-A +A

Excuses aanbieden als dader is een strafzaak een maat voor niets?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wie zijn excuses aanbiedt op de rechtbank is een komediant. Wie het niet doet is een koele moordenaar.

Excuses zouden bij het beoordelen van de strafmaat geen zin mogen hebben. Wie excuses in een strafmaat uit, wordt gemakkelijk afgedaan als comédiant voor wie het gemakkkelijk is om excuses na de feiten te uiten. Hij krijgt dan ook vaak het verwijt over zich heen dat hij geen spijt heeft voor hetgeen hij zijn slachtoffer heeft aangedaan, maar dat hij o zoveel spijt heeft voor de gevolgen die hij nu zelf dient te ondergaan.

Wie benauwd is emoties te uiten omdat deze zo vaak tegen de betrokkene kunnen gebruikt worden en die zijn emoties bedwingt of niet toont, is al even slecht of nog slechter, want hij wordt aanzien als emotieloze koele kikker. En laat hij dan toch een traantje of sluit hij af met een woord van spijt dan is dit toch aleen maar een poging om een lichtere straf te bekomen, een niet gemeend standaardtraantje of woordje, een doekje tegen het bloeden.

Rechtsleer:

• G. van Dijck, Hebben afgedwongen excuses zin? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, NTBR 2017/42

Nog dit: 

Fout erkennen in het verzekeringsrecht.

Een verzekerde mag in zaken van aansprakelijkheid juridisch gezien geen fout erkennen. Hij mag wel de feiten erkennen, doch de appreciatie of de daad fout uitmaakt die tot vergoeding door de verzekeraar aanleiding kan geven, komt eerst toe aan de verzekeraar die dekking kan weigeren indien de verzekerde fout heeft erkend. Hierdoor ontstaan vooral in de medische sector zovele communicatiestoornissen, tussen patiënt en zorgverstrekker, waarbij de patiënt soms niet meer vraagt dan de erkenning van de fout zonder meer, maar waarbij hij op zijn honger blijft zitten. De erkenning van spijt bv. na een ongeval is chter geen erkenning van fout. Natuurlijk heeft elke betrokkene spijt na een schadegeval en de schade die hij ongewild al dan niet met fout heeft veroorzaakt.

Fout erkennen in het recht.

Of het nu gaat om strafrecht, burgerlijk recht, arbeidsrecht, de erkenning van een fout is een buitengerechtelijke bekentenis met een relatief sterke bewijswaarde die bij bewezen schade die in verband staat met deze fout tot schadevergoeding of andere maatregelen in rechte aanleding kan geven.

Oplossing

• Ofwel met volle bloedeerlijke verantwoordelijkheidszin wat ook de gevolgen zijn fot erkennen.

• Ofwel in vertrouwelijke briefwisseling tussen advocaten onder strikte voorwaarden en voorbehoud fout erkennen

• Ofwel spijt betuigen

De erkennig van spijt kan niet gelijkgesteld worden met de juridische erkenning van fout en blijft zonder gevolgen voor het recht. Spijt wordt door velen in het recht wel begrepen als spijt voor de feiten die ze veroorzaakt hebben maar dan vooral voor de gevolgen voor henzelf. Wie oprecht spijt betuigt, betuigt medeleven. Men uit zelfs telkens maal wanneer men de schadelijder of vermeende schadelijder al dan niet met fout, al was het maar in de perceptie van de "schadelijder" of zelfs vermeende schadelijder, leed heeft aangebracht.

Aldus blijft de mogelijkheid bestaan om zonder gevaar van juridische complicaties relaties te herstellen door oprechte en doordachte eenzijdige ontwapening, of het nu gaat om partnerrelaties, werkrelaties, commerciële relaties, arbeidsrelaties, vriendschappen...

Fout erkennen in relaties

Maar in het merendeel van de conflicten is er geen sprake en zelfs geen dreiging van een procedure en zal het ontbreken van de erkenning van fout de relatie in gevaar brengen.

Nuttige tips: 

Excuses aanbieden

Betekent niet altijd

dat u fout bent

en de andere persoon gelijk heeft

het betekent eerder

dat je de relatie met deze persoon

belangijker vindt

dan je eigen ego

Commentaar: 

Het feit dat een gemeenteraadslid een ambtenaar voor "gek" uitmaakt, is geen belediging in de zin van art. 448, lid 2 Sw. daar er geen kwaadwilligheid mee is gemoeid en derhalve de woorden "gek en gekheid" doorgaans worden gebruikt zonder te wijzen op een geestelijke stoornis of dementie doch veeleer in de zin van onredelijk of buitensporig.

Het is onontbeerlijk dat de vrijheid van spreken van de openbare gezagsdragers in de vergaderingen wordt gevrijwaard zonder dat daarom de aantijgingen aan het adres van derden mogen worden uitgesproken ten behoeve van een zuiver persoonlijk belang en zonder de verdedigde stelling of zaak te dienen.

Hof van Beroep te Antwerpen, 12e Kamer – 8 mei 2008, RW 2008-2009, 1148 met NOOT – Smaad aan de minister lees deze noot met het paswoord van RW

De schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten is niet bewezen na hernieuwd onderzoek door het Hof ter terechtzitting en aan de hand van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.

Daar het werpen met de taart weliswaar smadelijk is, dient tegelijk te worden vastgesteld dat enige beledigende houding van de beklaagde niet aangetoond is noch dat zijn gedraging door de betrokken minister als smadelijk werd ervaren; omtrent dit laatste ligt geen enkel gegeven voor, behoudens de loutere mededeling van het kabinet van de minister dat er geen eis tot schadevergoeding zal worden ingesteld met betrekking tot het besmeurde maatpak. 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 24/04/2018 - 16:02
Laatst aangepast op: di, 24/04/2018 - 16:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.