-A +A

Gans bijzonder opzet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Gans bijzonder opzet

Gans bijzonder opzet impliceert dat in de delictsomschrijving niet alleen de kwade bedoeling wordt aangeduid naar deze op een zeer specifieke in plaats van algemene wijze wordt omschreven.

Bijvoorbeeld:
- om van de gijzeling te kunnen spreken moeten de bedoeling zijn van de dader dat het slachtoffer borg stond voor de voldoening van een bevel om een voorwaarde. Bij gebreke hieraan is er sprake van een misdrijf met de lichtere bestraffing, zijnde onrechtmatige vrijheidsberoving.
- om van terrorisme te kunnen spreken moet het bewijs geleverd worden dat de dader handelde met de bedoeling de bevolking vreest aan te jagen, de overheid om een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, om de ontwrichting van een land op een internationale instelling te ontwrichten of te vernietigen. Indien dit bewijs niet wordt geleverd is er geen sprake van terrorisme naar bijvoorbeeld wel van doodslag, moord, vernielingen, beschadiging, gijzelneming...

Voorbeelden van andere misdrijven die bijzonder opzet vergen: laster en eerroof, valsheid in geschrifte, misbruik van inzage in het strafdossier (artikel 460 ter SW), hacking van computergegevens door een persoon bevoegd toegang te hebben tot het systeem (enkel strafbaar indien hij bij de overschrijding van zijn bevoegdheid handelden met bedrieglijk inzicht).

Rechtstreeks opzet: is voorhanden wanneer de dader zowel de daad als de gevolgen een van zijn daad heeft gewild.

Onrechtstreeks opzet: is voorhanden wanneer de dader gewild de handelingen heeft gesteld met ongewilde neveneffecten of gevolgen.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.