijk belang. ( Art. 108, 2. Grondwet; art. 75 wet van 30 maart 1836. ) ( Impliciete oplossing. )

Het besluit van de gemeenteraad over de verdeling van het genot van de gemeentelijke roden onder de inwoners van de gemeente, ' houthak ' in de wet genoemd, moet door de bestendige deputatie worden goedgekeurd. ( Art. 77, 2. wet van 30 maart 1836. )

De verdeling van het genot van de gemeentelijke roden onder de inwoners van de gemeente, ' houthak ' in de wet genoemd, is in de regel beheerst door het administratief recht. Zij is niet aan het burgerlijk recht onderworpen dan in de gevallen bij de wet uitdrukkelijk bepaald.

De verdeling van de gemeentelijke roden op basis van het door de gemeenteraad en door de bestendige deputatie goedgekeurde bestek is een verrichting sui generis waarop de wet op de pachtovereenkomst niet van toepassing is.

De verdeling van het genot van de gemeentelijke roden onder de inwoners van de gemeente is een ' concessie ', in de zin van artikel 7 van de wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, welk artikel de wet van 26 juli 1952 opheft.

Hoewel de retributie op de verdeling van het genot van de gemeentelijke roden onder de inwoners van een gemeente, dit wil zeggen op een concessie welke door de openbare besturen is verleend en het genot of de exploitatie van een landeigendom ten doel heeft, in de regel niet onderworpen is aan het burgerlijk recht, stelt artikel 7 van de wet tot beperking van de pachtprijzen vervat in artikel III van de wet van 4 november 1969 uitdrukkelijk vast dat deze wet op een dergelijke retributie van toepassing is.

 

Nog dit: 


Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 11/03/2018 - 15:07
Laatst aangepast op: zo, 11/03/2018 - 15:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.