-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Conclusie na een vordering tot onmiddellijke aanhouding W248 85.00€
Eenzijdig verzoekschrift tot het bekomen van de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting (art.1254 Ger. w.) W15 80.00€
Einde van de Handelsagentuur e-book e-book einde Hagentuur 15.00€
Einde van de Handelsagentuur pdf-formaat e-book Hagentuur 15.00€
Einde van de Handelsagentuur Word-formaat e-book Hagentuur 15.00€
Escrow Agreement software source code licensor - licensee, escrowee W208
Escrow frame agreement software source code licensor - escrowee W207
Escrow overeenkomst software broncode tussen licentiegever, gebruiker en escrowee W206
Escrow overeenkomst voor een broncode W204
Escrow raamovereenkomst voor een broncode deponering tussen licentiegever en escrowee W205
Fiscaal Bezwaarschrift W269 50.00€
Formulier voor Aangifte van ee Tijdelijke afwezigheid W392 10.00€
Geheimhoudingsbeding en niet-concurrentiebeding bij de tewerkstelling W245 50.00€
Geheimhoudingsovereenkomst W246 100.00€
Genadeverzoek model W249 50.00€
Gerechtelijk wetboek e-book W272 10.00€
Gezamenlijk verzoekschrift tot het bekomen van de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (art. 1254 Ger. W.) W16 80.00€
Grondwet e-book W273 10.00€
Handelspraktijken De vordering tot staking W378 85.00€
info@Law nummer 1 2011-2012 IL1
Klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter model W251 82.00€
Model art. 19 Gerechtelijk Wetboek W24 68.00€
Model contract van huur-verhuur van garages W73 50.00€
Model contract van huur-verhuur van kantoren W8 50.00€
Model contract van huur-verhuur van kantoren met diensten W65 83.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.