-A +A

Gebruik privé camerabeelden toegelaten ook bij miskenning voorschriften plaatsing

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het plaatsen en gebruiken van een camera is verbonden aan wettelijke voorwaarden. Zelfs indien deze voorwaarden worden geschonden kunnen de beelden die met deze camera worden genomen toch in rechte gebruikt worden. Dit neemt niet weg bestraffing mogelijk is voor plaatsing en gebruik va de camera.

Hof van Beroep, Gent, 2015/NT/541, 05/02/2016, juridat

Samenvatting

Art 32 V.T. Sv. - Antigoon
Gebruik privé camerabeelden toegelaten ook bij miskenning voorschriften plaatsing

Tekst arrest

...

verdacht van:

Te 8600 Diksmuide op 7 september 2014:

A.
Bij inbreuk op de artikelen 392, 398, lid 1 en 399, lid 1 van het Strafwetboek opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan M S, met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad.

B.
Met samenhang bij inbreuk op artikel 559-1° van het Strafwetboek buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het Strafwetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk te hebben beschadigd of vernield, namelijk een voertuig van het merk Opel Vectra met nummerplaat NNNN, ten nadele van M S.

 

5.
De beklaagde stelt vooraf dat de videobeelden die afkomstig zijn van een camera die M S had geplaatst en waarop de feiten gedeeltelijk waren te zien, uit de debatten zouden moeten worden geweerd.

Uit het strafdossier blijkt dat de desbetreffende beelden op een CD-rom werden geplaatst, die door de verbalisanten werd bekeken, terwijl de bewuste CD-rom als overtuigingsstuk in beslag werd genomen.

Op het desbetreffende verweer van de beklaagde kan evenwel niet worden ingegaan. Immers staat het vast dat de camera waarmee de voormelde beelden werden opgenomen, werd geïnstalleerd door een particulier persoon (nl. M S), die hiermee louter zijn privé-eigendom viseerde. Het hof hecht immers geloof aan de verklaring van M S dat hij, naar aanleiding van vroegere beschadigingen aan zijn voertuig, een camera heeft geplaatst die louter de voortuin van zijn woning en de oprit filmt (stuk 32 van het strafdossier). Er zijn geen redenen om te twijfelen aan deze verklaring, daar ook uit het relaas van de verbalisanten m.b.t. de door hen bekeken beelden geenszins blijkt dat hierop meer te zien was dan de eigen oprit van M S voor de woning (stuk 2 verso van het strafdossier, waaruit blijkt dat de beklaagde en T J op een bepaald ogenblik niet meer zichtbaar waren op de beelden omdat ze zich hadden verplaatst "naar hun gedeelte van de oprit waar er niet gefilmd wordt").

Bovendien is het hof van oordeel dat, zelfs in zoverre er al sprake zou zijn van een miskenning van de artikelen 6 (of 7) en 8 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en van artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens - zoals voorgehouden door de beklaagde - te dezen geenszins op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden werden miskend, terwijl deze of gene bij het plaatsen van de camera begane onregelmatigheid, in zoverre al bewezen, geenszins de betrouwbaarheid van de beelden heeft aangetast. Bovendien is het gebruik van de bewuste beelden geenszins in strijd met het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM). In zoverre er al sprake zou zijn van een aantasting van de privacy van de beklaagde, wat geenszins het geval blijkt te zijn, dan is die aantasting in elk geval niet dermate groot dat het gebruik van de camerabeelden niet in verhouding zou staan met de ernst van de aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijven.

Er zijn dan ook geen redenen om de camerabeelden uit de debatten te weren (art. 32 V.T.Sv.).

...

(Tiende kamer, 2015/NT/541, 05/02/2016)

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 02/09/2017 - 15:20
Laatst aangepast op: vr, 23/03/2018 - 14:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.