-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Model conclusie namens verweerder tot betwisting van de eis W29h 68.00€
Model conclusie tot het bekomen van betalingsgemak W29h 68.00€
Model conclusie voor de appellant in hoger beroep W29b 88.00€
Model conclusie voor de appellant in hoger beroep met uitbreiding van eis of nieuwe eis voor het eerst in hoger beroep W29d 88.00€
Model conclusie voor de appellant in hoger beroep na tegenberoep van geïntimeerde W29c 88.00€
Model contrat de bail commercial W50 50.00€
Model dagvaarding W25 71.00€
Model dagvaarding (algemeen model) W25 75.00€
Model dagvaarding door de schuldenaar tot opheffing. opschorting of vermindering van de dwangsom W334 60.00€
Model dagvaarding gericht tot de derde beslagene die weigert de in beslaggenomen gelden of zaken vrij te geven W333 50.00€
Model dagvaarding in gedwongen tussenkomst W353 82.00€
Model dagvaarding in kortgeding W378 86.00€
Model dagvaarding in kortgeding tot verbeurte van een dwangsom W379 86.00€
Model dagvaarding in revindicatie na beslag W331 80.00€
Model dagvaarding in revindicatie na beslag W331 85.00€
Model dagvaarding in verzet tegen een verstekwonnis W369 65.00€
Model dagvaarding met aanbod tot consignatie in geval van gedaan of toegestaan bewarend beslag W330 50.00€
Model dagvaarding na doorhaling van een zaak W28 81.00€
Model dagvaarding op verzoek van de beslagene tot opheffing van een derdenbeslag W329 50.00€
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag onder derden op grond van gewijzigde omstandigheden W327 80.00€
Model dagvaarding tot hervatting van het geding W366 60.00€
Model dagvaarding tot het bekomen van betalingsfaciliteiten betreffende hypothecair krediet W325 50.00€
Model dagvaarding tot invordering van een geldschuld W26 82.00€
Model dagvaarding tot kantonnement na bewarend beslag W323 50.00€
Model dagvaarding tot kantonnering na aangetekend verzet of beroep W332 50.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.