-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Model rondschrijven aan schuldeisers inhoudende voorstel tot globale aanzuiveringsregeling W287 50.00€
Model schriftelijke getuigenverklaring W367 81.00€
Model schriftelijke verschijning na dagvaarding artikel 729 Gerechtelijk Wetboek W27 50.00€
Model syntheseconclusie namens verweerder met tegeneis W29f 68.00€
Model syntheseconclusie voor de appellant in hoger beroep W29d 98.00€
Model tot aanvraag van huurverlenging van woninghuur wegens buitengewone omstandigheden aangevraagd door de huurder W281 50.00€
Model tot behandeling van een zaak door 3 rechters W358 70.00€
Model tot exequatur W36
Model tot handelshuurhernieuwing W55 50.00€
Model tot het bekomen van een pleitdatum en conclusietermijnen W32 85.00€
Model tot neerlegging van de boeken W364 60.00€
Model tot omzetting van een bewarend beslag in een uitvoerend beslag W337 50.00€
Model tot schriftelijke behandeling van een zaak in toepassing van artikel 755 GW W356 50.00€
Model tot uitstel van een verkoopdag na beslag W284 50.00€
Model tot vaststelling van een zaak conform art. 19 Gerechtelijk Wetboek voor een onderzoeksmaatregel, regeling tussengeschil of tijdelijke maatregel W24
Model tussenkomstmelding art 729 Gerechtelijk wetboek W27 50.00€
Model van Medisch attest te voegen bij de aanvraag tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder W224a 50.00€
Model verbreking van een internetaankoop gericht aan een particulier W348 10.00€
Model Verklaring van derde beslagene W309 50.00€
Model verkoopsovereenkomst van aandelen W117 60.00€
Model verkoopsovereenkomst van aandelen van een BVBA j4 165.00€
Model verkoopsovereenkomst van aandelen van een NV j5 166.00€
Model verzaking van een internetaankoop gericht aan een handelaar W349 10.00€
Model verzet met dagvaarding tegen bewarend beslag onder derden W298a 82.00€
Model verzet tegen beslag op onbeslagbare goederen W308 85.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.