-A +A

Diefstal tussen samenwonenden is strafbaar

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Artikel 462 van het Strafwetboek bepaalt :

« Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding.

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer deze diefstallen zijn gepleegd ten nadele van een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.

Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof het eerste lid niet bestond ». Ergo:

Diefstal tussen wettelijke of feitelijke samenwonenden is strafbaar.

Diefstal tussen feitelijke of wettelijke samenwonenden bestaat wel en is niet verschoonbaar.
Artikel 78 van hetzelfde Wetboek bepaalt immers :
« Geen misdaad of wanbedrijf is verschoonbaar dan in de gevallen bij de wet bepaald ».

Aldus in het gelijkheidsbeginsel niet geschonden (GwH 06/07/2017 AR 89/2017, juridat) .

Zijn niet strafbaar (artikel 462 S.W.) :
- diefstal tussen echtgenoten
- diefstal gepleegd door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in opgaande lijn, dus ten nadele van ouders of grootouders.

Rechtsleer:

MERCKX, D., Over de verschoningsgrond in art. 462 Sw, R.W. 1989-90, 157.

Noot onder Antwerpen 9 februari 1989, r.w. 1989-90, 156, noot MERCKX, D. .
 

Rechtspraak:

•• Antwerpen 9 februari 1989, R.W. 1989-90, 156, noot MERCKX, D. .

Oplichting ten nadele van de stiefvader van de dader geniet van de verschoningsgrond van art. 462 Sw. Dit is echter niet zo voor de valsheid in geschrifte, die met de oplichting gepaard ging.

• het grondwettelijk hof oordeelde in arrest 116/2007 van 19 september 2007 dat het gelijkheidsbeginsel niet worden geschonden omdat de strafrechtelijke immuniteit van artikel 462 van het Strafwetboek enkel geldt voor diefstallen gepleegd door de ene huwelijkspartner ten laste van de andere huwelijkspartner en niet voor personen die ongehuwd samenwonen. Volgens het grondwettelijk hof is het onderscheid wel degelijk gebaseerd op een objectief element

vergelijk:

Schenkingen zijn onherroepelijk. Schenkingen tussen echtgenoten zijn evenwel steeds herroepbaar. zie de herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten.

Koop en verkoop tussen echtgenoten is verboden

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 28/01/2018 - 15:23
Laatst aangepast op: zo, 28/01/2018 - 15:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.