-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Model dagvaarding tot verbetering van een vonnis of arrest. W354 50.00€
Model dagvaarding tot veroordeling van de derde beslagene als gewoon schuldenaar W323 50.00€
Model dagvaarding voor een Nederlandse Rechtbank W375 80.00€
Model Dagvaarding zoals in kortgeding W377 85.00€
Model dagvaarding-vereffening-verdeling W361 82.00€
Model dienstverleningsovereenkomst op aanvraag
Model eenzijdig verzoek tot het betalen van een pleitdatum en conclusietermijnen W32 85.00€
Model exploot van tegenspraak tegen evenredige verdeling op grond van verjaring W403 98.00€
Model GDPR document door ondernemingen W399 195.00€
Model GDPR voorwaarden website W400 193.00€
Model gedwongen opname W396 93.00€
Model grootouderlijk omgangsrecht W394 91.00€
Model handelsagentuur W262 100.00€
Model handelshuurcontract W103 75.00€
Model herroeping voorlopig bewind W223 85.00€
model houdende opmerkingen op een verzoek tot heropening van de debatten W355 50.00€
Model houdende vraag uitstel verkoopsdag W322 50.00€
Model huurcontract van korte duur woninghuur W12 60.00€
Model Huurindexering initiatief huurder terugvordering te veel betaalde huur W63 50.00€
Model Huurindexering initiatief verhuurder W81 50.00€
Model huurovereenkomst van 9 jaar woninghuur W13 40.00€
Model ingebrekestelling huurder niet betaling huur W64 50.00€
Model kennisgeving van huuroverdracht door huurder aan verhuurder W6a 85.00€
Model kennisgeving van voorgenomen verbouwingswerken bij handelshuur W1 50.00€
Model kennisgeving voorgenomen verbouwingen bij handelshuur door de huurder W6 50.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.