-A +A

Deskundigenonderzoek kan bevolen ook zonder eenduidige verslagen van eigen technische raadslieden, zelfs andersluidende verklaringen vormen geen bezwaar - twijfel bij de rechter volstaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 10/02/2010
A.R.: 
P.09.1535.F

Wanneer een deskundigenonderzoek wordt gevraagd, brengen partijen vaak eigen (lees eenzijdige) verslagen voor van experten die hun stelling onderschrijven en die precies reeds een begin van aanwijzing willen uitmaken van hetgeen zij hopen dat de deskundige zal vaststellen. Strikt genomen is dit niet noodzakelijk. Van zodra op welke grond ook de rechter kan overtuigd worden dat een deskundig onderzoek noodzakelijk is om de juiste toedracht of een oorzakelijk verband of een bepaling van een schade of welk ander feit vast te stellen of te omschrijven, kan het deskundig onderzoek bevolen worden. 

Meer zelfs wanneer de verklaringen de eigen deskundigen van partijen hun stelling niet of niet volledig onderschrijven maakt zulks geen grond uit om het deskundigenonderzoek af te wijzen, zeker niet wanneer de rechter op grond van de argumentatie van de partijen niet overtuigd is over de feiten, het oorzakelijk verband, of de schaderaming.

Het feit alleen dat de rechter twijfelt of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de schade is geen grond tot afwijzing van het verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek dat tot doel heeft de ware toedracht te onderzoeken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
613
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De eisers hebben voor de appelrechters om de bevestiging verzocht van de deskundigenmaatregel die de politierechtbank ten aanzien van hun minderjarige dochter C. had bevolen.
Ofschoon dat deskundigenonderzoek tot doel had de aard en de ernst te beoordelen van de traumatismen die het kind vertoont, belastte het beroepen vonnis de deskundige er ook en vooral mee om advies uit te brengen over een eventueel oorzakelijk verband tussen het ongeval waarbij C.'s broer het leven liet en de bij haar vastgestelde pathologie.

Het bestreden vonnis wijst dit verzoek van de burgerlijke partijen om een deskundigenonderzoek af, op grond, met name, dat de verschillende, door de familie ten gevolge van de stoornissen van het kind geraadpleegde geneesheren van mening zijn dat haar incontinentie geen duidelijke lichamelijke oorzaak heeft en dat het verband met het ongeval niet duidelijk bewezen is.

Het feit alleen dat de rechter twijfelt of er een oorzakelijk verband bestaat, is geen grond tot afwijzing van het verzoek tot het gelasten van een deskundigen-onderzoek dat tot doel heeft de ware toedracht te onderzoeken.

De correctionele rechtbank die het verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek afwijst op grond dat de partijen die het vorderen niet het duidelijke bewijs leveren van een feit dat de voormelde onderzoeksmaatregel moet vaststellen of uitsluiten, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.

Het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 875bis en 962 Gerechtelijk Wetboek, is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 20/11/2011 - 11:29
Laatst aangepast op: zo, 20/11/2011 - 11:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.